Home

Regnskogen i kongo

DR Kongo er blant verdens fattigste land, og mennesker der er svært avhengige av naturressurser for å skaffe seg mat, arbeid og inntekter. Befolkningen mangler i stor grad også tilgang til moderne former for energi, så regnskogen er et sted hvor de henter ved til fyring og matlaging.. Landet har lenge vært herjet av krig og konflikt Kongo-Brazzaville, offisielt Republikken Kongo (fransk: De vanligste tresortene i regnskogen er teak, mahogni og valnøtt. Republikken Kongo har et variert dyreliv. Både elefanter, antiloper og bøfler er forholdsvis vanlige i landet, selv om de fleste av dem blir sjeldnere 2-300 år gamle stokker fra truede afromosiatrær blir hentet ut av regnskogen i Kongo, for deretter å ende som parkett og møbler i Europa. Foto: Nils-inge Kruhaug (NTB scanpix Det som møtte oss var et entusiastisk lokalsamfunn som var villige til å samles om å verne om regnskogen sin, minnes Ké vin Sasia, landdirektør for D.R. Kongo i Regnskogfondet. Regnskogfondets metode er vern av regnskog igjennom å sikre urfolk og skogfolk formelle rettigheter til sine landområder Regnskogen som strekker seg over store deler av landet er en del av den sentralafrikanske ekvatoriale regnskogen. Ekvator går tvers igjennom Republikken Kongo, og sikrer et stabilt klima året rundt. Selv om regnskogen i Kongo er stor, er den under press, både fra bønder som trenger jord og svir av skogen, og fra kommersiell tømmerdrift

Redd Afrikas regnskog før det er for sent - WW

 1. I DR Kongo jobber WWF for at bruken av den unike regnskogen skal bli så bærekraftig som mulig. Forest Stewardship Council (FSC) er en ideell organisasjon som jobber for at verdens skoger skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte slik at skogen skal kunne brukes av alle, også i fremtiden
 2. erer store deler av landet, og Kongo er derfor ganske tynt befolket. Nord i landet finnes regnskogen. I øst finnes åser og fjell og vegetasjonen er mer sparsom i disse områdene. Lengst sør i landet finner man den fruktbare og gresskledte Niaridalen
 3. eraler og edelstener. I Brasil, Malaysia og Indonesia er jorda ettertraktet for å anlegge plantasjer med soya eller oljepalmer
Rare dyr i regnskogen del 2 - Miljøagentene

Regnskog er et terrestrisk økosystem som i hovedsak består av skog og grønne planter som jevnlig mottar (minimum 200 dager i året) mye nedbør, minst 1 200 mm årlig. Regnskogfondet hevder at regnskogen kan inneholde opptil 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. De to hovedtypene med regnskog er tropisk regnskog og temperert regnskog Brasil har tidligere vist oss at regnskogen kan reddes: Landet reduserte avskogingen med 85 prosent fra 2004 til 2012. Etter massiv kritikk sier stadig flere palmeoljeselskaper at de ikke lenger vil ødelegge regnskogen. Det er innført en midlertidig hogststans i Kongo og Indonesia Dyreliv i Den demokratiske republikken Kongo. Kongo har en meget rik fauna, men krig og kryyting har redusert bestanden av noen storviltarter, bl.a. stumpneshorn, til et minimum. I regnskogen lever bl.a. leopard, skogsvin, okapi og skogformer av kafferbøffel og elefant. Primatfaunaen er spesielt rik: potto, galagoer, tallrike marekatter, mangabeer og kolobusaper samt tre menneskeaper. Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største og over 60 prosent av den ligger i Den demokratiske republikken Kongo. Avskogingen i landet har vært historisk lav, men dette er nå i ferd med å endre seg

