Home

Åpen tilgang

Åpen tilgang og åpen forskning - frontpag

Åpen publisering, eller Open Access (OA), innebærer at fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren(e) beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir tillatelse til at alle med tilgang til Internett kan lese og benytte den Når du prøver å få tilgang til eller arbeide med filer og mapper i Windows, kan du oppleve ett eller flere av følgende problemer: Problem 1: Du får feilmeldingen Ingen tilgang, eller en lignende melding.; Problem 2: Du får ikke tilgang til, redigere, lagre eller slette filer og mapper.; Problem 3: Du kan ikke åpne en fil eller mappe etter at du har installert en ny versjon av Windows Mer informasjon om åpen tilgang. På openaccess.no finner du mer informasjon og mange tips om åpen tilgang i Norge og internasjonalt. Gjeldende krav om tilgjengeliggjøring frem til 1. januar 2021. Forskningsrådet stiller i dag krav om at. Alle artikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres tilgjengelig i åpne arkiv Last ned dokumentet Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler (PDF, 131 kB); Større åpenhet i forskningen er også et viktig ledd i arbeidet med å forbedre praksis for å vurdere forskning, jf. The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) Åpen tilgang; Åpen tilgang. Filtrer utvalget. Filter Kategorier. Barnehage 142 Produkter ; Estetiske fag 60 Produkter ; Forskningsmetode 44 Produkter ; Helse- og sosialfag 356 Produkter ; Historie og filosofi 181 Produkter ; Juss 369.

Ny avtale gir åpen tilgang til 500 000 aviser på nett. Nasjonalbiblioteket og Amedia har inngått en avtale som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til 73 lokalaviser og deres 48 historiske forløpere. Alle digitaliserte utgaver som er publisert før 2005, av aviser som Drammens Tidende, Rana Blad,. åpen tilgang til vitenskapelige artikler (Open Access på engelsk)1. På sikt er det en rekke andre former for forskningsresultater som også bør og kan bli åpent tilgjengelige, og publiserte artikler må sees som en del av en større helhet hvor målet er åpen vitenskap (Open Science p Jeg foreslår 'fri tilgang'. Dvs. 'open access journals' = 'tidsskrifter med fri tilgang'. --anonym Island kaller det allerede 'åpen adgang'. Kanskje 'fri tilgang' er bedre. NSDs årsmelding for 2015 (s.4) kaller dette 'åpen tilgang'.--Thor574. Hvis du finner en god kilde på at ordet er i bruk, for all del.--Telaneo. Dette kalles også grønn åpen tilgang (se undersak). I tillegg godkjennes tidsskrifter med en overgangsavtale om åpen tilgang. Dette er den eneste muligheten for såkalt hybrid åpen tilgang, hvor forskere betaler en avgift for å åpne artikkelen på tidsskriftets nettsider. Muligheten gjelder frem til 2023 i det minste, da skal den revurderes Åpen tilgang til e-ressurser. På grunn av korona åpner flere utgivere og forlag for gratis tilgang til sine e-ressurser i en begrenset periode! Tweet. Information in English . Husk at du kan gå hit for å se hvilke databaser og vitenskapelige tidsskrifter vi har tilgang til

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler - instruks. UiB støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. Åpen tilgang skal sikres gjennom åpen publisering og/eller tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitenarkiv DEBATT Åpen tilgang til forskning Nødvendig endring for åpen tilgang Vi trenger et system for vitenskapelig publisering som tjener det fellesskapet som har betalt for forskningen Arbeiderhistorie, årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.Fra og med 2017 utgis Arbeiderhistorie med åpen tilgang (open access). Tidsskriftet inneholder vitenskapelige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert Handlingsplan for åpen tilgang til forskningsdata ved NTNU, 2018-2020 #. NTNUs politikk for åpne forskningsdata 2018-2025 slår fast at NTNU utarbeider sentrale og lokale handlingsplaner med mål og tiltak for å følge opp politikken.. Åpen tilgang til forskningsdata er ledd i en overordnet politikk om Open Science som er formulert både i Europa og USA Men åpen tilgang handler ikke bare om bedre forskning og større konkurransekraft. Og det handler ikke kun om et nasjonalt perspektiv, hvor den norske skattebetaleren bør ha rett til å bruke kunnskap som er fremskaffet med offentlige midler. Åpen tilgang har i tillegg en viktig global dimensjon

