Home

Fagfellevurderte tidsskrifter

Tidsskrifter, serier, nettsteder og bokutgivere med lokal forfatterkrets (når mer enn 2/3 av forfatterne tilhører en og samme institusjon) Noen fagtidsskrifter er organiserte med egne seksjoner og egne delredaksjoner for fagfellevurderte vitenskapelige artikler Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om artikkeltypen fagfellevurdert artikkel Vitenskapelige tidsskrifter . Her finner du fagfellevurderte tidsskrifter med kjønnsforskningsprofil. Du kan søke og sortere tidsskrifter etter navn, publiseringsnivå og region Fagfellevurdering (etter engelsk peer review) er en metode for å kvalitetssikre publikasjoner eller rapporter. Metoden brukes mest i vitenskapelig publisering.I økende grad benyttes fagfellevurdering også for søknader om forskningsmidler, rapporter og lignende

Video: Hva er en fagfellevurdert artikkel

- Nivåinndelingen av fagfellevurderte tidsskrifter faller på sin egen utilstrekkelighet. Stian Ellefsen, ph.d., førsteamanuensis, Seksjon for idrettsvitenskap, rangert som nummer 12 av 84 tidsskrifter definert som Biology på ISI), neppe vil kunne nå nivå 2-status Slik kommunikasjon skjer i stor grad gjennom vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering. Fagfellevurdering sikrer at kunnskapen faget til enhver tid baseres på er kvalitetssikret. Eksperter vurderer som regel artikler uten vederlag. Sammendrag fra fagfellevurderte artikler samles i søkbare databaser Tidsskrifter. Statsvitenskapelige forskningsmiljøer kommuniserer med hverandre og gjør sitt arbeid kjent for offentligheten blant annet gjennom en rekke fagfellevurderte artikler i diverse tidsskrifter

Vitenskapelige tidsskrift Kilde

 1. Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter
 2. Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks.Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjonspoeng for forskning («tellekantsystemet»). For at en publikasjon skal klassifiseres som vitenskapelig, må den oppfylle alle disse fire kra
 3. Fagfellevurderte tidsskrifter kan også ha fagartikler som kun vurdert av en redaktør. Vurdering av forskningsartikler. Forskningsartikkel eller fagartikkel? (sykepleien.no) Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (helsebiblioteket.no) Andre nettsider Offentlige institusjoner. Folkehelseinstituttet (fhi.no) Skal produsere og formidle.
 4. ering til nivå 2
 5. ants» er valgt ut som en av to rundespesifikke moduler for runde 11 av European Social Survey (ESS)

Fagfellevurdering - Wikipedi

vitenskapelige tidsskrifter Som regel vil du ikke kunne bruke populærvitenskapelige kilder i en akademisk tekst, men fagartikler og vitenskapelige artikler kan være aktuelle. Hensikten med en vitenskapelig artikkel, er å presentere ny kunnskap til forskjell fra en fagartikkel som har til hensikt å gjøre gjeldende akseptert kunnskap kjent I 2012 tok det for alvor av - antallet nye useriøse tidsskrifter nærmest eksploderte . Begrepet «predatory» trenger ikke å være begrenset til tidsskrifter, det kan like gjerne brukes om utgivere . Den norske oversettelsen røvertidsskrifter ble lansert i Tidsskriftet i februar 2013 i omtalen av en artikkel om dette fenomenet Vitenskapelige tidsskrifter som publiserer fagfellevurderte artikler er delt inn i to kategorier: Nivå 2: godkjent som tilhørende det 20 % øvre sjikt på sitt fagområde Nivå 1: godkjent som vitenskapeli Kart og Plan er et vitenskapelig tidsskrift med formål om å utgi og formidle norsk forskning av høy akademisk kvalitet. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler, andre fagartikler, populærvitenskapelige artikler og bokanmeldelser. Tidsskriftet dekker fagområdene arealplanlegging, jordskifte, eiendomsfag, geomatikk og kartfag og de juridiske sidene av disse temaene

