Home

Fotlenke soning

Ønsker å sone i skjul - DagbladetStudie: Fotlenke gir noe lavere tilbakefall

Fotlenke - elektronisk kontroll - Kriminalomsorgen

Ordningen med fotlenke ble innført i 2008 som et prøveprosjekt i seks fylker. I 2011 og 2012 ble ordningen utvidet til å gjelde fem nye fylker, og i 2014 ble ordningen landsdekkende. I 2017 var det ifølge tall NRK har fått tilgang til over 3000 personer som påbegynte soning me Hvordan foregår soning med fotlenke? Først må du oppfylle kravene til å få sone med fotlenke og ha søkt om dette. Når dette er gjort vil Kriminalomsorgen vurdere din søknad og foreta en vurdering av aktuell bolig, for å forsikre seg om at denne er egnet for hjemmesoning med fotlenke Nå skal flere sone med fotlenke. ALNABRU (VG) De som får dommer på opptil seks måneder eller de som har seks måneder igjen å sone, kvalifiserer nå til soning med fotlenke Elektronisk fotlenke er en alternativ måte å sone en ubetinget fengselsstraff på. Danmark. Elektronisk fotlenke ble innført i Danmark i 2005. Først var ordningen et tilbud til Uregelmessigheter kan føre til at domfelte overføres til soning i fengsel Hvis Northug dømmes til ubetinget fengselsstraff i mindre enn fire måneder, kan han få sone med en fotlenke. Men han får ikke reise til utlandet

Ny teknologi kan tas i bruk under - Kriminalomsorgen

 1. alomsorgen på uanmeldt kontroll av noen av de 7000 straffedømte som har fått hjemme-soning
 2. Soning med fotlenke - Informasjonstråd Undergrunn. Det er ingen begrensninger på hvem, eller når man kan ha besøk. Man oppfordres faktisk til å ha mye besøk da de fleste ikke har psyken til å sitte inne flere uker i strekk uten sosialkommunikasjon
 3. Regjeringen fremmer i dag en proposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven for å øke gjennomføringstiden for soning med fotlenke fra 4 til 6 måneder. - Forslaget vil gi flere domfelte mulighet til å gjennomføre straff med fotlenke, som er et sa..
 4. Rapport - Evaluering av soning med fotlenke. Fakta om straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK): Personer som er dømt til ubetinget fengsel i inntil fire måneder, eller som har inntil fire måneder igjen av en lengre fengselsstraff, kan få straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Evaluering av soning med fotlenke Vista Analyse 9 Sammendrag og konklusjoner Soning med elektronisk kontroll ser ut til å treffe målgruppen. Soningen gir trening som virker på kjente suksesskriterier for å øke sannsynligheten for arbeidslivstilknytning, og som også reduserer sannsynligheten for tilbakefall Utvidet fotlenke-soning er bra! Regjeringen har foreslått å utvide muligheten for å sone med fotlenke. Fotlenkesoning innebærer at man soner i sitt eget hjem, og det forutsetter at man ikke er. Soning med fotlenke utenfor fengselet er første mulighet for å få en best mulig soning av en dom. Du søker om fotlenkesoning hos Kriminalomsorgen etter at du har fått innkalling til soning. Du kan få fotlenkesoning på inntil 120 dager soning Den som soner med fotlenke må også være totalt avholdene når det gjelder alkohol og rusmidler. Du kan lese mer om soning med fotlenke på denne nettsiden. Her finner du også en brosjyre som inneholder informasjon om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

SPØRSMÅL. Hei! jeg har blitt domt til 60 dager ubetinget fengsel. har fått innvilget fotlenke,isteden for fengsel. jeg har nettopp fått fast stilling 79 prosent på sykehjem som pleieassistent. jeg lurer på om jeg må fortelle min leder hva jeg er domt for? og kommer krimomsorg til å fortelle til sjefen min hvorfor jeg går med fotlenke? siden de skal ha en kontakt person på jobben min. Mot tampen av juni fremmet regjeringen en proposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven, hvor forslaget går ut på å øke gjennomføringstiden for soning med fotlenke fra fire til seks måneder. - Forslaget vil gi flere domfelte mulighet til å gjennomføre straff med fotlenke, som er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak sammenlignet med fengsel, sier justis- og innvandringsminister. Jeg tror soning med fotlenke er et meget bra tiltak som på alle måter er frihetsberøvelse, men man unngår en del av dobbeltstraffene. Den straffede kan beholde kontakt med arbeidslivet, kanskje det viktigste middelet for å unngå en videre forbryterkarriere man unngår å straffe uskyldige individer (barna kan fremdeles ha kontakt med pappa etc)