Ønsker mer «åpen tilgang» For norske universitet og høgskoler har det i forhandlingene med forlaget vært viktig å opprettholde Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024 Forskerforbundets innspill til videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett. Forskerforbundet viser til brev av 10. februar 2020 hvor Unit inviterer til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett, og oversender med dette våre kommentarer

Norsk forskning er på god vei mot full åpen tilgang. Det nasjonale målet om at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, er dermed innen rekkevidde, skriver forfatterne En kommentar fra Preses i norsk arkeologisk selskap. Fra og med årgang 2016 er innhold i tidsskriftet Viking - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4..Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format, så lenge disse vilkårene er fulgt

Åpen tilgang til forskning; Open Access-publisering gjør tidsskrifter og bøker åpent tilgjengelige for alle på nettet. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, eller andre betalingsordninger. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatteren er ansatt ved UiBs politikk for åpen vitenskap er basert på prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Det vil si at forskning og forskningsprosesser skal gjøres åpent tilgjengelige med mindre legitime hensyn som sikkerhet, personvern, juridiske forhold eller konkurransehensyn står i veien, sier prorektor, Margareth Hagen Åpen tilgang, også omtalt med det engelske begrepet open access, er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelig publisering. Med åpen tilgang forstås tradisjonelt først og fremst materiale som gjøres tilgjengelig for alle og uten noen form for krav om vederlag

Åpen tilgang eller Open Access som den engelske betengelsen har vært i over 20 år er en bevegelse som ble mulig med de tekniske mulighetene som WWW gav for enkel og rimelig distribusjon av skriftlig materiale via Internett.Grunntanken er enkel og knytter seg kun til publikasjoner fra forskere som primært har et behov og ønske om å publisere for fagfeller Og åpen tilgang gir virkelig åpen tilgang. Det ser man lett hos Springer-tidsskriftene. De publiserer hvor mange ganger hver artikkel lastes ned. De som publiseres under åpen-tilgang-lisens er alltid lastet ned betydelig flere ganger enn de som er gjemt bak abonnementsmuren. Myter og motstan

«Åpen fremtid - muligheter for bibliotekene» var tittelen på årets VIRAK-konferanse i Stavanger. VIRAK er en konferanse for universitets- og høgskolebibliotek og avholdes annen hvert år. Arrangør var Universitetsbibliotekene i Agder og Stavanger. Bibliotekene har en viktig rolle i det fortsatte arbeidet for åpen tilgang (open access. Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access eller via les og publiser avtalene med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor&Francis, SpringerNature, Sage, American Chemical Society (ACS) og Oxford Univ. Press. På denne siden finner du videre informasjon om Open Access politikk ved NMBU, nasjonalt o Tilgang til åpent internett under eksamen innebærer at alle kandidater har krav på at internett er åpent og tilgjengelig, på lik linje med andre tillatte hjelpemidler. Skoleeier er ansvarlig for å sørge for at hver enkelt skole legger til rette for at disse hjelpemidlene er tilgjengelige for alle skoler Tilgangen gis for 8 timer av gangen, også utenfor åpningstiden. Du må søke på nytt når disse 8 timene har gått. Dette må gjøres innenfor åpningstiden. Denne tilgangen gis kun til dokumentasjons- og forskningsformål. Tilgang til originalmateriale. Lesesalen og veiledningen er åpen kl. 10-16 mandag-fredag og kl. 10-14 lørdager