Nivåinndeling av tidsskrifter - Forskerforu

Universitetsbibliotekets publiseringsgruppe tilbyr forskere og fagmiljøer ved NTNU hjelp, rådgivning og en plattform for publisering av fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang. Biblioteket kan også hjelpe deg med å gjøre om et eksisterende tidsskrift til Open Access (OA). English version: Establish an Open Access Journa Flere fagtidsskrift har også en avdeling med fagfellevurderte artikler. Acta Didactica Nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. Barn Med sin tverrfaglige profil bringer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi De to forskeres sendte inn tolv artikler til en rekke høyt profilerte tidsskrifter. 12 til 36 måneder tidligere hadde de samme tidsskriftene allerede publisert disse artiklene. Bortsett fra at forfatternavnene var endret, var innholdet nøyaktig det samme. - Bare tre av artiklene ble «oppdaget» av redaktørene og bedømmerne Forsiden Tidsskrifter. Arkiv. Mediehistorisk Tidsskrift nr.1 2020 (33) 19. juni, 2020. antisemittisme, arbeiderpressen, digitale reproduksjoner, giver-fellesskap, Fagfellevurderte bidrag blir også publisert som individuelle artikler (de er aktive under her). Leder: Mediehistorisk tidsskrift 15 å Databaser og tidsskrifter. Tidsskrifter A-Å: Alfabetisk og søkbar liste over alle HKs elektroniske tidsskrifter. Databaser: Søk i databaser, digitale verktøy og andre ressurser. For tilgang via biblioteket, må du laste ned og aktivere VPN. Mer informasjon om dette under tilgang hjemmefra

Mer enn 5000 vitenskapelige fagfellevurderte bøker fra mer enn 150 utgivere. Også norske bøker på engelsk. Tverrfaglig. E-bok. Vis. DOAJ - Directory of Open Access Journals. Tilgang til 9000 åpne, fagfellevurderte tidsskrifter. 6000 av disse er søkbare på artikkelnivå. Databasen dekker mer enn 2 000 000 artikler fra 130 land. Tverrfaglig Det finnes også fagfellevurderte tidsskrifter der det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hele fagparadigmet. For eksempel huser store forlag som Elsevier også homøopatitidsskrifter, med fagfellevurdering og «impact factor», indeksert i Medline og med uttelling som nivå 1-tidsskrift her til lands Tilgang til 1300 tidsskrifter med hovedvekt på naturvitenskap og teknikk i full tekst, fra 1997. Klikk på logo for innlogging. Taylor & Francis. Tverrfaglig med ca. 1350 fagfellevurderte tidsskrifter fra 1997. Wiley-Blackwell. Tverrfaglig med ca. 1350 fagfellevurderte tidsskrifter fra 1997, noen med arkivtilgang. Vurdering av: tidsskrifter. Vitenskapelige tidsskrifter har det høyeste faglige nivået av alle tidsskrifter, har fagfellevurdering og er skrevet av forskere for forskere. Derfor er språket preget av fagterminologi, artiklene i tidsskriftene henviser til tidligere forskning, og de er tydelig daterte. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter må presentere ny innsikt

Open Access-plattformen Open Library of Humanities (OLH) vil i den kommende tiden utvides med en rekke nye fagfellevurderte tidsskrifter, deriblant de følgende titlene: Architectural Histories Digital Studies/Le champ numérique (DSCN) Digital Medievalist The International Journal of Welsh Writing in English Journal of Embodied Research Marvell Studies Du finner tidsskriftene som allerede er. Lange dataserier fra miljøovervåkingen er et viktig bidrag i forskningen, og publisering av resultater i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter bidrar til ytterligere kvalitetssikring. NIVA søker finansiering til forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020), samt andre europeiske og internasjonale fellesprogrammer Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.Tidsskriftet orienterer seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og viser forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene

Fra formidling til forskningskommunikasjon

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett Fagfellevurderte tidsskrifter kan også ha fagartikler som kun vurdert av en redaktør. Vurdering av forskningsartikler. Forskningsartikkel eller fagartikkel? Sjekklister for vurdering av forskningsartikler; Andre nettsider Offentlige institusjoner. Folkehelseinstituttet Skal produsere og formidle kunnskap. Kompetanseinstitusjon på. De publiserer over 100 fagfellevurderte tidsskrifter innen en rekke forskjellige fagfelt. Felles for dem alle, er at de ligger på nettet og kan lese av forskere, journalister eller allment interesserte. Helt gratis. Nylig bestemte BioMed Central at det også skulle opprettes et tidsskrift innen forskning på hjerne og adferd Årsakene til at fagfellevurderte tidsskrifter tillater ukvalifiserte fagreferenter, er uten tvil sammensatte, men spesielt bekymringsverdig er det at fagreferentene i stor grad ikke må stå til ansvar for jobben de gjør

fagfellevurdering - Store norske leksiko

I motsetning til den tabloide varianten finner vi fagfellevurderte tidsskrifter, hvor grunnløst materiale (les: vissvass) ikke kommer på trykk. Om Køhler-saken hadde hatt noe for seg, i den forstand at den Keiserlige hypotesen hadde kunnet la seg begrunne ved en troverdig tilnærming, så ville et arbeide om dette ha kunnet slippe til -Tidsskrift for psykisk helsearbeid har ikke bare gitt plass til fagmiljøene innen psykisk helsearbeid, men også til brukere, pårørende, politikere, og andre profesjoner og fagmiljøer som er opptatt av psykisk helse, sier redaktør Bengt Karlsson RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere

Fagfellevurderte artikler kommer som regel ikke billig, og mange anerkjente internasjonale tidsskrifter krever høye beløp av lesere som ønsker å skaffe seg tilgang til en artikkel. Her er det ikke uvanlig at man må ut med 500 kroner for å lese en artikkel Dette er open access tidsskrifter som utgis ved NTNU. NTNU ansatte er redaktører. Directory of Open Access Journals (DOAJ) DOAJ er en online katalog som gir tilgang fagfellevurderte tidsskrifter med høy kvalitet. Alle data er fritt tilgjengelig. Besøke biblioteket og låne bøker Open Access tidsskrifter i rettsvitenskap. I registeret over godkjente publiseringskanaler hos NSD ligger også en del Open access-tidsskrifter i rettsvitenskap og kriminologi.. Internasjonale arkiver for rettsvitenskap. Law Review Commons Over 200 amerikanske tidsskrifter som er gjort tilgjengelige gjennom Digital Commons repositories. SSRN Det juridiske fakultet abonnerer på en tjeneste i. Søker du i HINN Digitalt får du treff kun på de elektroniske ressursene som finnes i HINNs samling, e-bøker, tidsskrifter og artikler. For å lese artikkelen i fulltekst, følger du lenken under [Tilgjengelig online]. den vitenskapelige søkemotoren gir treff fra blant annet mange fagfellevurderte (peer review) tidsskrift. Tre er bøker. Åtte er artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, men det er lite forskning utover noen enkle spørreundersøkelser. Ut over dette er det begrenset hvor mye en kan kommentere. Men Statsbygg viser til 60 referanser i artikkelen - det er faktisk 68 nummererte referanser

JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs Tidsskrifter . fredag, 27 januar 2012. Rolf Mjelde. Geoevalueringen gir oss råd om hvilke tidsskrifter vi skal publisere i. Komiteen har ikke fått med seg at disse tidsskriftene er fagfellevurderte, men de har skjønt at publisering her synliggjør forskningen i industrisektoren

Nordisk database med pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, samt open access-bøker. PsycINFO (Ovid) Stor internasjonal database drevet av Elsevier som gir sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers. Se flere relevante baser Gjennom studien er det blitt tatt enkelte grep med hensyn til validitet og reliabilitet. Alle artiklene som er inkludert i studien er fra fagfellevurderte tidsskrifter, som viser til at artiklene er vurdert utfra strenge vitenskapelige retningslinjer som kan indikere at artiklene er pålitelige - Enkle, nettbaserte tjenester for å poste forskningsresultater er ikke internasjonale, vitenskapelige og fagfellevurderte tidsskrifter, sier redaktør Charlotte Haug i Legetidsskriftet. Nå advarer hun mot useriøse aktører i publiseringsbransjen

