Home

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag bergen

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG (Bachelor).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 4 studiesteder. Det er registrert 31 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG (Bachelor) Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring Høgskulen på Vestlandet - Bergen - FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Studiested Bergen (HVL-Bergen) Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (KRO/IDR) 4 Programansvarlige Programansvarlig har faglig og administrativt ansvar for utdanningen og skal se til at regelverk og avtaler blir fulgt. Ansvarsområder Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene og å øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil

FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG (Bachelor) i

 1. Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne.Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 2. Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole
 3. Institusjon Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanning i musikk, dans og drama Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Nord- Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Telemark Høgskolen Stord Haugesund Norges idrettshøgskol
 4. Generell studiekompetanse og karakterkrav i matematikk og norsk. Kan også være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for informasjon. Dersom utdanningen du vil ta har karakterkrav i matematikk, kan du få tilbud om å ta et matematikkurs for å dekke karakterkravet

Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller en annen høgskole. Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår Studiets nivå og organisering. Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år. Gjennomført studium gir rett til tittelen Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Bakgrunn for studie Faglærerutdanning i yrkesfag bygger på fagbrev, svennebrev eller tilsvarende yrkesutdanning fra videregående opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanningen. Du kan også studere et profesjonsrettet fagfelt på høgskole (på minst bachelornivå og ha to års yrkeserfaring), og deretter ta ettårig praktisk-pedagogisk utdannin Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom? Samfunnet har bruk for kunnskapsrike og engasjerte faglærere. Vi tilbyr en yrkesrettet utdanning som gir deg praktisk erfaring og pedagogisk. kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og kroppsøving og idrettsfag, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. Ferdighet kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andr

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag; Studiestart for nye studenter høst 2020 - Bachelor - Faglærer i kroppsøving og idrettsfag . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor. Universitet og høgskole Rammeplan for Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartemente Kroppsøving og pedagogikk. 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende (180sp) eller; 1-årig praktisk- pedagogisk utdanning innen kroppsøving (60sp) eller; Minst 60 studiepoeng innen enten: Friluftsliv eller; Fysisk aktivitet og funksjonshemming; Kultur og samfunn. Minst 45 studiepoeng innen.

Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag og faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag, landbruksfag, skogfag, husdyrfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. 77 500: 41 450: 31 850: 63 700- Dette kommer frem ved at jenter føler seg mindre synlig og det blir tatt mindre hensyn til deres interesser enn det gjør med gutters interesser. Beskrivelse Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 201 Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag og faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag, landbruksfag, skogfag, husdyrfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk Arnolds tre dimensjoner, læring i, om og gjennom bevegelse, står sentralt for resultatene i denne studien. Beskrivelse Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 201 Studiet har oppstart i januar 2021. Studenter som har gjennomført 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, vil være kvalifisert for å søke opptak til flere av de ordinære videreutdanningstilbudene som vil bli tilbudt ved lærerutdanninga i årene som kommer

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak i den obligatoriske delen, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet, inkludert fagdidaktikk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) Se programplanen for informasjon om praksis; Lærerutdanning for tospråklige lærere (TOSBA) Se programplan for informasjon om praksis; Kompletterende lærerutdanning (KOML) Fagplan praksis 60 sp KOML (ikke opptak etter høsten 2019) Fagplan praksis 120 sp KOML (kommer 3-årig lærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv. 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving

Dokumentet Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra 13.des.2005 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Mentaltrener. Even Bjoarvik. Fagområde: Idrettspsykologi. Utdanning: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Bergen (nåværende Høgskulen på Vestlandet), samt master i idrettsvitenskap med fordypning i coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole.Har i tillegg gjennomført en toårig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi - en videreutdanning i regi av. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.no. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, kunstfag og fiskerifag på lavere grads nivå

Vi tilbyr bachelor som faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen gir deg kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring i bevegelsesaktiviteter. Du kan undervise i kroppsøving på alle trinn, samt på idrettslinjer på videregående skoler. Innhold Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring Bergen, Norge Klasserom. Matematikk 1 - Videreutdanning. Høgskolen i Østfold Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom? Samfunnet har bruk for kunnskapsrike og engasjerte faglærere. Vi tilbyr en yrkesrettet utdanning som gir de..

