Home

Årsplan norsk 2 trinn zeppelin

Årsplan zeppelin 2 trinn, convert doc

Kroppsøving årsplan 2019-2020 : Mat og helse halvårsplan høst 2019 : Matematikk halvårsplan Høst 2019 : Naturfag årsplan 2019-2020 : Norsk halvårsplan Høst 2019 : Samfunnsfag halvårsplan høst 201 2. trinn; 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løses. Øv på skriving. Zeppelin 2A og 2B tar opp sentrale rettskrivingstemaer som e for æ, o for å, ng-lyden osv. 2 Fortelle, samtale, lese og skrive Lytte og tale, lese og skrive er grunnleggende ferdigheter i alle fag

Nordbyen skole ligger i Molde kommune. Barneskolen har en vakker belligenhet med flotte uteområder ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN - 2013 - 2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike tema og delmål vil gripe inn i og være et grep på vei mot kompetansemålene. Muntlig kommunikasjo

Nye Zeppelin 1-4. Lærer / 1-4 - Loku

KRLE Årsplan 2020-2021.pdf; Årsplan Engelsk - 2.trinn.pdf; Årsplan Kunst og Håndverk 2. trinn 2020-2021.pdf; Årsplan matematikk 2. trinn 2020-2021.pd Klar til å starte planleggingen for neste skoleår? Her er årsplanene til Fabel, Nye Zeppelin, Matemagisk og Quest

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Her finner du forslag til halvårsplaner for ny og tidligere utgave læreverket Salto. Vi har også laget en egen oversikt som viser fordeling av kompetansemål i ny utgave av Salto 1 og Salto 2. Salto 2. utgave Halvårsplan Salto 1A; Fordeling av kompetansemål 1. trinn; Halvårsplan Salto 2A Fordeling av kompetansemål 2. trinn Arsplan norsk 2 trinn 2019-2020 (1) Arsplan matematikk 2 2019-2020 (1) Årsplan matematikk 2018-2019 : Årsplan engelsk 2018-19 : Årsplan naturfag og samfunnsfag 2018-2019 : Årsplan i norsk 2018-19 : Årsplan H&K 2018 19 : Drevet av Moav 1.trinn, 34 elever på 2.trinn, 33 elever på 3.trinn og 17 elever på 4. trinn. Årsplan. Vi ønsker å ha et forpliktende dokument/verktøy for de ansatte, ovenfor barna m/foresatte som har plass på SFO. Det sikrer kvaliteten på vårt tilbud. Årsplanen gir en oversikt over hvilket tilbud vi har og hva som skjer gjennom SFOåre 2020 -2021 . Mestring, trivsel, kunnskap. Årsplan for SFO er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens felles styringsdokument for SFO - Kvalitetsdokument for SFO. Årsplanene konkretiserer hvordan den enkelte SFO planlegger, gjennomfører og vurderer sitt arbeid med kvalitetsutvikling.I hele denne prosessen tilrettelegges det for barn og foresattes rett til medvirkning. Årsplanen er et.

 1. Årsplan for 2. trinn Ormestad skole - side 4 2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39 TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster, enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. 1. skrive ord etter mønste
 2. Årsplan norsk 2.trinn 2019-2020 : Årsplan kroppsøving 2.trinn 2019-2020 : Halvårsplan i matematikk høst 2019, 2.klasse : Årsplan engelsk 2.klasse 2019/2020 : Årsplan samfunnsfag 2.trinn 2019 202
 3. ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderings- former S E P T E veiledet lesing) M B E R (førlesing) (lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmå

Her finner du årsplaner for 5. - 7. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015 Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 2 årsplan norsk 3.klasse 2019-2020 : Årsplan matematikk 3.klasse 2019-2020 : Årsplan engelsk 3. klasse 2019 -2020 : Årsplan Kunst og handverk 3. trinn 2019 - 2020 : Årsplan krle.3. trinn 2019 -2020 : Årsplan i natur og samfunnsfag 3. klasse 2019 -2020 : Årsplan i musikk 3.trinn 2019-2020 : Årsplan i kroppsøving 3. klasse 2019-202