Åpen tilgang til forskningsdata - Norges forskningsrå

Åpen tilgang (open access) - Universitetsforlage

Gratis tilgang til forskning er bra. Som aviser og musikkprodusenter har erfart, er åpen tilgang likevel vanskelig å kombinere med høy kvalitet og lønnsom drift. Skal vitenskapelig publisering presses over til åpen tilgang, bør det nye systemet være nøye gjennomtenkt. Plan S fremstår som en skisse. Dokumentene som foreligger, er vage Åpen tilgang i umbilicus /api/media/media/175. OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter. Operatører:SØF Dato: 16.04.10 Filmen viser hvordan man raskt og trygt skaper tilgang til abdominalhulen ved åpen kirurgisk teknikk gjennom umbilicus åpen tilgang må Norge derfor forholde seg til hva som skjer i andre land og ikke minst i overnasjonale organer, spesielt EU. Dersom det er punkter som vurderes som å mangle ber vi om at dette kommer frem i høringssvaret. Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i rapporten. 2. Tiltak og forutsetninge Fri tilgang til informasjon er helseforebyggende for et demokrati. Kunnskap forringes ikke av å deles, tvert om. Dersom alle får like muligheter til å tilegne seg den, blir vi klokere som samfunn. At mesteparten av forskningen i Norge er offentlig finansiert, er dessuten i seg selv et argument for åpen tilgang Alle forskningsartikler som er publisert i Sykepleien Forskning, har alltid vært fritt tilgjengelige for alle i vår nettutgave. Jeg har fått spørsmål og kommentarer på om det betyr at vi har åpen tilgang til våre artikler og dermed kan bli definert som et vitenskapelig Open Access-tidsskrift

Disponenten vil få tilgang til å betale fra kontoen, og se transaksjoner (kontoutskrifter m.m.), også for tiden før han ble disponent. Utleier bestiller depositumskontoen i nettbanken sin under Dagligbank og lån -> Åpne konto -> Åpne depositumskonto Det er lagt inn kvoter for gratis publisering med åpen tilgang i de nye avtalene mellom tidsskriftforlagene og universiteter og høyskoler, forhandlet fram gjennom direktoratet Unit. Det vil si at når den korresponderende forfatteren er tilknyttet et av de rundt 40 norske forskningsinstitusjonene i avtalen, så skal den årlige avgiften også dekke et visst antall «open access» artikler 22. august fastsatte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige Avtalene med de fire store forlagene er i tråd med intensjonene i Plan S, det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. - Da Plan S ble lagt frem for et snaut år siden, var bare tre prosent av tidsskriftene som norske forskere rangerer som de viktigste på sine fagfelter (nivå 2-tidsskrifter) Plan S-kompatible

Nr 01 - 2014 - Klinisk Sygepleje - Idunn

SOS - Spørsmål og Svar - frontpag

 1. Åpent tilbud tilbys i varmtvannsbassenget i Tastahallen; Stavanger kommune tilbyr innbyggere med nedsatt funksjonsevne gratis tilgang til varmtvannsbasseng. Tilbudet gjelder både barn og voksne. Du kan ta med ledsager dersom du trenger hjelp i garderoben eller bassenget
 2. Åpen forskning vil ha stor betydning for alle typer forskning. I vår policy ønsker vi å finne en god balanse mellom de ulike aspektene ved åpen forskning. Vi håper dette arbeidet kan bidra både til demokratisering av kunnskap og en positiv samfunnsutvikling
 3. Åpen tilgang og karismatiske objekter Fri tilgang! Det klinger nesten for godt til å være sant. Men det er sant - og det er europeisk forskningspolitikk. Forskningsresultater finansiert av det offentlige skal være tilgjengelig for alle. Tid og.
SamskapingForhandlingene med akademiske forlag på overtid

Arbeidet med åpen tilgang har tatt store steg de siste årene. Vi har fått etablert overgangsavtaler med flere forlag, ikke bare de store internasjonale gigantforlagene.I DUO vitenarkiv er det nå drøye 11.000 vitenskapelige artikler som er gjort åpent tilgjengelig, med en formidabel vekst de siste to-tre årene. Forskningsrådet, EU og myndighetene presser på for mer åpenhet ABM-skrift #66: Åpen og samordnet tilgang til kulturarven. Anbefalinger for en vellykket tilstedeværelse i den digitale kulturelle verden Med åpen tilgang hvor forfatterne beholder alle rettigheter til egne arbeider mener jeg et slikt negativt scenario neppe vil bli virkelighet. Slapp av, det er ikke farlig. Ja, overgangen til åpen tilgang er en utfordring. Store endringer er det. De skaper frykt og dermed reaksjoner Prinsippene om åpen tilgang til vitenskapelig publisering dekker viktige forskningspolitiske behov gjennom å a) øke den faglige kvaliteten ved at flere enkelt kan kommentere og bygge videre på publiserte forskningsresultater, b) ved at næringsliv og annen virksomhet enkelt får tilgang til publiserte forskningsresultater, c) ved at myndigheter og forvaltning får kunnskap om.