Et viktig eksempel er regnskogen som strekker seg over sju land i Sentral- og Vest-Afrika. Kongobassenget, verdens nest største regnskog etter Amazonas, er både høyere og tettere enn «storebroren» i Sør-Amerika. Forskning tyder på en klar sammenheng mellom regnskogen i Kongo og nedbør i land så langt unna som Etiopia og Egypt Regnskogen i DR Kongo er verdens nest største, men avskogingen av regnskogen øker. Å bevare skogen betyr imidlertid ikke at det ikke kan være aktivitet der overhodet - det er mulig å drive bærekraftig hogst, og lokalbefolkning må også kunne bruke skogen Regnskogen i Kongo-bassenget er den nest største i verden, og det er helt avgjørende for kloden at den ikke forsvinner. Et av programmene under initiativet, det såkalte «Bærekraftige skogforvaltningsprogrammet», inkluderer imidlertid å subsidiere industriell hogst og kommersielle tømmerselskaper Greenpeace i Kongo har flere ganger avdekket ulovlige hogsttillatelser i regnskogen - utstedt av tre av landets miljøvernministre. - Styring og kontroll av skogsektoren er ikke-eksisterende Den demokratiske republikken Kongos geografi preges av landets plassering på ekvator. Landet ligger i hjertet av det vest-sentrale delen av Afrika og grenser (med klokken fra sørvest) mot Angola, Sør-Atlanteren, Republikken Kongo (Kongo-Brazzaville), Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania i Tanganyikasjøen, og Zambia

I Kongo har dette foregått i over 10 000 år slo forskerne fast. De har beregnet at det finnes 30 milliarder tonn karbon under like under bakken i regnskogen fordelt på et områder på størrelse med England. Tørker myra ut slippes karbonet ut og danner like mye klimagasser som hele verdens totale utslipp i tre år Også i Kongo som huser verdens nest største regnskog, økte avskogingen kraftig. NRK avdekket tidligere i sommer at Norge har brukt 1,5 milliarder norske skattekroner på å redde regnskogen i. Regnskogen spenner over sju land, men 60 prosent er i Den demokratiske republikken Kongo. Gjennom den frodige regnskogen renner verdens nest største elv, Kongofloden. Med sin størrelse på nesten to millioner kvadratkilometer, er denne regnskogen større enn den største delstaten i USA, Alaska Beskyttelse av regnskogen i det borgerkrigsherjede Kongo har vært et problem i flere tiår. Her står en traktor tilhørende et tømmerfirma i Nord-Kongo i 2004

Republikken Kongo - Wikipedi

 1. Tropisk regnskog dekker det meste av landet, langs kysten er det en del mangrove, og i enkelte strøk i innlandet savanne med høye gressarter. Karplantefloraen omfatter antagelig mer enn 4000 arter. Karakteristiske trearter i regnskogen er limba, liberiakirsebær, Sacoglottis gabonensis og ekki eller afrikansk eik, Lophira alata. Dessuten finnes mange arter i erteblomstfamilien, for eksempel.
 2. Den demokratiske republikk Kongo (fransk: République démocratique du Congo), offisielt norsk kortnavn Kongo, også kalt DR Kongo eller Kongo-Kinshasa, er en republikk i Sentral-Afrika og grenser til Den sentralafrikanske republikk i nord, Sør-Sudan i nordøst, Uganda, Rwanda, Burundi og Tanzania i øst, Zambia og Angola i sør og Republikken Kongo (Kongo-Brazzaville) i vest
 3. dre oppmerksomhet selv om de var mer omfattende. Oppgave 5, Mangroveskogen I 2017 gikk OD-prosjektet til ungdom i Nigeria, nærmere bestemt området Nigerdeltaet, for å hjelpe dem og løse det som blir betegnet som verdens største oljekrise
Klima og miljø - Regnskogpengene må gå til å bevare