Årsplan 2019 - 2020 (Det tas Orden/oppførsel/iv på trinn Eksamen norsk sidemål . 11 Juni Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 FRI 1. juni 2. juni 3. juni 4. juni 5. juni 2. PINSEDAG 24 8. juni 9. juni 10. juni 11. juni 12. juni 25 15. juni 16. juni 17. juni 18. juni 19. juni. Årsplan norsk 5. trinn 2018-2019. Årsplaner 7.trinn Årsplan i engelsk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i KRLE 7.trinn 2018-2019 Årsplan Musikk 7. trinn - 2018-2019 Årsplan Kunst og håndverk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i norsk 7. trinn 2018-2019 Årsplan kroppsøving 7.trinn 2018-201 ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Dorit Steinnes, Rita Lofthus Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal læreplan Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Arbeidsmåter Lærestoff/ kilde Lokal forankring Ekskursjoner o.l. Vurdering Kjennetegn på måloppnåelse Vurderingsform Håndskrif

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

årsplan norsk 3.klasse 2019-2020 : Årsplan matematikk 3.klasse 2019-2020 : Årsplan engelsk 3. klasse 2019 -2020 : Årsplan Kunst og handverk 3. trinn 2019 - 202 Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Kroppsøving årsplan 10. trinn : Kunst og håndverk årsplan 10. trinn : Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spansk : Tysk årsplan 10. trinn : Valgfag - Innsats for andre (høst) 10. trinn Årsplan 5-7 krle 2016-2017 A versjonen læreverk VIVO : Årsplan i naturfag 5.trinn 2016-2017 : Årsplan i norsk 5.klasse16-17 : Årsplan matematikk 5.trinn 16-17 : Årsplan samfunnsfag 5 til 7 2016-2017 : Årsplan i kunst og håndverk for 5-7.trinn skoleåret 2016-2017 : Engelsk 2016/!7 : Halvårsplan i samfunnsfag 4.trinn skoleåret 2015.

Årsplan i KRLE 4. trinn 2019-2020 : Arsplan i matte 4 tr-2019-2020 : Arsplan i norsk 4 tr-2019-2020 : Arsplan i naturfag 4 tr-2019-2020 2 : Årsplan i engelsk 4.trinn 2019-20 : Arsplan i kroppsoving 4 trinn 2019-2020 : Arsplan i kunst og handverk 4 tr-2019-202 Her finner du årsplaner for 1. og 2. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan Norsk 2016 - 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Hege Almås, Eli Aareskjold og Siri Litterær samtale Zeppelin lesebok kap.2 Diskusjoner og samtaler. Muntlig tilbakemelding. skoleturer osv.) Hele året Alle tema Norsk skrivebok Zeppelin språkbok kap.8 Lese og skrive egne tekster. Skriftlig og muntli Nye Zeppelin 1-4 er et fleksibelt læremiddel som har fått et visuelt og innholdsmessig løft til fagfornyelsen. Alle nye komponenter er nå samlet under Nye Zeppelin (2020).. Nye Zeppelin 1 - A-bok med arbeidsbok: presentasjon av bokstavene. Lesetekster på tre nivåer Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm 1. trinn; 1. trinn Velg bokstav. I i S s V v E e L l A a M m R r O o T t N n Å. Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering Uke 35 Alfabetuke •-repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver

Midtbygda skol

Zeppelin 5 språkbok NN Språkboka fokuserer på å utvikle elevenes skrivekompetanse. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur ; Kjøp Zeppelin + fra Bokklubber Zeppelin 5 Lesebok pluss kan kjøpes i pakker på 5 stk. med 15 % rabatt sammenlignet med å kjøpe 5 enkeltbøker (kampanjetilbud) Årsplan norsk 2 trinn salto. Norsk 1-7 Ny utgave av læreverket Salto er tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Salto i din norskundervisning. Produkter Om Salto Aktuelt Revidert i 2.trinn: 3.trinn: 4.trinn Forslag til årsplan Velkommen tilbake til nytt skoleår! Her finner du forslag til årsplaner for Explore. Explore 1. trinn (pdf, 108,65 kB) Explore 2. trinn (pdf, 138,96 kB) Explore 3. trinn (pdf, 7,38 MB) Explore 4. trinn (pdf, 70 Det er ikke bare norske lærere som har fått øynene opp for Explore og Enter, våre engelskverk. Kroppsøving årsplan 10. trinn : Årsplan i tysk, 10. trinn 2019 - 20 : Norsk arsplan2018-2019 : Engelsk årsplan 10. trinn : Arsplan i fransk 10.trinn : fysak arsplan 10. trinn 2018-19 Årsplan i FYSAK 10.trinn: 10. trinn årsplan musikk 18-1 Nye Zeppelin 2AB lærerveiledning har forslag til årsplan og tips til hvordan du kan jobbe med dybdelæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering i Nye Zeppelin 2. Metodisk del har veiledning til alle oppslagene i elevbøkene, dessuten ekstra forslag til ulike kreative oppgaver