Hva er hjemmesoning uten lenke? Det er det sikkert mange som lurer på. Jeg har da de tre siste månedene hatt dette. 19 August flytta jeg ut fra Sandaker overgangsbolig og hjem til min nye leilighet på tøyen. Og nå er det bare 6 dager igjen så er jeg løslatt. Hjemmesoning uten lenke er noe man kan Den gang var det 141 personer som fikk innvilget soning med fotlenke, enten helt eller delvis.Ordningen ble deretter utvidet i 2011, og fra mai i fjor gikk den til å gjelde hele landet.De som soner sin straff gjennom elektronisk kontroll, altså fotlenke, skal få mulighet til å ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser.Fotlenken skal bæres hele tiden Soning med fotlenke skal regnes som straff, og de domfelte har strenge krav å forholde seg til. Man skal blant annet være i aktivitet et visst antall timer per uke, som hovedregel minimum 20 timer og maksimum 45 timer. Dette kan for eksempel være skolegang eller arbeid Gjennomføring av straff med fotlenke i ditt eget hjem er et godt alternativ til soning i fengsel. Fordelen er at du kan opprettholde ditt normale liv med familie og jobb. Ulempen er at ditt hjem blir ditt fengsel. Det er kanskje en større belasting enn det mange tror

Stadig flere soner med fotlenke - Dagens Perspektiv

Storberget øker soning med fotlenke. Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ha flere overført til soning med fotlenke. Oppdatert 1. april 2011. Artikkelen er over ni år gammel fotlenke siden oppstart i 2008. Dette er i seg selv interessant, men også av en annen grunn. Soning med fotlenke ute i samfunnet er stikk i strid med tidligere tanker om at lovbrytere skal straffes med soning i fengselsinstitusjon og politiske uttalelser og ønsker om et strengere straffeklima Faktisk.no: Soning med fotlenke er en straff som virker I 2016 søkte 5833 personer om å få sone med fotlenke. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo

Alexander bruker resten av vakta på å navigere mellom tettsteder og landsbygd. Snart overføres flere til soning med fotlenke. Til de får større budsjett, lever EK-teamet på domfeltes ros og godord Ikke alle egner seg til soning med fotlenke, sier Heidi Bredevangen. Én stor utfordring for mange lenke-fanger er å holde seg unna rusmidler. Og det sjekker Sarina Eskelund og Susann Rismyhr og de andre i friomsorgen som oppsøker fangene. - Vi er alltid to på hjemmebesøk

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 1, § 5, § 10a, § 16a, § 31, § 37. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) Fredag besluttet regjeringen at bruken av elektronisk fotlenke under soning skal utvides fra i høst. Kjetil Kolsrud. 2020-07-28T12:14:16.379572Z. Oppdatert: 2020-07-30T08:49:08.106679Z. Under den mest hektiske koronalovgivningn i mars, foreslo Justisdepartementet å tillate hjemmesoning også for innsatte som er dømt for voldsforbrytelser Langt flere kan få sone hjemme med fotlenke. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at ubetingede fengselsstraffer, med varighet på opp til seks måneder, i sin helhet kan sones hjemme. som søker om elektronisk kontroll skal først vurderes med tanke på blant annet risiko for brudd og egnethet for slik soning Elektronisk fotlenke ble innført i Norge første gang høsten 2008. Frem til 2010 pågikk det forsøksprosjekter med denne soningsmåten i Rogaland, Vestfold, Oslo, Hedmark, Sogn og Fjordane samt Troms. Volds- og sedelighetsdømte skal som hovedregel ikke gis mulighet til slik soning