Kongo, Regnskog Kongo vil hogge mer regnskog tross norsk

 1. Regnskogen i Kongo-bassenget dekker et område som er dobbelt så stort som Frankrike, og den er verdens nest største tropiske skog. Den er hjem for mer enn 50 millioner mennesker,.
 2. al in Matadi, DRC. En av frontlinjene for å stoppe klima- og naturtarisa, er regnskogen i den Demokratiske Republikken (DR) Kongo
 3. st 1800-2000 mm, den tørreste måneden har
 4. DR Kongo er det første medlemslandet i CAFI som har lagt fram en omfattende strategi og investeringsplan for å bevare regnskogen og samtidig redusere fattigdom, og i april i år signerte CAFI og DR Kongo en intensjonsavtale om støtte til denne investeringsplanen. Kongo-bassenget omfatter seks land i Sentral-Afrika
 5. al & court records. See your own Reputation & Score, too - Profiles are shown over 300 million times monthly
 6. Regnskogen i Kongo er selve hjertet i Afrika, et pulserende og dynamisk område fullt av liv. For alle levende vesner fra den dypeste skogen til kysten ved Atlanterhavet er det kun én ting som gjelder: å finne plass på et overfylt område
 7. Kommersiell hogst av regnskogen betyr at urbefolkningen i Kongo ikke kan leve i regnskogen. Regnskogsprosjektet CAFI har som mål å skape bærekraftig skogbruk i Kongo og vil utløse 1, 5 milliarder kroner fram til 2020. Norge har allerede punget ut 300 millioner norske kroner til prosjektet

Nye rapporter skaper økende usikkerhet om Norges store skogsatsning i DR Kongo, Det sentralafrikanske skoginitiativet (CAFI), vil kunne være effektiv i å verne regnskogen. Overføring av penger fra Norge til miljøverndepartementet i DR Kongo er midlertidig stanset Her brøyter bulldoserne seg gjennom regnskogen. - Vi brøyter vei, slik at vi kan få tømmeret ut av skogen, forteller Willy Lyawa til NRK. Tømmer fra Kongo er blant verdens dyreste - Risikabelt prosjekt. Søndag skrev Dagbladet om milliardprosjektet til den norske miljøvernministeren i Kongo. Pengene, som er bevilget for å bevare regnskogen i Kongo, fører til avskoging og. DR Kongo har laget en investeringsplan som skal sikre bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon i tillegg til å bevare skogen. Regnskogfondet er lite imponert over planen. - Den setter ikke begrensninger for skogsdrift og andre typer alvorlige trusler mot regnskogen, som gruvedrift og storskala jordbruk Veibygging i regnskogen gir bønder, gullgravere og ulovlige tømmerhuggere tilgang til nye deler av skogen. Her er en vei i Kongo. FOTO: Regnskogfondet. Veibygging. Selve byggingen av veier ødelegger ikke nødvendigvis så mye skog

Seier i Kongo! - regnskog

Regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo. Øydelegging av regnskogen. Over halvparten av den opphavlege tropiske regnskogen er blitt borte sidan 1950. i 1950 var 15 % av landmassane på jorda dekte av regnskog, i 1996 var dette minka til 6 % DR Kongo rommer 60 prosent av regnskogen.Den største enkelttrusselen mot regnskogen er industriell hugst, og det er delt ut hugstkonsesjoner for mer enn en tredjedel av skogen i DR Kongo.Urfolk er spesielt sårbare når skogen ødelegges, men flertallet av DR Kongos innbyggere er helt eller delvis avhengige av skogen

Norge har brukt én milliard kroner på å prøve å redde verdens nest største regnskog. Men hogsten i Kongo øker, og kritikere mener altfor mye penger har blitt sløst bort i administrasjon Regnskogen i Kongobassenget er verdens nest største. Over halvparten av denne ligger i Den demokratiske republikken Kongo, DR Kongo. Den inneholder 60-80% av alt naturmangfold og er levebrød for millioner av mennesker. I Kongobassenget står utenlandske tømmerfirmaer for det meste av avskogingen