Mellom makt og hjelp

Åpen tilgang (open access) er på frammarsj. Biblioteker, universiteter og regjeringer ser seg lei på skyhøye priser på gigantforlagenes tidsskriftsporteføljer. Velg om du vil gi åpen tilgang Tilgang til artikler i Elseviers tidsskrifter. Avtalen sikrer også at studenter og forskere har lesetilgang til Elsevier-tidsskrifter inkludert i Freedom Collection, som under tidligere avtale. Åpen publisering. UB er nå i gang med å tilrettelegge det praktiske slik at forskere kan publisere åpent gjennom avtalen med Elsevier

The Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (SJWEH), en anerkjent vitenskapelig journal innen arbeidsmiljø og helse, går i 2021 for full åpen tilgang. Alle vitenskapelige artikler i journalen vil da bli åpent tilgjengelige umiddelbart etter at artiklene er publisert digitalt Arbeidet for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner har foregått i mange år. Det gjenstår mye arbeid før de forskningspolitiske målene på området er realisert, og arbeidsgruppen mener at det er en del av forskersamfunnets ansvar å få bedre fremdrift i dette arbeidet Lange linjer - Åpen tilgang Posted on mars 27, 2020 april 1, 2020 Author helge Leave a comment Bokskapet i Universitetsbiblioteket ved OsloMet arbeider fo

På grunn av korona åpner flere utgivere og forlag for gratis tilgang til sine e-ressurser i en begrenset periode! Åpen tilgang til e-ressurser - Universitetet i Stavanger Hopp til innhold Hopp til men Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra. I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning torsdag 26. oktober 2017, kl. 10-12.. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige

FFA viser til rapporten Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater og til departementets høringsbrev av 5.juli 2016. Vi takker for muligheten til å gi våre vurderinger av anbefalingene i rapporten. FFA støtter i all hovedsak utvalgets anbefaling om syv nasjonale mål og retningslinjer Åpen tilgang. Planens hovedmål er at forskning som er finansiert av koalisjonens medlemmer, skal publiseres med umiddelbar åpen tilgang. Kravene skal implementeres fra 2020. Åpen tilgang har lenge vært et forskningspolitisk mål både i Norge og andre land Åpen tilgang til forskning er et viktig steg mot mer åpenhet og bredere kunnskapsformidling. 24.-30. oktober er den internasjonale open access-uka, en global markering for å fremme åpen tilgang (open access) til forskning over hele verden.. Åpen tilgang betyr at hele verden kan lese en vitenskapelig publikasjon på internett helt gratis

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelige. 14. juni 2016 leverte en arbeidsgruppe forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (Open Access). UiT følger opp de nye nasjonale retningslinjene når de er vedtatt Den felles tidsskriftavtalen med utgiveren Elsevier gikk ut ved nyttår. Siden da har Unit forhandlet på overtid med den nederlandske utgiveren, men altså ikke kommet til en ny avtale. - Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler Åpen tilgang til e-ressurser. Flere utgivere og forlag åpner for gratis tilgang til sine e-ressurser i en begrenset periode! (Oppdateres fortløpende) Del artikkel: OBS: Flere av tjenestene krever at du kobler til med tilgang hjemmefra først. Husk. Avtalen ivaretar norsk tilgang til tidsskrifter og regnes som et viktig steg i det endelige målet om at skattefinansiert forskning ikke bør gjemme seg bak dyre betalingsmurer. -⁠ Vi tar et stort skritt når det gjelder åpen tilgang til offentlig finansiert forskning