Accept cookies. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websit Myndighetene følger hans bevegelser ved hjelp av fotlenke. Strenge regler bestemmer hva han har lov til i løpet av perioden med soning. Bruk av fotlenke i stedet for fengsel er en ordning som fungerer svært godt, mener Kriminalomsorgen. Justisdepartementet skal nå evaluere ordningen Soning i fengsel gir ikke i seg selv permisjon fra arbeidet. Den ansatte søkte ikke som permisjon da han skulle sone i Den ansatte søkte videre først på dette tidspunkt om utvidet permisjon og om muligheten til å arbeide med fotlenke. Arbeidsgiveren godtok ikke denne søknaden og meddelte deretter oppsigelse Først var Uregelmessigheter kan føre til at domfelte overføres til soning i fengsel Fotlenke i stedet for fengsel Teksten nedenfor er i det vesentlige hentet fra Kriminalomsorgens internettsider. Hvis du er idømt ubetinget fengselsstraff på fire måneder eller mindre, kan du søke om å få gjennomføre hele straffen hjemme med elektronisk kontroll Rapport - Evaluering av soning med fotlenke De får åpen soning (fotlenke) som alternativ til lukket soning. Dette både for å få ned soningskøene, og for å unngå at ungen førstegangsforbrytere skal rekrutteres til videre kriminelt liv bak murene

Hva er soning med fotlenke? Actis

Kriminalomsorgen skal forespørre botlagte om samtykke ved innkalling til soning av den subsidiære fengselsstraffen. Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fastsetter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten fra 2 til 240 timer, og en gjennomføringstid fra 20 dager til 8 måneder Prøvd å søke litt rundt ang dette med hjemmesoning og fotlenke, men finner ikke helt det jeg er nysgjerrig på. Om man skal sone med fotlenke, vet jeg at man På arbeidsplassen min hadde jeg ikke hatt noe i mot å ha en ansatt under soning men jeg hadde lagt vekt på personlige egenskaper. I likhet med de fleste andre situasjoner som kan. Fotlenken er liten og lar seg lett dekke til. Du skal ha fotlenken på deg hele tiden. Hvis du forsøker å ta den av, utløses en alarm. Fotlenken e

Flere soner med fotlenke – NRK VestlandSONING - - Uverdig for den innsatte, farlig for samfunnet

fotlenke fotlenkesoning hvordan er det å sone med fotlenke soning med fotlenke. Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. september 2020 (1) august 2020 (1) juli 2020 (2) juni 2020 (6) mai 2020 (6) april 2020 (8) mars 2020 (9 Soning med elektronisk fotlenke hjemme i egen stue er blitt mer og mer vanlig de siste tre årene. Men i fjor ble bare et fåtall av de domfelte overført til fengsel på grunn av brudd på reglene som følger med slik soning. Over 95 prosent gjennomførte soningen i tråd med regelverket, ifølge NRK

ALNABRU (VG) De som får dommer på opptil seks måneder eller de som har seks måneder igjen å sone, kvalifiserer nå til soning med fotlenke. Fotlenkesoning ble introdusert som en prøveordning. Bruker oftere elektronisk fotlenke. På den andre siden har soning med elektronisk fotlenke økt betydelig de siste årene, ofte som en erstatning for fengselsstraff. Denne straffemetoden brukes hovedsakelig til gjennomføring av kortere dommer eller delgjennomføring av lengre dommer Det var særlig mye soning av fengselsdom i anstalt, men også flere bøtesonere og sonere med elektronisk kontroll. Vi ser at flere av trendene fra de foregående årene er videreført, blant annet i bruken av varetektsfengslinger og soningsgjennomføring med fotlenke

3.2 Soning med fotlenke som gjennomføring av straff. fotlenke som varetektssurrogat, eller om det krever endring av lov eller praksis for å innføre tiltaket som et alternativ til varetektsfengsling. Det er også et mål med oppgaven å besvare o Ser en på tilbakefall til kriminalitet, tyder forskning, også i Norge, på at soning med fotlenke reduserer risikoen for tilbakefall blant domfelte. På den annen side har de aller fleste som soner med fotlenke allerede lav risiko for tilbakefall, og det er vanskelig å gjøre en sammenligning mellom domfelte som soner med fotlenke og domfelte som soner i fengsel, uten å ta forbehold Øker soning med fotlenke Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ha flere overført til soning med fotlenke. Hordaland blir knyttet til prøveordningen som siden innføringen i 2008 har gitt. Elektronisk fotlenke er en alternativ måte å sone en ubetinget fengselsstraff på.. Danmark. Elektronisk fotlenke ble innført i Danmark i 2005. Først var ordningen et tilbud til fyllekjørere om å avsone i eget hjem, samtidig med at de kunne passe sitt arbeid