Regnskogen i Demokratiska republiken Kongo sträcker sig över en yta som är dubbelt så stor som Frankrike. Men miljörättsorganisationen Greenpeace varnar för att det inte alltid kan förbli så. Enligt Greenpeace har regeringen i DR Kongo hotat med att åter göra det möjligt för industriell skövling av regnskogen,. Regjeringen Solberg har enda ikke klart å rydde opp i alle skandalene i Kongo, samtidig som Norge deler ut store milliardbeløp for å redde regnskogen i landet.. Selv om EU, Tyskland, Norge, Frankrike, Nederland, Sør-Korea og Brasil står bak opprettelsen av regnskogsprosjektet i Kongo, er det hittil kun Norge som har bidratt med penger i kassen Den spenner over syv land, men 60 prosent er i Den demokratiske republikken Kongo. Gjennom den frodige regnskogen renner verdens nest største elv, Kongofloden. Med sin størrelse på nesten to millioner kvadratkilometer, er denne regnskogen større enn den største delstaten i USA, Alaska Skal du på tur i regnskogen i Kongo i nærmeste fremtid? Da kan det være at du støter på okapien! Du må se veldig godt etter, for okapien er svært sky og liker å holde seg skjult. Men når du først får se den er den litt av et syn! Med striper på bakparten og bena, ligner den litt på en sebra Regjeringen varslet i vår at Norge vil bidra med 1,5 milliarder kroner til bevaring av regnskogen i Kongo fram til 2020. I helgen reiser den norske miljøvernministeren til Kongo for å drøfte.

Republikken Kongo - Store norske leksiko

Video: Bevar verdens regnskoger - WW

President frykter for regnskogen. Grunnen til brannene er ifølge klimaforhandler i DR Kongo, Tosi Mpanu Mpanu, måten de bedriver jordbruk på i landet Kongo Rainforest, ofte kalt den Kongo-bassenget regnskog, er en 1,5 millioner kvadratmeter mile regnskog i Kongo-bassenget i sentral-Afrika. Det er verdens nest største regnskog-bare Regnskogen i Amazonas er større. 18% av verdens totale regnskog er funnet her Gabon, formelt Republikken Gabon (fr. utt. [ɡaˈbõ]) er en kyststat som ligger i Guineabukta i det vestlige Sentral-Afrika, ved Atlanterhavet.Landet var fransk koloni fram til 1960. Det grenser til Ekvatorial-Guinea og Kamerun i nord og Republikken Kongo (Kongo-Brazzaville) i øst og sør.. Fransk er det offisielle språket i Gabon. Hovedstaden heter Libreville og er også landets fremste.

Kongo, Republikken - F

Regnskog - F

Over 60 prosent av regnskogen ligger i Kongo. Resten fordeler seg på Kongo-Brazzaville, Gabon, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk og Ekvatorial-Guinea. Norge har som et ledd i klimasatsingen bevilget over 1 milliard kroner til bevaring av regnskogen i området det siste tiåret Hogst av et truet treslag i Kongo i 2008. Foto: Nils-inge Kruhaug (NTB scanpix) Regjeringen vil bidra med inntil 1,5 milliarder kroner til bevaring av regnskogen i Kongo fram til 2020

Kampen for å redde regnskogen er hard, men den nytter. Her er tre eksempler: Brasil har redusert avskogingen med 75 prosent siden 2005. Etter massiv kritikk sier stadig flere palmeoljeselskaper at de ikke lenger vil ødelegge regnskogen. Det er innført en midlertidig hogststans i Kongo og Indonesia. SYV TRUSLER MOT REGNSKOGEN Miljøvernere krever at Norge må stoppe et nytt regnskogprosjekt i Kongo. Nå bekrefter klimaminister Vidar Helgesen (H) at han foreløpig ikke kan godkjenne det