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjone

Fellesverkstedet is an open access platform for creative production. We have the tools, machines, experience, and contacts to help you produce almost anything! Welcome to our factory at Seilduksgata 29k in Grünerløkka, Oslo.. Our doors are open Monday to Friday 09-16 Hvis du har glemt sikkerhetskoden på iPhone eller du får beskjed om at iPhone er deaktivert, kan du lese videre for å se hva du må gjøre Åpne kontorlandskap skal være utformet, dimensjonert og innredet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten. Dette betyr at arbeidsplassen må ha tilrettelagt utvendig atkomst, tilrettelagt innvendig atkomst (heisløsning) mellom etasjer, og riktig dimensjonering av slikt som dører, terskler, handicaptoalett, garderobe(r) osv

Open tilgang (open access) Uni

» Logg inn for å åpne konto Når kontoen er opprettet, må administrator tildele rettigheter. En fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank Stikkord: Åpen tilgang. 2017 = 100 % åpen tilgang. av Astrid Kilvik på 20. desember 2016 i Forskning, Open Access, UBrss med Ingen kommentarer. Fra 2017 skal alle publikasjoner fra NTNU lagres i NTNU Open for å sikre åpen tilgang Åpne kirker. Kirkerommet har rom for hele livet. 31. oktober og 1. november er mange kirker åpne for å være et sted for å sørge, savne, håpe, le, fortvile, være sinte og alt som hører med når vi minnes våre kjære som har gått bort Åpen tilgang til vitenskapelige artikler (Open Access) kan bli et mye billigere alternativ, og kanskje svekke noe av de store forlagenes dominans. Som tradisjonelle tidsskrifter, har også seriøse tidsskrifter med åpen publisering fagfellevurdering og stor utsiling av manuskripter som ikke er gode eller interessante nok

Åpen tilgang ( open access ) - Idun

 1. Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater Report - Other Carling, Jørgen; Marta Bivand Erdal; Bård Harstad; Carl Henrik Knutsen; Trude Lappegård; Torbjørn Skardhamar; & Gudrun Østby (2018) Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater, En redegjørelse for mulige konsekvenser av Plan S for publisering, forskningskvalitet og forskningsmiljøer
 2. Åpen tilgang og publisering - finansieringsmodeller Skriveoppdraget skal utrede ulike finansieringsmodeller for åpen tilgang og publisering, samt hvordan en endring fra en abonnementsbasert til en publiseringsbasert modell vil påvirke UBs arbeidsprosesser og rolle
 3. Open Access. Åpen tilgang eller Open access er politisk hett. EU har nylig bestemt at det skal være åpen tilgang til offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge bør vel ikke være dårligere, spør Lars Egeland i denne kronikken
 4. referansepunkt for åpen tilgang, skal bidra til koordinert innsats for åpen tilgang nasjonalt og på tvers av de europeiske landene. Title: Statssekretærgruppen for FoU innen energi og miljø Author: Vivil Valvik Haraldsen Created Date
 5. Søknad for Brukerstyrt innlevering for åpen tilgang Beskrivelse Masteroppgaver og avhandlinger er vitenskapelige produksjonen som må gjøres åpent tilgjengelig for allmenheten

Publisere med åpen tilgang - Open Access - Wiki - innsida

Fra 2017 skal alle publikasjoner fra NTNU lagres i NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Dette er vedtatt i Handlingsplan for åpen tilgang til NTNUs forskningspublikasjoner, 2016-2020.. Du finner mer informasjon om forskningspublisering på Innsida.. Vi på Bibliotek for medisin og helse er allerede godt i gang med å informere ulike fagmiljøer om Open Access, publiseringsfond. I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken inviterer Universitetsbiblioteket i Bergen til et seminar om åpen tilgang til forskning. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Seminarprogram: UiB og åpen tilgang til forskningsresultate Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode. Men Forskningsrådet har kastet seg på et initiativ som ser seg blind på denne ene målsetningen. Resultatet er at forskningen stenges ute fra forskningsfronten - og dermed gir mindre verdi for samfunnet, skriver Prio-forsker Jørgen Carling i Aftenposten Fri tilgang Alle forskningsartikler som er publisert i Sykepleien Forskning, har alltid vært fritt tilgjengelige for alle i vår nettutgave. Jeg har fått spørsmål og kommentarer på om det betyr at vi har åpen tilgang til våre artikler og dermed kan bli definert som et vitenskapelig Open Access-tidsskrift