Forskerne har kun sett på personer som soner hele straffen med fotlenke og som er dømt til 120 dagers fengsel eller mindre. De har undersøkt om disse straffedømte har begått nye lovbrudd de to første årene etter avsluttet soning § 16.2 -HJEMMESONING MED FOTLENKE (elektronisk kontroll) Når soning av straffen er på maks fire måneder. Etter rettsaken vil du vanligvis få tilsendt søknadsskjema i posten. Du kan da søke om å gjennomføre hele straffen hjemme

Soning med fotlenke er en straff som virker · Faktis

Soning med fotlenke - Informasjonstråd - freak Arbeiderpartiet vil også åpne for at dommer på opptil seks måneder kan gjennomføres med hjemmesoning. «Straff som virker» Saken ble fulgt opp i Politisk kvarter på P2, hvor soning med fotlenke, eller straffegjennomføring med elektronisk kontroll, ble tem JU§NYTT. Reglene for fotlenke-soning ble endret fra 1. juli, og innebærer blant annet at man kan sone med fotlenke i inntil seks måneder. Fra høsten kan kriminalomsorgen også ta i bruk GPS-systemer og ansiktgjenkjenning for å kontrollere den domfelte

Opplysningskontoret

 1. Det var mer soning av fengselsdom i 2015 enn året før, både med elektronisk fotlenke og i anstalt. Det var også flere fengslinger av personer i alderen 30 år og over
 2. Nav-skandalen To menn løslatt fra soning i dag Den eldste (49) er den første løslatte som er dømt for svindel med dagpenger. Den yngre mannen (38) var dømt for svindel med.
 3. Det er ikke første gang en fotballspiller har fått muligheten til å gjennomføre soning samtidig som han trener og spiller kamper som normalt. En av de mer kjente historiene er soningen til den engelske måltyven Jamie Vardy. Etter å ha havnet i slagsmål ble han dømt til å sone seks måneder med fotlenke
 4. Soning er en subsidiær «straff» det vil si at den skal effektueres hvis ikke annen måte å gjøre opp på blir ordnet. Poenget er at bøter/forelegg skal gjøres opp på ett eller annet vis.
 5. I 2018 var den samlede kapasiteten for soning med fotlenke i Norge på 500 plasser. To tredeler av plassene var i snitt i bruk til enhver tid i fjor. 40 prosent var dømt for ruskjøring
 6. alomsorg, offentlige kontorer, varetekt, omsorg, fengsel, friomsorg, fengselstraff, fotlenke.

Nå skal flere sone med fotlenke - V

 1. alitet og korrupsjon, men er en fri mann i påvente av en eventuell ankesak. Gjermund Cappelens forsvarer reagerer sterkt
 2. st 14 dager ubetinget fengsel. 0,5 til 1,2 i promille gir kun betinget fengselsdom - altså at man slipper å sone
 3. - Soning med fotlenke høres snillere ut enn vanlig fengselsstraff? — Dette er ikke en lettvint soningsform. Man må bevege seg etter veldig nøye tidsplan. Du kan ikke forlate hjemmet annet enn på avtalte tidspunkt. For eksempel kan du ikke rusle ut i hagen og spise et eple
 4. Bruken av fotlenke, eller såkalt elektronisk soning (EK), har økt betydelig de siste årene, skriver Statistisk sentralbyrå. For eksempel var det 2967 løslatelser fra EK i 2015. Dette var 488 flere enn året før, en økning på 20 prosent
 5. dre enn fire måneder kan sone hjemme med fotlenke
 6. Northug kan få fotlenke: Slik kan soningen bli Om Petter Northug får innvilget en søknad om å sone med fotlenke, kan han være hjemme og trolig trene nærmest som vanlig. Av: Martin K. Anderse
 7. alomsorgen overfører domfelte fra fengsel til fotlenke som ledd i arbeidet med å hindre koronasmitte i fengslene. 405 personer gjennomfører nå straff med elektronisk fotlenke hjemme hos seg selv, 94 flere enn for en måned siden