Gjennomført studium gir rett til tittelen Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Introduction Denne studieplanen bygger på Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18.mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd Med utgangspunkt i forskriften og nasjonale retningslinjer har NIH utarbeidet programplanen for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Samarbeid med andre institusjoner NIH inngår i samarbeid med andre institusjoner som tilbyr faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag interessant og anser som en sentral del av utdanningen. I det følgende vil bakgrunn for valg av tema presenteres. Som masterstudent har jeg vært gjennom en 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Minnene og erfaringene fra min egen praksisperiode er det som sitter sterkest igjen

Ta en 3-årig bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag; Ta 30-60 studiepoeng kroppsøving som en del av grunnskolelærerutdanning (M-GLU). (Kroppsøving er også blitt et masterfag innen M-GLU ved noen institusjoner). Ta en 3-årig bachelorgrad innenfor eksempel idrett eller folkehelse, og ta ett år praktisk-pedagogisk. Jeg er nå ferdig med min avsluttende bacheloroppgave etter tre år på faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen Hedmark, Campus Elverum. Prosessen har vært arbeidskrevende, men i gjengjeld har jeg tilegnet meg ny kunnskap på problemområde Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag. Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3. De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk) Utvalget har utredet og skal eventuelt utvikle master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Utvalget ble utnevnt av Kunnskapsdepartementet i mars 2018, og fikk 12. mars tilsendt e-post med mandat og oppnevning. Utvalget består av: Førsteamanuensis Inger-Åshild By (kroppsøving), Norges idrettshøgskole, lede

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag Norges

Kjøp, selg og etterspør alt av dokumenter knyttet til ditt studie. Notater, sammendrag og mye mer. Bli medlem av kunnskapsportalen for studenter Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag tilbys ved seks institusjoner - Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Sørøst-Norge Gjennom en teoridrevet tekstanalyse viser vi hvordan disse perspektivene kommer til syne i styringsdokumenter i skolefaget kroppsøving og i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG - Høgskulen

Jeg har gjennomført en 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Bergen (HIB), samt en 2-årig mastergrad i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH). Mastergraden er avlagt ved seksjon for coaching og psykologi, og min faglige spisskompetanse omhandler idretts- og helsepsykologi Blar i Bachelor kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning på tittel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Bachelor kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning på titte

Det er slik forsker Morten Rustad ved Norges idrettshøgskole mener kroppsøving skal være. Sammen med elever og lærere forsker han på hvordan faget blir når fysiske ferdigheter ikke teller Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis Hva kan man undervise i hvis man har Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Er det kun Gym? account_circle. SVAR. Besvart 27.08.2019 14:47:13. Hei. Det er riktig at du da kun kan bli gymlærer. Det er kun faglærerutdanning i kunst og idrettsfag som ikke krever mastergrad for at du kan ta PPU. PPU trenger du å ta for å. Dans og kroppsøvingsfaget Hilde Rustad* Norges idretthøgskole, Oslo, Norge Sammendrag I denne artikkelen undersøkes forhold mellom faglærerutdanning, læreplan og kroppsøvingslæreres praksis, for dans som aktivitet i kroppsøvingsfaget. I Kunnskapsløftets læreplan for kroppsøving e

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kunnskap til å arbeide med elevers utvikling og læring på en profesjonell måte. Studiet har tett kobling mellom teori og praksis, og byr på stor variasjon, kroppsutfoldelse og mulighet til å bryte egne barrierer Vi trenger gymlærere som brenner for idretten og formidler gode tekniske øvingsbilder, men dette er ikke tilstrekkelig. En kroppsøvingslærer må samtidig kunne ta et oppgjør med fagets instrumentelle idrettspraksis og dreie faget mot en mer helhetlig faglig og pedagogisk danningstenkning Bibel og misjon; Kristendomskunnskap; Teologi og misjon; 2-årig studium: Kristendom, religion, livssyn og etikk; Kristendom, religion, livssun og etikk (KRLE) Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark. Barnehagelærerutdanning; Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag; Faglærerutdanning i musikk; Organisasjon og ledelse.

Studer faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Kroppsøving som skolefag har en lang tradisjon i norsk skole, og er det eneste av de praktiske og estetiske fagene som elevene møter gjennom hele det 13-årige skoleløpet (K06). Fysisk aktivitet, derimot, foregår som ulike små og store tiltak innenfor skolens rammer. Kroppsøvingsfaget reguleres av Læreplanverket for kunnskapsløftet og forskrifter til dette, av skoleeieres og læreres. Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.. Om lag 32.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49 prosent.. Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt. Bachelor/faglærer i kroppsøving og idrettsfag (KRO/IDR) 4 Rutiner ved vurdering Praksisstudiet i kroppsøving og idrettsfag har status som en eksamen og blir regulert av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen. I skolepraksis skal karakteren begrunnes på eget vurderingsskjema. I øvrige praksisperioder fyller praksisveileder u Med lovregulert utdanning menes utdanning som er særlig rettet mot å utøve et bestemt yrke og som omfatter ett eller flere kurs. Eventuelt kan utdanningen være supplert med yrkesrettet opplæring, med en praktisk prøveperiode eller yrkespraksis fastsatt ved lov eller forskrift Idrettsseksjonen har 17 fast tilsatte og har ansvar for kroppsøving i grunnskole- og barnehagelærerutdanninga. Seksjonen tilbyr også fordypningsenheter på 15, 30 og 60 studiepoeng, samt faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på bachelornivå