Årsplan i Norsk for 3.klasse Læreverk: Zeppelin lesebok + arbeidsbok Zeppelin språkbok + arbeidsbok Akka/bakka/Kva las du no? Løkkjeskrift Vekeord 3 Lær deg å lære 3 (delvis) Ekstra: TubaLuba 3 + «Språket ditt» - Låner bøker på skulebiblioteket omlag ein gong i månaden. - «Avis i skulen» - veke 44 - Aksjon leselyst om hauste VEKEPLAN FOR 5 TRINN VEKE 39 Rommetveit skule July 10th, 2020 - Les s 40 og 41 i Zeppelin lesebok HUGS FULLADA PC TIL NASJONAL PRØVE I ENGELSK Norsk Les s 42 i Zeppelin lesebok Gjer oppgåve 6a b og 7 s 42 i Zeppelin lesebok Skriv så fint du kan i heimeboka Hugs sjekklista Gruppe 1 Symjing Gruppe 2 Gym - treng ikkje gymtøy Engelsk Les s 21 i Explore smartbok Lytt ti Denne nettsiden tilhører Vågsbygd skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Vågsbygd skole Zeppelin gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Zeppelin er fleksibelt i bruk. I lærerveiledningen finnes det forslag til årsplan, men den er ikke bundet til å følge bøkene kapittel for kapittel. Den gir trinn-for-trinn-opplæring i å skrive sakprosa og skjønnlitteratur Norsk: Bli kjent med Zeppelin-nytt lærerverk, *Vi lager klasseregler for 2.trinn. * Lære hvordan vi skal oppføre oss på skolen. *Få kunnskap om skikk og bruk. *Få kjennskap til skolens historie * Kunne tallene fra 1 til 10 på engelsk Magazine: 2. trinn årsplan 2012-2013

ÅRSPLAN I NORSK 6.TRINN Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Tove Antonsen Emne/ tema Tidsbru k Dette sier lokal læreplan Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Arbeidsmåter Lærestoff/ kilde Lokal forankring måloppnåelse Ekskursjoner o.l. Vurdering Kjennetegn på Vurderingsform Boksluker- prisen Avis Zeppelin. [7. trinn]. Lesebok 7 pluss Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788203340185 Emne: norsk Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (991312997784702202). Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det ; Zeppelin : [5. trinn] Lesebok 5 plu

2. trinn - Ordrike

Mylder 3 rsplan (2) (1) Årsplan i KRLE 3. trinn : Årsplan i kunst og handverk 3. trinn : Årsplan i matematikk 3. trinn : Årsplan i norsk 3. trinn Larsgården skole.Årsplan i engelsk, 2.trinn.Uke Tema Mål35 Numbers - kunne presentere seg selv og fortelle hvor gamle de er- kunne spørre hverandre på engelsk om hva de heter og36hvor gamle de er37- kunne telle til 12 på engelsk38 Colours. - kunne engelske ord for ni farger3940- kunne spørre og fortelle på engelsk hvilken farge noeneller noe har42 Fruit and berries - kunne engelske. Prestvannet skole - Tromsø kommune. Årsplan 1. trinn 2019-2020 Årsplan 2019-202 Årsplan norsk 2020-2021 - 2 : Årsplan engelsk fordypning 20/21 : Årsplan 10trinn matematikk : Årsplan 10. tysk 20-21 : Årsplan 10. eng 20-21 : Årsplan utdanningsvalg trinn 10 : Årsplan KRLE 10.trinn 2020-2021 : Årsplan i naturfag Nova 10 : Teknologi i praksis 2 - elever som har hatt faget før n Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Trinn 8 - 2023; Trinn 9 - 2022; Trinn 10 - 2021; Skole-hjem . Info; 1. klasse 2020/2021; Planer; Handlingsplan mot mobbing; Plan hjem-skolesamarbeid; Regler og rutiner; Branninnstruks; BTI - Stafettloggen; Digital fraværsføring og.