Elektronisk fotlenke - Wikipedi

 1. Denne avhandlinga handler om soning med elektronisk fotlenke. Elektronisk fotlenkesoning er et toårig prøveprosjekt i seks utvalgte fylker som ble satt i gang høsten 2008. Evalueringsprosessen fra forsøket vil avgjøre om dette vil bli ei permanent ordning på landsbasis
 2. Voldsdømt må gå med elektronisk fotlenke - nesten hele Østfold blir forbudt område. Hvis den voldsdømte mannen i 40-årene krysser grensen til Østfold, vil signalet fra fotlenken varsle politiet. De får dermed tid til å beskytte ekssamboeren, som i flere tiår har vært plaget av voldsmannen
 3. elle etter soning/behandling. Tiltaket består av 7 leiligheter og en base med fellesareal. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim fengsel, Sentrum politistasjon og Trondheim kommune
 4. SKIEN: Sju domfelte soner med elektronisk kontroll (EK), fotlenke, i Telemark i dag. - Det er lavt, vi har en total kapasitet på 49 i vårt område. Soning med fotlenker og elektronisk kontroll er svært vellykket og gir mange fordeler
 5. Elektronisk fotlenke. Fotlenken er utformet omtrent som et armbåndsur i sort og grå plast. Basestasjonen er en rektanguær boks i sort plast med telefonrør, strømforsyning, display og to knapper, en rød.
 6. 5 16 (2) 1.10 Særlig om betinget vedtak Domfelte som er idømt ubetinget fengselsstraff fra 4 til og med 12 måneder kan fremme søknad om straffegjennomføring med elektronisk kontroll før straffegjennomføringe
 7. Utvidelsen vil trolig føre til at flere rusmisbrukere søker om soning med elektronisk kontroll. - Jeg tror at mange hadde blitt bedre på paragraf § 12-soning, behandling på en rusinstitusjon, enn soning med lenke. Les også: • Flere og flere soner med fotlenke i eget hje

Slik foregår fotlenkesoning - NRK Trøndelag - Lokale

Bendtner har startet fotlenke soning: Hyller Rosenborg I et åpenhjertig Instagram-innlegg roser stjernespissen Rosenborg og forteller samtidig hvorfor han valgte å trekke anken. Tidspunkt: 03-01-2019 - Kl.19:51 - Kilde: NRK - Info 4. Nå starter Bendtner soning med fotlenke Torsdag starter RBK-spiller Nicklas Bendtner å sone sin voldsdom på. Det blir sendt innkalling til soning i posten, vanligvis noen uker før den domfelte må møte opp. Det varierer noe, men normalt vil den innsatte få beskjed minimum to uker før innsettelse. Pårørende som følger den domfelte til soning, får ikke bli med inn i fengselet

Slik sjekkes fotlenke-sonerne - helt uanmeld

Tema Straff og fengsling. Det er, og skal være, belastende å sone fengselsstraff. I dag synes mange at det er vanskelig å komme tilbake til samfunnet etter lang soning, og mange blir løslatt med de samme problemene de hadde da de ble dømt Northug kan få fotlenke: Slik kan soningen bli Om Petter Northug får innvilget en søknad om å sone med fotlenke, kan han være hjemme og trolig trene nærmest som vanlig. FOTLENKE: Da ordningen med elektronisk fotlenkesoning ble iverksatt i Trøndelag i mai demonstrerte regiondirektør Jorid Midtlyng og førstekonsulent Arild Haugrønning ved Kriminalomsorgen region nord hvordan det er å. En fotlenke blir hverdagen for 130 straffedømte fra 1. september i år. Da blir de sendt ut av fengselet med en lenke rundt foten for å sone resten av dommen sin hjemme. Seks fylker er med på prøveordningen med elektronisk soning de neste to årene, melder P4 Soning med fotlenke gir lavere tilbakefall 10. oktober 2016, 09:53 De som er idømt en fengselsstraff på maksimum fire måneder eller har mindre enn fire måneder igjen av straffen, kan søke om å få sone med fotlenke