Det er gjort systematiske søk i ulike fagfellevurderte tidsskrifter, i databaser som Bibsys og Google Scholar, samt i publikasjonslistene til aktuelle forskningsinstitusjoner i Nor-6. ge, Sverige og Danmark. I tillegg har vi søkt informasjon gjennom nternettsidene til LO Krever pålogging utenfor campus. Databasen inneholder over 300 av Emeralds fagfellevurderte tidsskrifter om ledelse innen mange fagområder som regnskap, økonomi, markedsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmegling, HR og engineering

Tidsskrifter Norsk statsvitenskapelig forenin

 1. Det finnes en rekke fagfellevurderte tidsskrifter på kunst- og designområdene. Les mer om hvilke som finnes, nivå 1 og nivå 2-definisjoner, samt om eventuelle krav fra tidsskriftsforlagene når det gjelder egenarkivering i institusjonens vitenarkiv (eller spør oss i biblioteket): Om publiseringskanaler og egenarkivering. EndNot
 2. Akademiet har blant annet opprettet egne og tilsynelatende fagfellevurderte tidsskrifter. Mannen som tituleres som editorial director for det medisinske tidsskriftet til Aalborg-akademiet, er ingen hvem som helst. Det er Dr. Ala Bashir. Saddam Husseins tidligere personlige lege gjennom 22 år
 3. Olsen har publisert over 120 vitenskapelige artikler i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter, i tillegg til bokkapitler og populærvitenskapelige arbeider. Olsen har hatt en rekke internasjonale verv, arrangert flere internasjonale møter og konferanser og vært medlem av redaktørråd i flere internasjonale fagtidsskrifter
 4. Alle fagfellevurderte OA-tidsskrifter kan registreres som nye publiseringskanaler i NSD, og vil bli vurdert etter de samme kriteriene som «tradisjonelle» kanaler. Hva er predatory journals/røvertidsskrifter? Såkalte predatory journals er useriøse tidsskrifter som bruker åpen tilgang til å tjene penger på APC.
 5. I 2018 publiserte forskningsgruppen Klinisk Effektforskning 48 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. 56% av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter (de 20% største tidsskriftene i sitt felt). Den gjennomsnittlige impact faktor for artiklene er 17,28 i 2018. Den kumulative impact faktor er 708,69

Video: Idun

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift - Wikipedi

 1. Denne avhandlingen bidrar til kunnskap om emnet i fire uavhengige kapitler, som er skrevet som vitenskapelige artikler som enten er publisert eller i ferd med å bli publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Det første kapittelet tar et nasjonalt perspektiv
 2. Ingen tidsskrifter i psykologi ligger i nærheten at dette. APA-tungvekterne Psychological Review (7,9) og Psychological Bulletin (9,7) topper lista, mens det mer nystartede Psychological Science (4,5) ligger litt unna. Men få tidsskrifter i psykologi når dette nivået, i vårt fag må en faktor på mer enn 1,0 regnes som bra
 3. DOAJ er et register som gir deg fri tilgang til fagfellevurderte, vitenskapelige Open Access-tidsskrifter fra flere land.Dette registeret gir også en oversikt over hvilke tidsskrifter som krever publiseringsavgift. Per i dag krever 3 695 av de 10 084 tidsskriftene registrert i DOAJ en eller annen form for APC
 4. ering,
 5. Av og til må jeg oppdatere meg på aktuell forskning på mitt fagområde. Da leser jeg fagfellevurderte forskningsartikler i anerkjente tidsskrifter, både på norsk og engelsk. Gir det meg mye leseglede? Nei, dessverre
 6. Jeg har en lang publikasjonsliste med bøker og artikler på engelsk, norsk og tysk i internasjonalt anerkjente, fagfellevurderte tidsskrifter om temaer som var høyst relevant for den utlyste stillingen. Jeg oppfylte også alle de andre kravene i nevnte stillingsutlysning

