Home

Nynorsk undervisningsopplegg

Nynorsk grammatikk ; Tilbake. Toppmeny. Verb 1 oppgåver Kurs 1.1 Bøying av svake verb II 2 Bøying av sterke verb, presens 3 Bøying av sterke verb, preteritum 4 Presensforteljing 5 Preteritumforteljing 6 A-verb eller e-verb 7 Svakt. Blir elever flinkere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradisjonell grammatikkundervisning? Jeg tror de fleste vil si seg enig i at svaret på dette spørsmålet er nei.For å opparbeide nok kunnskaper til å kunne skrive en heldagsprøve eller en eksamen på sidemålet, kreves det mye mer enn å lære seg bøyingsmønstrene til verb og substantiv - elevene må få trening i språket

Tidleg start med nynorsk 3. desember 2013 | Print ut. Ein tidleg start med lesing og skriving på nynorsk bidrar til betre utvikling i skriving på både nynorsk og bokmål. Den nye læreplanen gjer det tydeleg at ein skal undervise i sidemål tidleg Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk. Ta testen; Øvingar. Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk Saman med heftet kan du få ein DVD med 12 filmar som er frå ressurspakka i praksis: nynorsk som sidemål i grunnskulen. Filmane viser gode døme på ein undervisningspraksis som engasjerer elevane og som let dei vere aktive lesarar og skrivarar. Kvar film dokumenterer korleis eit konkret undervisningsopplegg blir gjennomført i ein klasse Nynorsk som sidemål; Musikk; Vanlege spørsmål; Gratis materiell; Kontaktpersonar; Ungdomsskule; Ungdomsskule. Å lese og skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på ungdomsskulesidene finn du undervisingstips og nynorskressursar for både hovudmål og sidemål

Nynorsk grammatikk / Menypunktene / Øverom / Tett p

Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk

Undervisningsopplegg der nynorsk tekstskaping vert kombinert med samansette tekstar. Elevane får ulike teikneseriar der teksten i originalboblene er retusjert bort. Oppgåva til elevane er å laga ei meiningsfull forteljing ved å skriva inn ny tekst på nynorsk Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar. I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android. Nynorsk med Kristin. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Estetisk tilnærming til tekst | nynorsk . Desember - en kald og varm måned | bokmål. Desember - ein kald og varm månad . Undervisningsopplegg i KRLE: Etikk - Hvite løgner. Buddhismen: forandring

Tidleg start med nynorsk Skrivesentere

Nettkurs i nynorsk - Språkråde

Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Øvingar. Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Bevar nynorsk i skolen. Rød Ungdom er for å opprettholde nynorskundervisningen i skolen. Nynorsk er den andre halvdelen av det norske språket, og bør derfor være en naturlig del av norskfaget.Når det er sagt, så er det ikke rart at norske elever er lei av nynorsk, når store deler av undervisningen i dag går ut på å pugge grammatikk og gloser BoligABC Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg

Nettkurs i nynorsk: Språkrådet har laga eit kurs med gramatikk og leseøvingar som nokre av ingrediensane. Ressursbase for sidemålsundervisning: Bærum kommune hadde eit sidemålsprosjekt i 2003 til 2005. Resultatet at prosjektet har mellom anna blitt ein samling av undervisningsopplegg og litteraturtips Her ligger nyttige ressurser og verktøy til skolebruk

Video: Nynorsk i bruk - Lesesentere

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Oversettelse av undervisningsopplegg til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

reklame på nynorsk. Vi har to oversettelser av reklame i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. reklame subst. annonse. reklame m. reklame. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av reklame som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Enkel eller dobbel konsonant? 1. Enkel- eller dobbelkonsonant 1. 2. Enkel- eller dobbelkonsonant Wiktionary på nynorsk (dugnadsbasert ordbok) Flerspråklige ordbøker fra norsk. Lexin - ordbøker mellom norsk og minoritetsspråk (Oslomet) Norsk-vietnamesisk ordbok Samisk. Nordsamisk-bokmål / bokmål-nordsamisk (Universitetet i Tromsø) Nordsamisk-norsk ordbok (Davvi girji) Søk i Giellagáldus termsamling og andre ressurser (sátni.org