Ingen tilgang eller andre feil når du åpner eller

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang Torkel Brekke, Universitetet i Oslo/PRIO og leder av KDs arbeidsgruppe for åpen tilgang til forskningsresultater. 1325 Hvordan kan en ny siteringsindikator fremme kvalitet? Gunnar Sivertsen, forsker og spesialrådgiver i NIFU. 1345 EUs arbeid med Open Access De fleste data i Geonorge er åpne og gratis tilgjengelig, selv om noen av dataene krever tilgang med brukernavn og passord for å kunne lastes ned. Norge digitalt-parter kan få tilgang, mens andre må henvende seg til forhandlere Brekke-utvalget foreslår en rekke konkrete tiltak for å fremme åpen tilgang. Rapporten har vært på høring til 1. november. Nå skal departementet jobbe videre med anbefalingene. Åpen tilgang eller Open access er politisk hett. EU har nylig bestemt at det skal være åpen tilgang til offentlig finansiert forskning innen 2020 åpen tilgang der forskningsresultater er publisert i Open Access-tidsskrifter, altså tidsskrifter som er fritt tilgjengelige online. referanse Åpen tilgang til forskning (2017)

Lukk det åpne ildstedet med en peisinnsats | Gjør Det selvLego Marvel Avengers (Playstation 4)

Åpen tilgang til publikasjoner - Norges forskningsrå

 1. Figur 4.1. viser 4 kategorier for åpen tilgang, gull, hybrid, grønn og i tillegg bronse - kategorier basert på tjenesten unpaywall. GULL: artikler publisert i et åpent tidsskrift (her alle åpne tidsskrifter, ikke bare de som er registrert i DOAJ) HYBRID: artikler publisert i et lukket abonnementstidsskrift, men kjøpt fri
 2. Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til kameraet, velger du Ja. Hvis kameraet fungerer i Kamera-appen, kan det hende at problemet er med appen du prøver å bruke. Åpne Kamera; Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du prøve noen andre ting. Du får best resultater ved å prøve mulige løsninger i den rekkefølgen som vises
 3. Norges forskningsråd vil innføre åpen tilgang med Plan S. Men planen gir ingen svar på hvordan norske og nordiske tidsskrifter skal klare overgangen.Birgit Skaldehaug og Hege Gundersen fra akademisk utvalg i Forleggerforeningen etterlyser en klar strategi og svar på hvordan åpen tilgang skal finansieres i denne kronikken, publisert i Khrono
 4. Strategien for å gjøre mer forskning åpent tilgjengelig tar nå noen kloke grep. Nå kan vi begynne å diskutere ikke bare for og mot Plan S, men også hvordan målene om åpen tilgang kan nås
 5. Stikkord: åpen tilgang Stikkordarkiv: åpen tilgang 10th Munin Conference on Scholarly Publishing. The 10th Munin Conference will be held 30 November-1 December 2015 at the UiT The Arctic University of Norway. Link to conference website with complete program/abstracts

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til

 1. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse. Les me
 2. ar på Universitetet i Oslo. Statssekretær Bjørn Haugstad frontet dette - han har i flere år jobbet iherdig for å bli kvitt det han kaller dysfunksjonelle forretningsmodeller i forlagsbransjen. Litt humoristisk har Haugstad tidligere sammenlignet den internasjonale.
 3. Du kan bruke Hjemmedeling for å få tilgang til mediebiblioteket ditt på tvers av datamaskiner som er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk. Og du kan strømme musikk, filmer og TV-programmer fra én autorisert datamaskin til en annen.Bare pass på at maskinene er slått på, er våkne og har Musikk-appen eller iTunes for Windows åpen
 4. Mediekonsernet Amedia og Nasjonalbiblioteket har inngått en avtale som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til 73 lokalaviser og deres 48 historiske forløpere. Det betyr at du får tilgang til både Aust Agder Blad og forløperne Nedenæs Amtstidende og Adressetidende for Risør, Tvedestrand og omegn