Det finnes over 50 vitenskapelige artikler publisert om Wand og 15 studier i vitenskapelig validerte fagfellevurderte tidsskrifter med «referees». Dessuten finnes det ni randomiserte og dobbeltblinde studier. Også en svensk studie viser fordelen med Wand Fagfellevurderte tidsskrifter. VIS Nordic Journal for Artistic Research; JAR Journal of Artistic Research; Rukku - studies in Artistic Research; Nordic Journal of Art & Research; Journal of Sonic Studies; Samarbeidspartnere. Society for Artistic Research; AEC - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschule Vi velger relevante tidsskrifter å publisere i og internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter når vi ønsker å bidra internasjonalt. Formidling hører til forskerrollen, på linje med veiledning og undervisning. Enklere å telle «Forskning vs. formidling» er en kunstig motsetning Han har publisert sin forskning i flere internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Cathrine Louise Finstad er illustratør og dama bak det digitale kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER. Siden 2009 har hun samlet anonyme betroelser fra hele landet og vist dem fram som illustrasjoner på nettet Forskning og formidling presenteres fagfellevurderte tidsskrifter med høy akademisk status samtidig som den populærvitenskapelige formidlingen blir godt ivaretatt. MACE arbeider også aktivt for å utvikle ny k ompetanse. Gruppen oppnår gode evalueringer for sitt arbeid,.

Databaser og tidsskrifter - OsloMe

Siden oppstarten på vinteren 2008/2009 har forskningsgruppen publisert 38 (1-38) vitenskapelige artikler fra SUSSH i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. I tillegg er det publisert flere norske artikler i nasjonale tidsskrifter som for eksempel Sykepleien og Sykepleien Forskning (39-44) Hjermann har publisert 40 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, inkl. Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the Royal Society of London, og Marine Ecology Progress Series, samt 3 bokkapitler. Hjermann er også styreleder i Biofokus (www.biofokus.no, 13 ansatte)

tidsskrifter. Faglige fagfellevurderte tidsskrifter som primært er fokusert på kulturgeografi eller som inneholder artikler som bidrar til området. Tidsskrift for kulturgeografi; antipode; Område; Kulturgeografier; Samfunn og rom - miljø og planlegging D; Geografikompass (Seksjon for kulturgeografi) Sosial og kulturell geograf Publikasjon av fagfellevurderte artikler og arbeid med søknader til forskningsfinansiering til og interesse for å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI ved regelmessig publisering i internasjonale tidsskrifter. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk Prosjektet er ventet å resultere i et minimum av 3-5 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og en rekke publikasjoner i form av konferansebidrag, rapporter, m.v. Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner Effekten av internett-baserte intervensjoner er etter hvert blitt godt dokumentert

NSD NSD - Norsk senter for forskningsdat

Nytten av vitenkapelig kunnkap er begrenet hvi denne kunnkapen ikke formidle til andre menneker. Forkere formidler ofte forkningreultatene ine på tre generelle måter. Det ene er å publiere reultatene i fagfellevurderte tidkrifter om kan være klare av andre forkere. To er å preentere reultatene ine på najonale og internajonale konferaner der andre forkere kan høre på preentajoner Alt som publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter blir ikke til sannhet. Falsk forskning. Morten Jerven,professor i utviklingsstudier ved NMBU Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com. Tidligere i år fikk jeg en henvendelse fra et radioprogram i Storbritannia Disse forskningsprosjektene har resultert i publikasjon av fire fagfellevurderte artikler, to i internasjonale og to i nasjonale tidsskrifter. Avdelingen har også fullført et retrospektivt forskningsprosjekt i tilknytning til terapeutisk behandling av hemokromatosepasienter, og publisert en fagfellevurdert artikkel i et internasjonalt tidsskrift Fagfellevurderte artikler i bøker . B. Hackett, J. Albretsen, L. P. Røed, J. A. Johannessen, and E. Svendsen, 2006: The MONCOZE Pilot Ocean Monitoring System (POMS. DOAJ er et register som gir deg fri tilgang til fagfellevurderte, vitenskapelige Open Access-tidsskrifter fra flere land. Dette registeret gir også en oversikt over hvilke tidsskrifter som krever publiseringsavgift. Per i dag krever 3 695 av de 10 084 tidsskriftene registrert i DOAJ en eller annen form for APC