Kollmyr skole ligger på Gulset i Skien kommune.Skolen er en barneskole med 1. til 7. trinn Årsplan i norsk for 6. trinn breivikbotn skole 2014 - 2015 lÆrer: linn - olav arntzen lÆrerverk: zeppelin 6 forfattere: dagny holm og bjØrg gilleberg lØkken forlag: aschehoug mÅlene vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 6. trinn grunnleggende ferdigheter. 2 5. trinn Velg kapittel 1 1 Sjanger 2 2 Dagbok 3 3 Dikt 4 4 Brev og e-post 5 5 Fortelling 6 6 Saktekst 7 7 Intervju 8 8 Tegneserie. Øv på skriving. 2 Årsplan for skoleåret 2019/ 2020 Skoleåret 2019/ 20 består 1. trinn av 51 elever fordelt på 3 klasser med hver sin kontaktlærer: Det er satt kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagen

ÅRSPLAN FOR NATURFAG 2. og 3. trinn 2017-2018 : Årsplan i engelsk 3 kl. 2017-2018 : Årsplan 3 kl norsk 2017-2018 NY ÅRSPLAN NORSK FOR 7. TRINN 2017-2018 Periode Kapittel i Kaleido 7 Tekstbok Kompetansemål Mål i Kaleido Grunnbok A og Tekstbok Språklige emner Uke 34-36 Gå til kilden -å lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten -referere, oppsummere og reflektere ove ÅRSPLAN I ENGELSK FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: August 2015 av Elena Olofsson og Florime Mamuti Læreverk: Quest 2 My Own Book (elevbok) Quest 2 Teacher´s Guide: Kopioriginaler (1-30) Quest 1 - 4 Flash cards (ordkort), 1 CD Nettressurser: Quest www.lokus.no Perfect English Grammar www.perfect-english-grammar.co Trinn 3; Trinn 3 Godt sagt! Fortell, fortell! Svisj! Med og uten rim; Hva mener du? Tenk på det; Les og skriv fortelling; Tekst og bilder; Eg, i. Norsk- Nye Zeppelin årsplan 4. trinn 2018- 2019 : Årsplan i engelsk 4. trinn : Årsplan i kroppsøving 4. trinn : Vis alle.

++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 ++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 Uke/ perio de 34 35 36 Kompetansemål KL06 Læringsmål Delta i framføring med sang, samspill og dans. Bli kjent! Øve til fellessaml. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser ÅRSPLAN Norsk 4.trinn Jostedal skule Lærar: Ruth Helgestad Læreverk: Zeppelin 4 Organisering: Vurdering: - Kartleggingsprøver - Carlsten lesetest 2 gonger i året. - Leselogg på vekeplanen - Lekseprøver - IUP i Fronter (i forkant av elev-/foreldresamtalane haust og vår) Berre ta kontakt ved spørsmål ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, 2018-19 Lærer: Asbjørn Tunold Læreverk: Kaleido, Cappelen Damm Elevbøkene er lagt opp slik at man jobber med Grunnbok A i høsthalvåret og Grunnbok B i vårhalvåret. Tekstboka inneholder tekster til begge grunnbøkene og følger derfor med elevene gjennom hele skoleåret God avislesing til alle på 4.trinn! Vi har kost oss med oppgaver i både norsk og matematikk og vi har hatt kåring av beste 100-åring. 24.01.2020. Julehilsen. En riktig god jul og et godt nyttår ønsker vi dere alle sammen. Zeppelin 1: GraphoGame: Vis alle.

Zeppelin 2A elevbok BM by Aschehoug - Issu

 1. ÅRSPLAN I ENGELSK 7. TRINN 2016/17 2 Chapter 3: Modern Literature A dog's life Do not read any further The story of Tracy Baker Idioms Falling for a Språklæring: -identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdighete
 2. Holt skole er en trivelig barneskole i Tvedestrand. Årsplan i norsk, 2018-19 Årsplan i norsk 2. trinn, revidert sept 1
 3. ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE 2018-2019 Utarbeidet av faglærere: Marit Baugstø Kathrine Vabø presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i da

Nordbyen skole : Årsplane

Årsplaner 1.-7. trinn - boler.osloskolen.n

 1. Første til andre trinn Overordnet post: Zeppelin. [1.-2. trinn ABC, Start]. ABC Overordnet post: NFFO Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Nynorsk) ISBN: 8203309550 Emne: lærebok Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (990400923644702202).
 2. 2. trinn Bokstavoppslag. Lesetrenin
 3. Årsplan for 2. trinn, RLE-2013-2014.docx : Naturfag høst 2013.pdf : Årsplan matematikk 2 trinn .pdf : Årsplan i norsk 2 trinn.pdf : ÅRSPLAN 4.KL.2013-2014.docx : Årsplan musikk 2013-2014.docx : Årsplan i naturfag 6. trinn 2013-2014.docx : Årsplan kunst og håndverk 2013-2014.docx : Årsplan kunst og håndverk 2013-2014.doc
 4. God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner Leselenker Språklenker Årsplan 5. trinn Årsplan 6.trinn Årsplan 7. trinn TIL ELEVENE Leselenker Språklenke