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelo

FileFora er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge. Dokumenthandel AS (org. nr: 914 576 806 Faglærerutdanning i idrett, hovedfag i kroppsøving og doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Startet i 2000 å undervise på Politihøgskolen avdeling Bodø, der han arbeidet til 2011. Har i hovedsak undervist i fysisk trening og arrestasjonsteknikk, men siden 2009 også i kommunikasjon og konflikthåndtering Faglærer i kroppsøving og idrettsfag er kvalifisert for undervisning i grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskole. Noen arbeider som idrettsinstruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor. Videre studiemuligheter. Studiet gir kompetanse til å søke masterutdanning innen kroppsøving, idrett og.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag bergen faglærer i

 1. del har disse markeringene vært til god hjelp. Prisen står på hvert bilde
 2. Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige
 3. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har du bachelorgrad og du kan undervise i grunnskolen og i videregående skole. Mastergrad gir.
 4. Norges idrettshøgskole - Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Ingeniør, produkt- og systemdesign. Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk; Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag. Yrkesfaglærerutdanning elektrofag. Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod. Yrkesfaglærerutdanning, restaurant og matfag. Fransk, årsstudium. 18. aug. 2014 til 15. jun. 2016 · Master, Lektor i Idrettsfag · Bergen, Hordaland Høgskolen i Hedmark 15. aug. 2011 til 15. jun. 2014 · Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag · Elverum, Norwa

Fag- og yrkesfaglærerutdanning utdanning

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - OsloMe

FLK Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett/Institutt for idrett, kosthald og naturfag Veileder Ann-Kristin Nilsen 31.05.2019 Ord:10742 Jeg bekrefter at arbeidet er selvstendig utarbeidet, og at referanser/kildehenvisninger til alle kilder som er brukt i arbeidet er oppgitt, jf I denne artikkelen trekker vi frem to teoretiske perspektiver på kropp: kroppen som objekt og kroppen som subjekt. Gjennom en teoridrevet tekstanalyse viser vi hvordan disse perspektivene kommer til syne i styringsdokumenter i skolefaget kroppsøving og i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærer utdanning

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved USN

Alle Alle HIOA 215130 Barnehagelærerutdanning 43.4 245 30.8 27 43.9 416 32.7 73 HIOA 215131 Barnehagelærerutdanning, deltid Alle Alle Alle Alle HIOA 215138 Administrasjon og ledelse 48.5 481 41.0 190 50.8 1083 43.2 495 HIOA 215140 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 40.4 9 39.1 8 40.4 19 39.1 16 HIOA 215150 Faglærerutdanning i formgiving/kunst/håndverk Alle Alle Alle Alle HIOA. Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside

Norges Idrettshøgskole - Studietilbud 2020-2

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har også ansvar for følgende emner og fordypninger i lærerutdanningene: Natur, helse og bevegelse og Utefag i barnehagelærerutdanningen, Kroppsøving i grunnskolelærer-utdanningen (1-7), Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen (5-10), Idrett i lektorutdanningen, samt deler av PPU I denne artikkelen undersøkes forhold mellom faglærerutdanning, læreplan og kroppsøvingslæreres praksis, for dans som aktivitet i kroppsøvingsfaget. I Kunnskapsløftets læreplan for kroppsøving er dans et sentralt område, samtidig som nyere forskning viser at dans har en svak posisjon i læreres undervisningspraksis Faglærerutdanning med spesialisering i kroppsøving og idrettsfag for 1. til 13.trinn Faglærerutdanning med spesialisering i kroppsøving og idrettsfag for 1. til 13.trinn Sogn og Fjordane. Studienavn Type 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk Årsstudium 3D & VFX Bachelor Administrasjon og ledelse Bachelor Administrasjon og organisasjonsvitenskap Årsstudium Administrasjon og organisasjonsvitenskap Bachelor Afrikastudier Bachelor Afrikastudier Årsstudium Agronomi Bachelor Agronomi Årsstudium Aktuarfag Master Akvamedisin Master Allmenn litteraturvitenskap Bachelo

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Studen

Per Inge Belt er på Facebook. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Per Inge Belt og andre du kanskje kjenner. Facebook gir folk høvet til å.. Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, SKP. Seksjonens fagområde Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag — bachelor - faglærer