undervisning på nynorsk. Vi har tre oversettelser av undervisning i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. undervisning. pedagogikk. undervisning f. undervising. undervisning f. undervisning. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av undervisning som substantiv. Entall Kjøp '#nynorsk, antologi med undervisningsopplegg - ekstrakomponent' av Karen Marie Kvåle Garthus fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821102302 Undervisningsopplegget skisserer korleis elevane på mellomtrinnet kan arbeide med nynorsk på ein motiverande måte . Elevane skal både lese ulike typar tekstar og eksperimentere med skriving av enkle tekstar på sidemålet. Å bruke den multimodale biletboka vil vere hensiktsmessig til dette formålet Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 1.klasse

Ungdomsskule - Nynorsksentere

FN har laget en spørreundersøkelse der de spør hva DU syns er viktig i internasjonalt samarbeid, i dag og i fremtiden. I vårt undervisningsopplegg kan elever delta i undersøkelsen, og reflektere over sitt syn på verden og fremtiden Undervisningsopplegg. På de ulike trinninngangene nedenfor finner du undervisningsopplegg der elevene øver på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring. 1.-2. trinn. 3.-4. trinn Nynorsk i bruk 54 Nynorsk i bruk 55 I undervisningsopplegga over ønskjer vi å vise døme på korleis elevane kan produsere eigne biletreklamar og samansette tekster der nynorsk er bruksspråk gjennom heile arbeidet. Opplegget som omhandlar reklame, opnar for at elevane sjølve kan velje kva dei vil reklamere for, og kva signal dei vil skal. Nynorsk kultursentrum har fleire digitale ressursar for barn og unge som er fritt tilgjengelege og som er enkelt å ta i bruk. For barnehage og småskuletrinnet. P å tunkatten.no kan Bok på 1-2-3 er eit undervisningsopplegg til utvalde nynorske barnebøker. Bok. Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake.

UNDERVISNINGSOPPLEGG. Sjekk også ut de ulike fagsidene for å finne undervisningsopplegg spesielt for disse fagene! Lære med skogen Undervisningsprogrammet Lære med skogen er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel på skolens premisser. Opplegget er gratis og finnes både på nynorsk og bokmål Undervisningsopplegg. På lærersidene til hver hoveddel i Streif finner du mange varierte forslag til undervisningsopplegg. De fleste undervisningsoppleggene forutsetter gruppearbeid i (eller utenfor) klasserommet i samfunnsfagundervisningen, men lærersidene inneholder også noen opplegg som bør løses individuelt, eller som kan bli brukt tverrfaglig Jeg legger ut undervisningsopplegg på nett både for å dele det med andre lærere i dette lille land, men også for å systematisere det jeg lager for meg selv. Det er lett å glemme lure ting man gjør, og selv om jeg har gode systemer for å lagre det jeg lager, så blir det etter hvert mange filer og mapper å finne frem i

Skriveopplæring - last ned gratis undervisningsopplegg

 1. Undervisningsopplegg: Den kalde krigen Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående..
 2. #nynorsk er ei tekstsamling med gode samtidstekstar i ulike sjangrar, som er skreddarsydd for arbeid med nynorsk i undervisninga. Her finn du eit rikt og variert utval av mellom anna leksikontekstar, essay, noveller, romanutdrag, teikneseriar, blogginnlegg, songtekstar og lyrikk
 3. På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä
 4. st fem om dagen (nynorsk) Ernæring - frukostmeny tabell (nynorsk) Ernæring - fasit brus og andre søte drikker (nynorsk) Innholdsansvarlig. Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00
 5. grammatikk.com • © Kjell Heggvold Ullestad • Sist oppdatert 22. juni 2020 besøk siden 20.august 201