Halvårsplan norsk høst 2020 : Temaplan 9.trinn 2020 : Årsplan matematikk 8. trinn 2019-2020 : Årsplan naturfag 8. trinn : Årsplan i engelskfordypning 8.trinn 19 20 : årsplan norsk 2019-2020 : Årsplan FYS 2019-2020 : Kroppsøving årsplan 8. trinn 2019 - 2020 : Tysk årsplan 8.trinn : TIP Årsplan 2019-2020.doc Vel trinn. 1 2 3 4 5 6 Årsplan norsk fordypning 8. trinn ÅUS - 2015-2016. Periode Tema/Aktivitet Kompetansemål Vurdering 1 Lese ei historie og gjengi denne til medelever. Bruke framføringsknep. Lære. framføringsteknikker. Vurdering av muntlig framføring. 2. Selvvalgt tema som presenteres muntlig. Lære å bruke kjente. framføringsteknikker . i formidling av. Kaleido 5-7. Om Kaleido; Praktisk informasjon; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt os Skibotn skole sin hjemmeside. Årsplan Norsk 2. og 3.trinn 2018-2019 : Årsplan i matematikk 3.trinn skoleåret 2018-201

Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 trinn når de leser kortere og lengre tekster i ulike sjangre og samtaler om form og innhold i tekstene Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 6 av 14 Kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om de 6. Elevene bør få muligheten til å repetere ulike emner i norsken i løpet av 2.trinn. Det å kunne repetere f.eks. sammensatte ord, diftonger og dobbel konsonant er viktig. Barna trenger å få arbeidet med slike emner over tid. Oppgave - dobbel konsonant 1. Oppgave -dobbel konsonant 2. Oppgaver - dobbel konsonant Årsplan i norsk, 2. TRINN, 2014/2015 Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderings- former S E P T E veiledet lesing) M B E R (førlesing) (lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem (høytlesing, veiledet

Årsplaner - Aschehoug Univer

Bjørg Gilleberg Løkken er utdannet lærer og har videreutdanning i norsk, pedagogikk, engelsk og veiledningspedagogikk. Hun har undervisningserfaring fra alle trinn i barne- og ungdomsskolen og har arbeidet som lærer for minoritetsspråklige. Bjørg Gilleberg Løkken er forfatter på norskverket Zeppelin 5-7 Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

1-4 - Loku

Årsplan Musikk - 2. trinn : Årsplan natur- og samfunnsfag 2.trinn : Årsplan krle 2.trinn (annen mal) Årsplan norsk 2 .trinn : Årsplan - KRLE 2.trinn : Årsplan - Engelsk 2 trinn : Årsplan - Matematikk 2. trinn : Årsplan - Kroppsøving 2. trinn Myre skole Samfunnsfag : Årsplan musikk 2B, 2019-2020 : Årsplan kunst og håndverk 2 : Årsplan Engelsk 2. trinn, 2019-2020 : Årsplan norsk 2.TRINN, 2019-202 Aschehoug (Zeppelin 1 - Velg bokstav og Les teksten. Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm. Aschehoug Zeppelin 3 Her finner du oppgaver og uttaleøvinger til boka Norsk på 1-2-3. Boka gir en innføring i norsk for studenter og voksne Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5.

Årsplan i norsk:arsplan-6-trinn-norsk-2016-2017-2 Årsplan i naturfag:arsplan-naturfag-6-trinn-2016-2017 Årsplan i KRLE:arsplan-krle-6-trinn-16-17 Årsplan i musikk: Årsplan i matte:arsplan-6_trinn_mattematikk-2016-2017 Årsplan i finsk:arsplan-for-faget-finsk-6-lk-2016-17 Årsplan i samfunnsfag:arsplan-6-trinn-samfunnsfag-2016-2017 Årsplan i gym og svømming Lærere på 2. trinn. Staff. Hanna Killi Fiskum Kontaktlærer: Vis e-postadress ÅRSPLAN NORSK - 10. TRINN UKE EMNE SENTRALE KOMPETANSEMÅL (nummerert som på side 15-16 i Nye Kontekst Lærerens bok) ARBEIDSMÅTE VURDERING LÆREMIDLER 34/47 [10] Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder [12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, o Årsplaner 8. trinn. Årsplaner. Årsplan i norsk 2018-2019 : Årsplan i matematikk 2018-201

Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn Norsk. Norsk. Salto 5A, 2.utgave, Elevbok, Smart Bok. Salto 5 legger stor vekt på tekster som engasjerer og berører elevene. Les mer Tuba Luba 1-2 er fellesbetegnelsen på et sammenhengende opplegg for 1. og 2. trinn i norsk for barneskolen.. Den nye læremiddelserien bygger på tidligere utgivelser, men er revidert på sentrale punkter - for eksempel ved en tidligere start på lese- og skriveopplæringen enn det de tidligere utgavene la opp til, og en presentasjon av de små bokstavene helt fra begynnelsen Årsplan 9.trinn Lindesnes ungdomsskole NB! En time pr. uke avsettes til nynorsk og grammatikk gjennom hele skoleåret (Skriv godt norsk) Kompetansemålene under dekkes gjennom Kap. Skriv godt norsk Språk, litteratur og kultur: beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd op

GU GRS Forslag til halvårsplaner Salto, 2

Kosebamse-dag på 2.trinn. Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen 8. Lagring av årsplan skal ligge på T-området under Gol skule/fag/namn på faget. 9. Frist for ferdigstilling og publisering på læringsplattformen er før foreldremøtet for trinnet på hausten. 10. Rektor godkjenner nye fagplanar og ev. endringar LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1.TRINN 1. Kompetansemål i faget Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemå

Myre skol

Årsplan for norsk 5. trinn 2016 - 2017. Denne planen bygger på: Kunnskapsløftet. Uke Tema i Språkbok Tema i Lesebok Delmål Elevene skal kunne: Kompetansemål etter 7. årstrinn. Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Arbeidsmåter Læremidler Vurdering 33-35 Send en hilsen skrive kort og brev. med fagstoffet. bruke e-post Hjemmesiden for Vågsetra barne- og ungdomsskole. André Sætervik Lærer: Epost arb.: Mobil: 45266287 : Lisa Kalvø Lærer: Epost arb. Årsplan Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 8.trinn 2018-19 FAG: Norsk Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34-35 [1] Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster KOMMUNIKASJON [12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekste Nettsider: Nettoppgåver frå kapitla i Multi - søk på Multi 1-4 eler 5-7 og vel rett bok og kapittel; Multi Smart Øving - logg inn med FEIDE (same som dei loggar på skulemaskinene) - Smart Vurdering (berre på skulen); Jostedal1-7 quizlet; Luster bibliotek si søkjeside for å reservere bøker - logg på med lånarnr og PIN (dei vert levert til skulen om me ikkje har dei i samlinga vår

Kollmyr skole : Årsplan SF

 1. Hellvik skole : 3. årstrin
 2. Årsplaner 5. - 7. trinn - Hasvik Kommun
 3. Kaleido 1-4: Trinn 2
 4. Birkenlun
 • Klorin på tregulv.
 • Photo to svg.
 • Iphone 8 plus eller iphone x.
 • Är gips för kalciumsulfat.
 • Armillaria ostoyae.
 • Rotte kjæledyr levetid.
 • Chloasmen im genitalbereich.
 • Dyne på engelsk.
 • Allosaurus länge.
 • Piletre i potte vinter.
 • Tierpark peine und umgebung.
 • Gulvlamper på nett.
 • Tanzboden werder.
 • Baby gulper gult.
 • Comment faire un expose sur la danse classique.
 • Apple finanzierung student.
 • Hvordan lage havrevelling.
 • Første coca cola i norge.
 • Arbor takpanel.
 • New york schnee 2017.
 • Sandwichmaker käse läuft aus.
 • Div background color html.
 • Indremedisin spesialistregler.
 • Vm i skiflyging 2014.
 • Arendalsuka streaming.
 • Hioa bacheloroppgaver sykepleie.
 • Jeep vertragshändler berlin.
 • Confederate.
 • Øyer i stillehavet.
 • Stork i norge.
 • Folkehøgskole skogn.
 • Running scene forrest gump.
 • Ryanair köln alicante.
 • Enevald flåten utroskap.
 • Dokumentere kryssord.
 • Jack russell terrier a dzieci.
 • Kjærlighet test.
 • Schlangengift behandlung.
 • Bikester rabattkode.
 • Jodel international feed.
 • Bibeln förlåtelse citat.