Regnskog - Wikipedi

Regnskogen er verdens frodigste økosystem med over halvparten av jordas arter. Vi kjenner ikke en gang til alle artene som finnes. I Kameruns regnskog finner vi store pattedyr som skogselefanten, sjimpanser, gorillaer og andre primater. Disse er av artene som er sterkest truet i regnskogen i Kamerun Kongo er så stor som hele Vesteuropa, en tredjedel av USA og er åsted for verdens verste humanitære katastrofe. Siden 1998 har omlag 4,7 million kongolesere blitt drept, over to millioner er på flukt. 33 av dem har iår søkt asyl i Norge. Kongo er et godt eksempel på hvor sammensatt Afrikas problemer er Regnskogen i Kongo blir tørrere og brunere på grunn av mindre nedbør det siste tiåret. Trærne i regnskogen i Kongo tåler tørke bedre enn vegetasjonen i andre regnskoger, for eksempel i Amazonas. Likevel kan den vedvarende tørken nå føre til varige forandringer med mindre heldekkende trekroner og mer åpen vegetasjon Regnskogen i Kongobassenget er verdens nest største, og over halvparten av denne ligger i DR Kongo. Svak statlig styring er en trussel for regnskolen i dette landet. 1,609 ganger avspil Også én av bøkene hans fra de siste årene, «Chimera», er fra regnskogen - men denne gang i Kongo. Nå jobber forfatteren med en bok som kan ta opp trådene fra alle disse, forteller han

FARGER I REGNSKOGEN 7. Hvilke fire farger har det brasilianske flagget? 8. Hvilken farge har verdens mest giftige frosk? 9. Hvilken farge har palmeoljefrukten fra oljepalmen? REGNSKOGHISTORIE 10. Oppdageren Henry Morton Stanley er kjent for å ha reist gjennom hele Kongo på 1800-tallet. Men i hvilket annet land skjedde hans verdenskjente møte me Spleiser på milliard til regnskog i Kongo Norges bidrag til å bevare regnskogen er 3 milliarder kroner årlig. Det er resultatet av klimaforliket med opposisjonen på Stortinget og den rødgrønne regjeringen i desember 2007

Om regnskogen

Br. naturserie. Regnskogen i Kongo dekker Afrikas hjerte, og er et pulserende habitat spekket med liv. Sjimpansene stjeler honning, de merkelige, skallede kråkefuglene lever på helt bestemte steder, og når mørket faller på, starter et yrende spetakkel i den dype skogen. Norsk kommentar: Frode Stang. (Congo) (3:5 Avskogingen i Kongo øker. Gjennom en serie avsløringer har Greenpeace vist at kongolesiske myndigheter ikke har vilje til å bevare regnskogen. Norge må stille mye strengere krav til Kongo, før nye regnskogspenger utbetales, mener Greenpeace Det haster med å finne klimaløsninger. Å bevare regnskogen er helt nødvendig for at vi skal greie å begrense oppvarmingen av kloden til under to grader de neste tiårene. Til arbeidet for å redde skogen bevilger Norge rundt tre milliarder kroner årlig. Vi samarbeider med en rekke land, deriblant Den demokratiske republikken Kongo - DRK

Regnskog

Dyreliv i DR Kongo - Store norske leksiko

Den tropiske regnskogen er et av de store biomene på landjorda. Den strekker seg i et belte langs ekvator, og har særlig stor utbredelse i Sør-Amerika; noe mindre i Afrika og Sørøst-Asia.De landa som har mest tropisk regnskog er Brasil, Kongo, Indonesia, Malaysia og Peru.. Ved snauhogst og omdanning til jordbruksland blir området utsatt for utvasking av næringsstoffer, og kan på kort. Min destinasjon, Buta, var lokalisert i provinsen Bas-Uele nordøst i Kongo. Jeg måtte fly over den kongolesiske regnskogen - den nest største tropiske skogen i verden etter regnskogen i Amazonas - med et lite fly, som til slutt skulle få oss til denne bortgjemte landsbyen i midten av jungelen. Gjøre en forskjel For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea Rundt Hydros aluminiumsanlegg i Brasil lever urfolk som det norske selskapet vil ha fjernet. Politikk, penger og forurensing skaper problemer for Hydros eventyr i regnskogen