Soning med fotlenke - Informasjonstråd - freak

 1. Denne evalueringen omhandler straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), og er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for evalueringen er regjeringsplattformens ønske om å evaluere ordningen med elektronisk kontroll «for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen». Evalueringen inkluderer en samfunnsøkonomisk analyse i form av en nytte.
 2. Nå starter Bendtner soning med fotlenke. Nyheter: Torsdag starter RBK-spiller Nicklas Bendtner å sone sin voldsdom på 50 dager. Straffen sones med fotlenke i Danmark. Paul Jostein Aune Publisert: 3. januar 2019. Del Tweet Del på mail
 3. Elektronisk fotlenke er ei elektronisk kontrollinnretning som ein person dømd for eit brotsverk kan bera kring ankelen i samband med soninga av straffa si. Føremålet er å kontrollera at den dømde oppheld seg i fastsette avgrensa geografisk område til fastsette tider. Hovudregelen er at den dømde skal halde seg i sin eigen heim når ikkje anna er fastsett på førehand
 4. Soning med fotlenke betyr at ubetinget fengselsstraff gjennomføres i domfeltes eget hjem. Domfelte gis dermed mulighet for å opprettholde sine økonomiske og sosiale forpliktelser, og de kan gå på jobb eller skole. I tillegg betyr det at de kan ha samvær med familien
 5. fotlenke fotlenkesoning hvordan er det å sone med fotlenke soning med fotlenke Les mer om tjenesten her: ( Barnerettstelefonen ) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon

Fengselsår er et begrep som ble fjernet i lov av 18. mai 2001 om straffegjennomføring og erstattet med et mer fleksibelt system som åpner for løslatelse etter at ⅔ av fengselsstraffen er sonet.. Debatt om fengselsår. I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder Endelig kan jeg avslutte et kapittel i livet mitt, fengsel. Tre måneder har gått, og jeg oppfylte kravene for fotlenke, som gjør at jeg endelig kan gå over til å sone de tre siste månedene med lenke. Mye har skjedd siden jeg dro inn. Å slippes løs etter å ha vært inne en stund føles veldig ra Det er tidligere vist at soning med fotlenke har redusert soningskøen. Nå viser forskningen imidlertid at fotlenke også kan redusere tilbakefall til kriminalitet. Det framkommer av resultatene fra studien «Straffegjennomføring med fotlenke: effekter på tilbakefall til ny kriminalitet» av Synøve Andersen og Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå I 2018 var den samlede kapasiteten for soning med fotlenke i Norge på 500 plasser. To tredeler av plassene var i snitt i bruk til enhver tid i fjor. 40 prosent var dømt for ruskjøring. (©NTB) Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan. Han angrer ikke på at han valgte å ta soningen med fotlenke. Dette er kravene når du soner med fotlenke. Han angrer ikke på at han valgte å ta soningen med Wold mener det er attraktivt å søke om slik soning, men at kravene som må følges i forhold til aktivitetsplanen er de mest krevende barrierene. - Man må overholde.

Risikerer å stå på scenen med elektronisk fotlenke rundtLovens lenker - ViMenn30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke - SSB

Utvidelse av fotlenkeordningen - regjeringen

Nå starter Bendtner soning med fotlenke. Nicklas Bendtner startet torsdag å sone sin fengselsstraff i Danmark. Foto: 30-åringen skal sone 50 dager med fotlenke i sin egen leilighet i København, noe som betyr at han ikke er tilgjengelig på treningsfeltet med de andre RBK-spillerne før 22. februar Soning med fotlenke med krav om rusfrihet. En straffegjennomføring i samfunnet som skal legge til rette for at du får mulighet til å ivareta dine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen. Påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet Å øke bruken av fotlenke vil også bidra til å redusere soningskøen, mener Vanebo. I tillegg vil det spare samfunnet for store summer, framholder statssekretæren. En plass i fotlenke koster mellom 250.000 og 360.000 kroner i året, mens en fengselsplass i åpen soning koster drøyt det dobbelte - rundt 600.000 kroner per år Soning med fotlenke oppleves som en streng og krevende straffereaksjon, viser en ny evaluering av ordningen. Nå skal det vurderes om flere skal få gjennomføre straffen på denne måten