NSD - Norsk senter for forskningsdat

Benson B, J.J.Magnuson, Ø.Nordli, T. Prowse. 2009: River and lake ice.In: Melting snow and ice.A call for action. A report commissioned by Nobel Pease Prize laureate Al Gore and Norway's Minister of Foreign affairs Jonas Gahe Støre, pp. 72-77 Idunn - fagfellevurderte tidsskrifter for voksne - nå gratis! Fordi universiteter, høgskoler og biblioteker er stengt og mange jobber hjemmefra, sitter de fleste nå uten tilgang på viktig faglitteratur og pensumartikler. Universitetsforlaget gjør derfor alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen Her i landet øker konkurransen for faste akademiske stillinger og det settes nå nye kriterier inn i akademiske evalueringer: i tillegg til relevant forskningskompetanse, undervisningserfaring og publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, legges det nå særlig vekt på publiseringer fra siste fem år

Kildekritikk

Beskrivelse: VP, Institute for Quality Science leder Hackensack Meridian Health networks Institute for Quality Sciences oppdrag for å bli en nasjonal leder innen akademisk og forskningsinnsats innen kvalitet, pasientsikkerhet og implementeringsvitenskap gjennom utdanningsberikelse, forskning, medisinske stipendier og deling av en mengde oversettbare bevis internt og eksternt Forskningsinteressene inkluderer trenings- og utviklingstiltak, organisasjonsatferd og -psykologi, kunnskapsdeling, samarbeid, kreativitet og innovasjon. Han har publisert sin forskning i flere internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og blir ofte invitert til å holde foredrag om HR-relaterte tema Fagfellevurderte vitenskapelige artikler i psykologi PsycArticles inneholder fulltekst fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler i psykologi. Databasen inneholder mer enn 153 000 artikler fra nesten 80 tidsskrifter utgitt av American Psychological Association (APA), Educational Publishing Foundation (EPF) og fra allierte organisasjoner som den kanadiske Psychological Association og Hogrefe. Fra 2014 var antall fagfellevurderte medisinske tidsskrifter som hadde veiledning om rapportering av kjønnsforskjeller vokst til 28. [2] Denne trenden er lovende, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å sikre at kjønnsforskjellene blir undersøkt ordentlig og at disse forskjellene blir en del av helsesamtalen Vitenskapelige landbruksundersøkelser kan finnes i fagfellevurderte tidsskrifter, men mange landbruksfordeler som forbedring av jordkvalitet, bedre spiring av frø og sunnere bladverk fremmes mye uten henvisning. Det er funnet brede påstander om medisinske fordeler for mennesker i fordøyelsesplager, tanninfeksjoner, lever, hjerte,.

Ph.d.-programmet i naturforvaltning kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved Institutt for naturforvaltning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder Hvordan finne frem i jungelen av intervensjoner? Her er nettstedet som gir svar. Research Autism arbeider med å evaluere intervensjoner og teknikker som er laget for å hjelpe mennesker med autismespekterforstyrrelser.. Hver intervensjon rangeres etter mengde og kvalitet på vitenskapelig evidens publisert i fagfellevurderte tidsskrifter Det er viktig at vi formidler forskningsresultatene våre i fagfellevurderte tidsskrifter og bidrar til at ny kunnskap blir kjent for det internasjonale forskerfellesskapet. En annen diskusjon er om kvaliteten på forskningen er god nok. Og er ikke kvaliteten god nok så vil publikasjonene fremstå som bortkastet Men da Kunnskapssenteret søkte etter internasjonalt publiserte artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og bøker, var det ingen relevant norsk forskning å finne. - Rart vi aldri ble kontakte Homeopatiløgnen henspiller på en serie interessante artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, hvor plantehomogenater brukes til behandling av forskjellige typer cellekulturer (se for eksempel.