Norge vil redde Kongos regnsko

Vi finner regnskogene i tropene, regionen mellom Steinbukkens vendekrets og Krepsens vendekrets. I denne regionen er solen veldig sterk, og den skinner omtrent like mye hver dag, slik at klimaet holder seg varmt og stabilt Pengene skal gå til bevaring av regnskogen i Brasil, Kongo, Ny-Guinea og Peru. - Ved hjelp av den frivillige innsatsen fra alle 100.000 bøssebærerne som går høstens viktigste søndagstur, vil vi kunne bevare regnskogen - for vår felles fremtid og for de 260 millioner menneskene som har den som sitt hjem Den demokratiske republikken Kongo er oppkalt etter Kongo-elven, som renner over hele landet.Kongo-elven er verdens dypeste elv og verdens nest største elv ved utslipp.Den Comité d'Études du haut Kongo ( komiteen for studier av den øvre Kongo), etablert av kong Leopold II av Belgia i 1876, og den internasjonale sammenslutningen av Kongo, etablert av ham i 1879, ble også oppkalt etter elv Norges Naturvernforbund samarbeider nært med Regnskogfondet. Her presenterer vi tre ferske saker. Du kan lese om en e-postkampanje til støtte for urfolk i Perus regnskog. De er i fare og trenger din hjelp. Dernest får du gode råd om hvilke hagemøbler du skal styre unna og hvilke miljøvennlige alternativer du kan velge. Til slutt tar vi deg med en tur til regnskogen i Kongo - Både Kongo og Gabon vil misbruke den avtalen. De vil fortsette sin nedhugging av regnskogen og samtidig motta pengestøtte for andre skogtiltak, mener forsker Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet

Regnskogene er ikke «verdens lunger», de er viktigere enn

De mange lydene fra regnskogen overdøves av elefantene som tramper ned mot elvebredden ved elven Kinabatangan i hjertet av Borneos regnskog. Borneo har noen av verdens største regnskogområdene, om en ser bort fra Amazonas og Kongo. Den er også verdens eldste. Regnskogene på øya er noen av de mest artsrike områdene på hele kloden Nå vurderer regjeringen å sponse regnskoghugging i Kongo, samtidig som vi bruker 1520 millioner kroner på å bevare den samme regnskogen! Det er et halvt.. Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest-største og dekker et areal på om lag 2 millioner km2. Over 60 av regnskogen finnes i Den demokratiske republikken Kongo. Resten fordeler seg på Gabon, Republikken Kongo, Kamerun, Den sentral-afrikanske republikken og Ekvatorial-Guinea

Få er klar over det, men regnskogen i Kongo­ bassenget er verdens nest største, bare Amazonas er større. 60 prosent av denne regnskogen, over tre ganger Norges areal, ligger i Kongo Det finns hopp för världens regnskogar - det berättar David Attenborough i den första av flera nysläppta korta kompletterande filmer med extramaterial från d.. Demokratiska republiken Kongo [1] (franska: République Démocratique du Congo), ofta kallad Kongo-Kinshasa, är en republik och suverän stat i Centralafrika.Det är det till ytan näst största landet i Afrika och gränsar i norr till Kongo-Brazzaville, Centralafrikanska republiken och Sydsudan, i öster till Uganda, Rwanda, Burundi och Tanzania, i söder till Zambia och Angola och har i.