Evaluering av soning med fotlenke - regjeringen

Elektronisk fotlenke er i ferd med å bli den vanligste formen for lovlig frihetsberøvelse i Norge, målt i antall soninger. Regjeringen forutsetter at mye av kapasiteten i de til sammen 290 nedlagte plassene vil tas unna med elektronisk soning. Justisministeren har varslet en 20 prosent økning i antall fotlenker Northug kan få fotlenke: Slik kan soningen bli Om Petter Northug får innvilget en søknad om å sone med fotlenke, kan han være hjemme og trolig trene nærmest som vanlig. Av: Martin Anderse

RBK vil ha hurtig soning, men Bendtner ønsker juleferieFørste fange med fotlenke - DagbladetMå Northug i fengsel, får han ikke trene utenfor mureneÅna fengsel - Kriminalomsorgen

Soning med elektronisk kontroll. Barn under 15 år kan straffes med fotlenke, - Det er ikke sikkert det er fornuftig med fotlenke for de under 15 år, men jeg mener at det bør utredes som et tiltak for å unngå at de havner i fengsel, sier Svenkerud - Det er en veldig få som begår ny kriminalitet etter soning med fotlenke, sier justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til NRK. - I tillegg kan de som soner på denne måten, fortsette på utdanning eller fortsette i jobben sin selv om de soner, sier Listhaug Bruken av fotlenke øker nå betydelig. Da de nye reglene ble introdusert 15.3.2020 var det 311 som sonet med fotlenke. Siden har det vært en betydelig økning - det er i dag, 17.4.2020, 405 som soner med fotlenke og det er planlagt iverksettelse i en rekke saker slik at tallene vil fortsette å stige i ukene fremover Reglene for fotlenke-soning ble endret fra 1. juli, og innebærer blant annet at man kan sone med fotlenke i inntil seks måneder. Fra høsten kan kriminalomsorgen også ta i bruk GPS-systemer og ansiktgjenkjenning for å kontrollere den domfelte Justisminister Sylvi Listhaug sier at gruppen som soner med fotlenke, har veldig lav tilbakefallsprosent. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Regjeringen vil la flere sone med fotlenke Skrevet av: NTB - Del. Ti år etter at hjemmesoning ble innført mot Frp og Høyres vilje, ønsker regjeringen. Fotlenke » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 1.

 • Anglamark testet på dyr.
 • Restaurant kolbotn.
 • Arbeiderpartiet målgruppe.
 • Kan man ringe føden for spørsmål.
 • 00800 nummer aus dem ausland.
 • Ferienhaus eifel see.
 • Biaya s2 hukum ugm.
 • Protactinium halveringstid.
 • Vw golf 8.
 • Phønix hotel københavn.
 • Når startet jordbruksrevolusjonen.
 • Fiszki angielski dla dzieci pdf.
 • Hockeymonkey usa.
 • Entwicklung vom wolf zum hund.
 • Burger schäfer swing.
 • Mach 20.
 • Bilder aus gips selber machen.
 • Veranstaltungen 24.11. bonn.
 • Musikkbarnehage oslo.
 • Wetter heute.
 • Cicero stoiker.
 • Haz hannover.
 • Download el capitan without app store.
 • Scooby doo island movie.
 • Amerikanische weihnachtsdeko aussen.
 • Les brünettes tour 2018.
 • Føler meg ikke sett i forholdet.
 • Fredrikstad kommune logo.
 • Øyeskrue.
 • Shapeup si opp abonnement.
 • Ekzem baby nicht juckend.
 • Norsk jernbaneklubb.
 • Optimize mac storage.
 • Yung smul skinner nå.
 • Electrolux motionsense erv5210tg.
 • Radwerk karlsruhe flohmarkt.
 • Tjønnholstinden ski.
 • Frelsesarmeen oslo innlevering.
 • Kosmos samfunnsfag 10.
 • Trapez gleichschenklig.
 • Pct erfahrungen.