Begge klimapanel bygger på tusenvis av artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter som er relevante for temaet menneskeskapte klimaendringer, men bare NIPCC gjør en like grundig vurdering av naturlige klimaendringer. En vitenskapelig evaluering av IPCC fra InterAcademy Council (IAC) inneholder drepende kritikk Søk etter Tidsskriftet sykepleien-jobber i Oslo. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Hun har 27 publikasjoner (25 fagfellevurderte tidsskrifter, 2 bokkapitler). Zykova har vært avdelingsleder for Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (2014-2019). Hun har også to års forskningsopphold ved Uppsala Universitet, Sverige og 2.5 år ved The University of Sydney, Australia

Avanserte litteratursøk - Wiki - innsida

Hun har forfattet eller medforfattet over 30 fagfellevurderte artikler i høyt anerkjente tidsskrifter innen fødselsvitenskap og gynekologi og vurderer jevnlig artikler for flere tidsskrifter. Cecilia har i flere år holdt nasjonale og internasjonale foredrag om tidlig graviditet og akutt gynekologi og er medisinsk rådgiver for EPT (Ectopic Pregnancy Trust) Etter barnehageloven § 1 skal barnehagetilbudet uformes «i samarbeid og forståelse med hjemmet». I denne artikkelen diskuterer Janne Solberg den daglige samhandlingen mellom barn, foreldre og barnehage, med fokus på hvorfor det ikke er så mye dialog med foreldrene som en kanskje skulle forvente ut fra rammeplanen Akademisk forskning, publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, har som mål å øke antallet sanne påstander i verden - som en av mine tidligere Ph.D.-studenter likte å si. Prioriteringsbeslutninger bygger på kunnskap og verdier Selv om mange fagfellevurderte artikler i tidsskriftet har essayistisk form, gir denne praksisen et inntrykk av at essayformen ikke representerer det mest vitenskapelige i psykologien. De bidrag som har dannet det faglige grunnlaget for psykologprofesjonen, særlig psykoterapien, har stort sett vært publisert i form av essays

NTNU sender eksperter på medisin og energi til KinaForskerpris til landets yngste professor i kirurgi

Våre forskere publiserer årlig et stort antall artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og de presenterer forskningsresultater på internasjonale konferanser innenfor det økonomiske fagområdet. Fagmiljøet ved HHN er til enhver tid med i gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter, og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer Studiene er publisert i anerkjente internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ligger åpent tilgjengelig på sidene til Universitetet i Oslo. To av våre studier er systematiske kunnskapsoversikter (såkalte meta-analyser) hvor vi har gjennomgått over 3000 undersøkelser og analysert informasjon om til sammen 18000 tospråklige barn og 100000 enspråklige sammenligningsbarn. Det publiseres i snitt mer enn en norsk hjerte- og karstudie i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter hver eneste dag. Sakene i denne undermenyen beskriver de aller ferskeste av dem Ordningen gir fakultetsansatte incentiver til å produsere forskning av høy kvalitet innenfor finansiell økonomi, samt å få den antatt for publisering av internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter. - Vi er glade for at NFIs incentivordninger brukes flittig av finansfakultetet på BI. Vi følger spent med fra sidelinjen

 • Solstrålen barnehage sola.
 • Freizeitmöglichkeiten plauen.
 • Mtv altlandsberg.
 • Dano acar död.
 • Skoglund bakeri.
 • Best zelda for wii u.
 • Wisdom tooth removal.
 • Edeka sempt erding angebote.
 • Web fonts.
 • Prinsen kino film.
 • Fjellreven bukse prisjakt.
 • Hjelp det er juleferie tv.
 • Middelalderen i europa film.
 • Brandy melville tops.
 • Web fonts.
 • Lär dig prata franska gratis.
 • Corinne dance inn.
 • Fannerup jysk.
 • Australian culture presentation.
 • Arni kleftiko.
 • Hallgrimskirkja orgel.
 • Radiusfraktur operasjon.
 • Hva betyr verdileveranse.
 • Årets store nyhet i legoland.
 • Flächennutzungsplan hessen.
 • Wohngeld friedberg.
 • Thelma movie online.
 • Fakta om nord norge.
 • Log in intowords.
 • Flohmarkt kiel 2018 termine.
 • Kommunalt startlån.
 • Middelalderen i europa film.
 • Characters coraline.
 • Gasslekkasje fryser.
 • Bmw 118d technische daten 2014.
 • Sammenheng mellom frekvens og energi.
 • Dobbel livmor.
 • Bilopphuggeri molde.
 • Hugendubel berlin hermannplatz.
 • Unni lindell böcker.
 • Die da fanta 4 erscheinungsjahr.