Undervisningsopplegg 1: Internettsøk (Cathrine Kolgrov, Konnerud skole) Rammer og arbeidsmåter: Her må du ha tilgang til Internett, lerret og prosjektor/digital tavle. Det vil være nyttig at elevene kan samarbeide med oppgaver rundt en datamaskin/nettbrett i grupper på 2-3 personer, men med veiledning underveis Undervisningsopplegg DEL 3: maler: Å skrive et debattinnlegg mal. Arbeid med ord og begreper mal. Vurderingsskjema for fagtekster mal. Skrivetips Bokmål Nynorsk. Tips til hvordan en kan skape debatt i klasserommet Bokmål Nynorsk. Hva er gode argumenter? Bokmål Nynorsk

Nynorsksentere

I 1929 blei det vedtatt at landsmålet fra da av skulle kalles nynorsk. Riksmålet fikk navnet bokmål. På 30-tallet hadde Arbeiderpartiet regjeringsmakt i Norge. De hadde et klart mål med språkarbeidet: Gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk Dette er lærernes egen ressursbank. Her finner du blant annet: Årsplan Vurderingsmateriell Ekstra undervisningsopplegg Arbeidsar Arsplan Intertekst Vg1 2020 - med innhald_nynorsk.docx Arsplan Intertekst Vg1 2020 - med innhold_bokmal.docx Arsplan Intertekst Vg1 2020 - utan innhald_nynorsk.doc Eget undervisningsopplegg om menneskerettigheter og er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Se mer på www.blimed.no, www.amnesty.no og www.salaby.no. Fra skolestart vil alle interaktive elementer kunne tas i bruk. samfunn. Kan ikke evaluere opplæringa for nyankomne elever

Undervisningsopplegg for foreldre med innvandrerbakgrunn og flyktninger. Forslag til undervisning/samtale med personer med innvandrerbakgrunn. Plakat for barn og unge på nynorsk. Å snakke med noen om det som er vanskelig er noe av det aller viktigste du kan gjøre for din psykiske helse Intertekst old » Lærerressurs Vg2 » Undervisningsopplegg » Nynorsk. Nynorsk Nynorskkonkurranse - deles opp / vises på skjermen Lærerressurs Vg2. Nynorskkonkurranse - fasit Lærerressurs Vg2. Intertekst old. VG 1. Skriftlig. Skriverammer og skrivetips; Sjangre. Undervisningsopplegg. På lærarsidene til kvar hovuddel i Streif finn du mange varierte forslag til undervisningsopplegg. Dei fleste undervisningsopplegga føreset gruppearbeid i (eller utanfor) klasserommet i samfunnsfagundervisninga, men lærarsidene inneheld også nokre oppgåver som bør løysast individuelt, eller som kan brukast tverrfagleg Undervisningsopplegg Jul i Noreg nynorsk. Hilde Mari Haugen. hilde.haugen@cappelendamm.no. Hilde Mari Haugen er markedsansvarlig for redaksjonene Norsk som andrespråk og Engelsk og fremmedspråk. Relaterte artikler. Norsk litteratur. Vigdis Hjorth. Spesial. Av Kirsten Kalleber Lesekloden bruker cookies for at du skal ha en best mulig opplevelse av nettsiden. Ved å fortsette å bruke Lesekloden, godtar du dette. O

Helsedirektoratet har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen. Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-7. og 8.-10. årstrinn. Det består av nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep mot barn. Undervisningen varer i to klassetimer, med en kombinasjon av to korte filmer og forslag til diskusjonsspørsmål. Begge filmene finnes nå også på tegnspråk. Samtaleverktøyet kan bestilles eller lastes ned på bokmål Undervisningsopplegg om barn som flyktninger for 8 - 10 trinn og vgs utviklet av Plan. Her finner man bakgrunnsstoff og mange oppgaver knyttet til fag som norsk, samfunnsfag, KRLE, politikk og menneskerettigheter og bærekraftig utvikling Nynorsk kultursentrum etterlyser mer bruk av nynorsk i annonser, men den tanken har ikke engang slått den kjente reklamemannen. NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo

Uteskole: Natursti i norsk | UNDERVISNINGSMETODER – last

undervisningsopplegg på nynorsk Bokmål-nynorsk

 1. FILMOMTALE Skammerens datter er filmatiseringa av den første boka i den populære fantasybokserien om Dina, Skammarens dotter.Denne bestseljande serien er skriven av den danske forfattaren Lene Kaaberbøl, og omsett til nynorsk av Øystein Rosse, gitt ut av Det Norske Samlaget
 2. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene.Opplegget inneholder animasjonsfilmer, rollespill, quiz, prosjektoppgaver tilpasset.
 3. English. Lifecycle of a ladybug; How a caterpillar becomes a butterfly; Caterpillar turns into Hawk-Moth; Caterpillar turns into Garden Tiger Moth; Caterpillar turns into Puss Mot
 4. Røde Kors har utviklet undervisningsmateriell som skal hjelpe elevene å bearbeide det de har opplevd under koronapandemien så langt. Heftet inneholder undervisningsopplegg med konkrete aktiviteter som bygger på Røde Kors sin lange erfaring med krisehjelp og psykososial støtte i krisesituasjoner, enten det dreier seg om krig, naturkatastrofer eller sårbare grupper i Norge og andre land
 5. Ungdom er veldig opptatte av musikk, og derfor er det ofte takknemleg å bruke musikk i undervisningsopplegg. I Skam er musikk ein viktig del av den multimodale forteljinga. Mange av dei mest populære scenene har vore knytte til musikk, og artistar som har vorte brukte i Skam, som Gabrielle, har vorte svært populære i utlandet
 6. Med SMAK på timeplanen er et undervisningsopplegg utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Alt undervisningsmateriale finner du nederst på denne siden, samt en smaksquiz. Lærerveiledning - nynorsk kan lastes ned.

Ferdige undervisningsopplegg i KRLE - Aschehoug Univer

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig. Hvordan undervise om kommunereformen og lokaldemokrati i videregående skole? «Framtidas kommune» er et komplett undervisningsopplegg med videoer, lysbilder, tidsplan med aktiviteter og kunnskapsgrunnlag for læreren Lesekroken NYNORSK 2/2020 Undervisningsopplegg til artikkelen «Skal det vere ein bit kjøtt frå laboratoriet?» LÆRARSIDE I EIN ARTIKKEL kan ein ikkje forklare alt, det er det nyaste og viktigaste som er interessant å ta med. Det tyder samstundes at ein del innhald er underforstått Knyttet til læreverket Intertekst i norskundervisningen #nynorsk er ei tekstsamling med gode samtidstekstar i ulike sjangrar, som er skreddarsydd for arbeid med nynorsk i undervisninga. Her finn du eit rikt og variert utval av mellom anna leksikontekstar, essay, noveller, romanutdrag, teikneseriar, blogginnlegg, songtekstar og lyrikk Elevene skal kjenne til sidemålet i Norge. På Østlandet er dette nynorsk: Her er fine oppgaver, som kan være interessante for alle. Mye av innholdet gjelder også for bokmål og er nyttig for undervisningen. Siden kan anbefales brukt som ressurs i norsk undervisningen. Nynorsksentere

Teikneseriar - Nynorsksentere

 1. NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene
 2. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin
 3. Samanlikne nynorsk og den eigne dialekten, strukturert framstilling av språktrekk, dvs. gå ut frå bøyingslære, lydlære, setningslære osv. Diskutere kva for dialektendringar ein har i dialekten, og kva dialektendring evt. gjer med bruken av nynorsk
 4. Plakatene kan lastes ned på bokmål eller nynorsk. Salaby har både film, en plakat som kan lastes ned og en forklaring på hvorfor vi må vaske hendene. Ulike informasjonsfilmer: Minstemme har lagd mange gode tips til undervisningsopplegg om frigjøringsdagens, klikk her
 5. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use
 6. fasiter til arbeidsark, Nye Kontekst Oppgaverog Nye Kontekst - Nynorsk som sidemål; Ressursbank for læreren er gratis, men krever pålogging. Mer fra Kontekst Kundeservice. 23 32 76 61 gnf@gyldendal.no Organisasjonsnummer. 946 163 899 Besøksadresse. Sehesteds gate 4. 0164 Oslo.

Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Barn og unge Den kulturelle skulesekken Nynorsk kultursentrum er den institusjonen som lager flest nynorske musikk-, litteratur- og teateropplevingar for Den kulturelle skulesekken. Vi samarbeider med forfattarar, musikarar, dramatikarar, skodesepelarar og regisørar for å skape dei beste opplevingane for barn og ungdom. Dersom du har spørsmål om produksjonane våre eller kanskje ein idé. Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemå til nynorsk. 3. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla

Norsk - skolekassa.n

Skriving - Nynorsksentere

Nynorsk 1-7 klasse Nynorsk 8-10 klasse Lettleste bøker Engelsk skjønnlitteratur For På Global skole er det en rekke undervisningsopplegg om global utvikling. Her er det opplegg om menneskerettigheter, bærekraft, miljø og klima, fattigdom og konflikter Tid: 60 - 90 minutter Gruppestørrelse: 10-15 elever (1 ordstyrer + 10-14 deltakere) Forarbeid: 10-14 kilder - en kilde til hver elev En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon). Undervisningsmetoden kan også gi svært lærerike og utviklende timer for elevene, og metoden er velegnet for vurdering i nors #nynorsk er ei tekstsamling med gode samtidstekstar som er skreddersydde for arbeid med nynorsk i undervisninga. Her finn du eit rikt og variert utval av mellom anna leksikontekstar, essay, noveller, romanutdrag, teikneseriar, blogginnlegg, songtekstar og lyrikk

Barnebøker for Norge er utviklet for barn, lærere og foreldre og gjør 40 fortellinger fra African Storybook tilgjengelige på bokmål og nynorsk, samt de største innvandrings- og flyktningspråkene i Norge. Noen språk har lydinnspillinger. Denne nettressursen tilbyr gratis barnebøker online (gratis bildebøker online), gratis lydbøker for barn og PDF-filer Å læra bokmålsbrukarar nynorsk er ein kunst, slik all undervising er kunst: Det krev kunnskap og øving, prøving og Ungdom er veldig opptatte av musikk, og derfor er det ofte takknemleg å bruke musikk i undervisningsopplegg. I Skam er musikk ein viktig del av den multimodale forteljinga. Mange av dei mest. Undervisningsopplegg 1:Nytt av gammelt nytt Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin med tekstbehandler, tilgang til Internett, elevene jobber i samskrivingsdokument. Når man jobber i samskrivingsdokument må man tenke på at denne ligger åpen for alle som har lenka og at det ikke skal være sensitiv informasjon skrevet her

Undervisningstips | Pearltrees

Bøker med undervisningsopplegg. Bildebøker Nynorsk. Kom til Lukas. Lagt inn av kristin | 3 i leselisten. Lukas har fødselsdag og venter mange gjester. Det blir ein stor fest, men aller først vil Lukas vite korleis gjestene kom til bursdagen hans sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk; lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene; sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk Prableen Kaur (f. 1993) overlevde massakren på Utøya 22. juli 2011. Hun var da 19 år og aktiv i AUF. I boka «Jeg er Prableen» forteller hun om oppveksten sin i Oslo - om mobbing og ensomhet, men også om hvordan hun våknet opp både religiøst og politisk Omsett til nynorsk av Jon Fosse. Det er berre med hjartet ein ser godt. Det viktigaste er usynleg for auga. Antoine de Saint-Exupéry-klassikaren Le Petit Prince er med dette framifrå omsett til nynorsk av Jon Fosse. Med om lag 300 omsetjingar.