Åpen tilgang - Bøker - Universitetsforlage

Hovedgrunnen er bedre sikkerhet med mye brukt AIS åpent og tilgjengelig direkte på alle skjermer om bord og på land. Det sammenlignes med dagens VMS for flåten over 15 meter, der bare direktoratet og utvalgte andre etater har tilgang til fartøyenes posisjoner og seilingsruter. Åpen sporing - Men slik trenger det ikke å være Idunn - tidsskrifter og bøker med åpen tilgang Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese i over 28 000 kvalitetssikrede artikler innenfor en rekke fagområder, og nye artikler, utgaver og tidsskrifter blir løpende lagt til på nettstedet Full takhøyde, eller åpen himling. Kan du få det i en helt vanlig enebolig? Svaret avhenger av takkonstruksjonen i huset ditt. Full takhøyde, eller åpen himling. 19 kroner, så får du tilgang til over 2000 veiledninger fra Gjør Det Selv Mannen kom smilende ut fra stedet med smekken åpen. Kort tid senere ble han tatt av politiet. Mannen kom smilende ut fra stedet med smekken åpen. Da er digital tilgang inkludert i ditt abonnement. Aktiver tilgangen her. Bor du sammen med noen som abonnerer? Da kan du få digital tilgang uten ekstra kostnad

Ny avtale gir åpen tilgang til 500 000 aviser på nett

 1. Åpent brev til Steinar Saghaug. Jeg ber deg inderlig om å trekke tilbake din uttalelse og karakteristikk av Jan Bøhler. - Tilgang til alle artikler på nett - Papiravisen som eAvis hver onsdag og fredag - Deretter 380,- for 6 måneder - Abonnementet løper til det sies opp
 2. For å kjøpe tilgang til en enkelt nyhet, gå først til ønsket artikkel, og bestill kode der. Tilgang alle artikler i 24 timer (kr. 45,-): Send NFABB SBP til 2377; NB: Tjenesten virker bare med norske mobilnumre og forutsetter at mobilabonnementet ikke er sperret for kjøp av innholdstjenester
 3. Avtale mellom Amedia og Nasjonal­biblioteket gir åpen tilgang til 500.000 aviser på nett. Mediekonsernet Amedia og Nasjonalbiblioteket har inngått en avtale som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til 73 lokalaviser
 4. Politico: Biden åpen for republikanere i ny regjering Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her. DELE
 5. Med nødvendig og tilstrekkelig koronaavstand inviterer Thomas Eriksen og Moelv Frivilligsentral til åpen julaften på Folkets Hus for tredje gang. I år har de fått med seg artisten Karoline Amb
Problemløsing for Yale Doorman - Yale NorgeTron Løkken SundetOm renovasjon i Bærum | Bærum kommune
 • Russisk kalender 1793.
 • På någons vägnar.
 • Steuerungsauftrag tia portal.
 • Kb marine.
 • Stadtgemeinde stadt wörgl.
 • Lanai balcony.
 • Vart går man ut i oslo.
 • Ergonomi på arbeidsplassen.
 • Psykotisk episode.
 • Pony magic mike lyrics.
 • Nautical channel.
 • Ungeschminkt hässlich.
 • Malt terrassegulv.
 • Høvleriet 2017.
 • Liebesgrün sauerland.
 • Jojka allabolag.
 • Middelalderen i europa film.
 • Helvetia norge.
 • Arbeiderpartiet målgruppe.
 • Uber black pris.
 • Inreda små lägenheter.
 • Hotel trompete eichstätt.
 • Redline russedress.
 • Givskud zoo løveparkvej 3 givskud 7323 give danmark.
 • Hva er svellfaktor.
 • Herpes simplex i munnen.
 • Markiser bäst i test.
 • Julresor med buss i sverige.
 • Boda låskasse.
 • Spondylolisthesis operation risiken.
 • Roger moore bond movies.
 • Tartandekke leverandør.
 • Carmen opera oslo.
 • St olav hotell oslo.
 • Ausmalbilder katzen und hunde.
 • Fotvorte.
 • Finast eg veit lyrics.
 • Justering av forgasser motorsag.
 • Tro og tanke repetisjonsspørsmål.
 • Veileder nav utdanning.
 • Iphone x telia.