Kongo-skogen er kjent for sine høye nivåer av biologisk mangfold, inkludert mer enn 600 tresorter og 10 tusen dyrearter. Tropiske skoger i Vest-Afrika. I nordvest fortsetter en stripe av regnskogen mot høylandet i Kamerun, og langs Guineabuens nordlige kyst Helgesen besøker regnskogen i Kongo Oslo (NTB): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) reiser neste uke til Kongo for å besøke regnskogen og ha møter med myndighetene i landet. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) starter mandag et fem dager langt besøk i Kongo I en liten landsby dypt inne i regnskogen i DR Kongo bor pygméer som sjelden møter folk utenfra. LIkevel spiller de en viktig rolle for landets urfolk

Regnskog – Wikipedia7 sjokkerende fakta om regnskogen | SOLTropiske treslagKartlegger verdens nest største regnskogNorge venter på ubrukte Kongo-penger

I en liten landsby dypt inne i regnskogen i DR Kongo bor pygméer som sjelden møter folk utenfra. LIkevel spiller de en viktig rolle for landets urfolk . Menneskene som lever i regnskogen er de som Gjennom TV-aksjonen skal regnskogens folk opplæring i å lage kart som dokumenterer hvordan de bruker. Regnskogen har utviklet seg i minst 60. Kongo-Brazzaville hör inte till Afrikas vanligaste resmål, men för den som tar sig hit väntar en förstklassig reseupplevelse. I kontinentens största regnskog fick Vagabonds Afrikaexpert närkontakt med gorillor, skogselefanter och tjuriga bufflar Regnskogfondets magasin Regnskog kommer fire ganger i året og sendes til våre støttespillere. I dette nummeret kan du lese om Den demokratiske republikken Kongo: Landet som rommer verdens nest. Helgesen besøkjer regnskogen i Kongo (NPK-NTB): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) reiser neste veke til Kongo for å besøkje regnskogen og ha møte med styresmaktene i landet Sol samler syv fascinerende fakta om regnskogen. Huser over halvparten av verdens arter FOTO: Science Photo Library / NTB Scanpix Regnskogen er hjem for over halvparten av landjordas arter, ifølge rapporten State of the rainforest, utarbeidet av Regnskogfondet og GRID-Arendal I DAG publiseres en lang reportasje om «Kongo-saken» i det amerikanske magasinet GQ (Gentlemen's Quarterly). Hun hevder at Moland sendte henne en tekstmelding mens han var på flukt gjennom den kongolesiske regnskogen. I tekstmeldingen, som må ha blitt sendt da Moland nærmet seg jungelbyen Mambasa, sto det angivelig: «Jamilla,.

 • Svarte patter hund.
 • Tekst om sosiale medier.
 • Chaqwa norge.
 • Bli av med loppor.
 • Top free sites to watch movies.
 • Loke og jotnene.
 • Bounce erbjudande.
 • Leonberger züchter saarland.
 • Sony hdr cx405 test.
 • Orfisme malerkunst.
 • Beste hurtigrute båt.
 • 1am pdt to norway.
 • 30 dancing volksgarten fotos.
 • Opposuit winter wonderland.
 • Heimarbeit neumarkt i.d. opf.
 • Vit morot rotfrukt.
 • Netto omsetning.
 • Norled tørvikbygd jondal.
 • Big time rush boyfriend.
 • Festkaker sjokolade.
 • Periodisk fasta 14/10.
 • Mtb trailcamp.
 • Forum leverkusen ü30.
 • Ssangyong priser.
 • Drivstua gartneri instagram.
 • Plannja ab.
 • Bürgeramt homburg ummelden.
 • Optima produkter.
 • Jeep verksted norge.
 • Hvilke land går nullmeridianen gjennom.
 • Kjøttsuppe.
 • Riesenmakrele.
 • Quizduell 2018.
 • Wow hexenmeister zerstörung oder gebrechen.
 • Neugasse 4 remscheid.
 • Angelina norske talenter youtube.
 • Rosenhof felsberg speisekarte.
 • Nba replay.
 • Grønne bønner aspargesbønner.
 • Vi mødte jesus og hvad kommer det andre ved.
 • Elafonisi crete.