Norsk og KRLE - Aschehoug Univer

Undervisningsopplegg til Skylappjenta Skylappjenta. Skriveoppgave til å jobbe med i klassen, med veiledning fra lærer. Tidsbruk: 2-4 klokketimer Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal kartlegge lese- og skriveferdigheter hos elever i grunnskolen. Den kan benyttes der enkeltelever skårer svakt på gruppeprøver, eller der de av andre grunner bør kartlegges for å tilpasse et undervisningsopplegg

Midgard 7

Uteskole: Natursti i norsk UNDERVISNINGSMETODER - last

 1. I vårt undervisningsopplegg forteller Mathilde Magga (17) hvordan det er å være samisk ungdom i 2017. Samenes nasjonaldag markeres 6. februar. Samenes nasjonaldag, som også kalles Samefolkets dag, er en felles feiring for samer i Norge, Finland, Russland og Sverige. TV 2 Skoles innslag handler om 17 år gamle Mathilde
 2. Mute. Replay. Heim; Stairs 2; Colour
 3. Intertekst Vg1 Norsk språk og litteratur for Vg1 studieforberedende program Intertekst er et nyskrevet læreverk som dekker målene i den reviderte læreplanen
 4. Oppsummering av kapitlene i boka Kapittel 6 - spørsmål og oppsummering. Har du forstått kapittelet? Test deg selv: Forklar ordene renessanse og barokk med dine egne ord.; Nevn noen norske humanismediktere, og skriv fem faktasetninger om hver av dem
 5. Heftene med matematikkbegreper er laget for å være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale ord på elevens morsmål, av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønsker å hjelpe til
Gaia 5, Naturfag, Elevbok | GyldendalVideregående | Cappelen Damm Undervisning

Abstract Denne studien undersøker hvordan spilltenkning kan integreres i et undervisningsopplegg om nynorsk som sidemål. Spill og spillelementer har etter hvert fått en plass i ulike opplæringssammenhenger, og vi finner dem i alt fra enkle analoge quizer til avanserte digitale opplæringsprogram og treningsverktøy Bokmål-nynorsk ordbok (2019) Dybdelæring og bærekraft, et undervisningsopplegg om romantikken. Siv Sørås Valand, forfatter på Kontakt og ektor ved Sandvika videregående skole der hun også underviser i norsk studieforberedende. Litterær kompetanse og vurdering Maler for vedtak, kontakt med PPT, sakkyndig vurdering, IOP, avslag og klage Ressursar på nynorsk. Dei siste månadane har mange lærarar vore på jakt etter digitale ressursar på nynorsk. I tillegg har ein del lurt på kvar dei kan finne aktuelle, nynorske tekstar. Mange har også vore på jakt etter undervisningsopplegg som kan takast i bruk for elevar som har heimeskule

 • Feuermal ursache.
 • Haus kaufen steinheim am albuch.
 • Modelltekst faktatekst.
 • 5 statsmakt.
 • Nsb interaktiv fungerer ikke.
 • External carotid artery branches.
 • Reverse whois.
 • Art institute of chicago.
 • Hvor mye koster sam smith billetter.
 • Tourist information warnemünde telefonnummer.
 • Skigebiet dachstein west pistenplan.
 • Orknøyene språk.
 • Electrolux motionsense erv5210tg.
 • Manhunter roter drache besetzung.
 • Fredrikstad kommune logo.
 • Knelange selskapskjoler.
 • Boulderhalle in der nähe.
 • Ryfast bompenger.
 • Sony hdr cx405 test.
 • Kind befriedigt sich mit kuscheltier.
 • Hamster vermittlung nrw.
 • Märchen selber schreiben 5 klasse deutsch.
 • Kurs offentlige anskaffelser 2017.
 • Apollo singelreiser.
 • Predicciones libra.
 • Best gaming pc 2018.
 • Samarbeidsøvelser kroppsøving.
 • Xbox one games top 100.
 • Orfisme malerkunst.
 • Windows subsystem for linux windows 10.
 • Gntm 2012 kandidatinnen top 10.
 • Acromioclavicular joint pain.
 • Tryllekunstner barnebursdag pris.
 • Födelsemärke rött.
 • Christy turlington 90s.
 • Drømmer om død.
 • Lo kryssord.
 • Statens park tønsberg kart.
 • Vaskebyrå oslo flyttevask.
 • C vitamin mangel.
 • Retningsnummer utland.