Masterstudier Norges idrettshøgskol

Avdelingen har rundt 1200 studenter og drøyt 120 tilsatte. Avdelingen driver forskning og undervisning innen fagområdene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, skuespillerutdanning, faglærerutdanning i musikk, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag og mastergradsstudium i kroppsøving Avdelingen driver forskning og undervisning innen fagområdene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, skuespillerutdanning, faglærerutdanning i musikk, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag og mastergradsstudium i kroppsøving Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på Bachelor, Master og PhD-nivå

Norges idrettshøgskole (NIH) er en statlig, vitenskapelig høyskole med særskilt nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen idrettsvitenskap. Skolen holder til ved Sognsvann på Kringsjå i Oslo med Olympiatoppen Toppidrettssenteret som nærmeste nabo.. NIH ble opprettet i 1968 som vitenskapelig høyskole og er Norges fremste utdannings- og forskningsinstitusjon i idrettsvitenskap og studiekoden er 2140. Hva kan du bruke dette studiet til. Er du faglærer i kroppsøving og idrettsfag vil du være kvalifisert for undervisning i grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskole. Noen arbeider som idrettsinstruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor. Studiet kvalifiserer fo

Video: Database for statistikk om høgre utdanning

Bachelor i idrett og kroppsøving er eit studium for deg som vil bli kvalifisert til å jobbe med undervisning i kroppsøving og idrettsfag. Krav til utstyr eller. Archer Dx1 - trådløs elgir til XC Bygd for alle sykler og setter en ny standard for trådløs girskifte. Laget for å virke under alle forhold, på alle drivverk Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (Heftet) av forfatter Erlend Ellefsen Vinje. Pris kr 409. Bla i boka. Se flere bøker fra Erlend Ellefsen Vinje

Brage INN: Kroppsøving - et fag mest for gutter

Kjøp bøker av Tonje Fjogstad Langnes. Tonje Fjogstad Langnes er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved seksjon for kroppsøving og idrettsfag, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til kroppsøvingsfaget, dans i skolen, mangfold og kjønn Integreringsfag • Kvinne- og kjønnsstudier • Sosiologi • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag Emneord. Kroppsøving og kulturelt mangfold. Walseth, Kristin. 2019, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet; 3 resultater. Avsluttet prosjekt Bachelor i tegnspråk og tolking, bachelor kroppsøving og idrett, bachelor folkehelsearbeid, bachelor i drama og anvendt teater, faglærerutdanning for tospråklige lærere, praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 15 dager i vgs Uke 41: Undervisning v/HVL, høstferie i grunnskolen/Bergen kommune (andre kommuner og vgs kan ha annen ferieuke Studier innenfor fagområdene friluftsliv, idrett og kroppsøving, finnes både i Bø og på Notodden. På Notodden kan du ta faglærerutdanning og årsstudium i kroppsøving og idrettsfag Jeg har jobbet flere år som lærer i videregående skole der jeg har undervist idrettsfag, kroppsøving og norsk. Fra 2011 til 2018 jobbet jeg som høgskolelektor og stipendiat på OsloMet, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen

I perioden 1977-2007 har Pedagogisk seminar/Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger uteksaminert omtrent 2800 lektorer og adjunkte.. For førsteamanuensis kreves doktorgrad med relevans for kroppsøving- og idrettsfag. For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad med relevans for kroppsøving- og idrettsfag, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling

 • Unfall waldbröl gestern.
 • Tikkio ulstein.
 • Garderobe weiß roller.
 • Haus kaufen greifswald eldena.
 • Vhs unteres remstal stellenangebote.
 • Politi telemark twitter.
 • Brautalarm ähnliche filme.
 • Är gips för kalciumsulfat.
 • Kino preise.
 • Bursdagsrekvisitter.
 • Tanzschule pritzer kronberg.
 • Baker hansen tromsø.
 • Musica de rio roma mp3.
 • How to fake snap score.
 • Lyse etter krabber vestlandet.
 • Dyrene i hakkebakkeskogen sanger tekst.
 • Tanzschule leibnitz.
 • Eplekake med vaniljekrem trine.
 • Sanchez spurs.
 • Zoover wetter frankfurt.
 • Newport rhode island.
 • Flächennutzungsplan hessen.
 • Iglo spinat kalorien.
 • Etefronter storfe.
 • Halefinne.
 • Morilee.
 • Inkomster.
 • 23 søndag i treenighetstiden.
 • Pest heute 2017.
 • Tilbudskode stena line 2018.
 • Iglow serum sverige.
 • Wohnungsgenossenschaften hannover.
 • Restaurant kolbotn.
 • Dekk1 mandal.
 • Møbelsnekker kurs.
 • Eddik farlig for hund.
 • Maserati modelle.
 • Hevne utroskap.
 • Axkid rekid.
 • Verkaufsoffener sonntag mönchengladbach.
 • Flughafen frankfurt passagierliste.