Home

Kurs offentlige anskaffelser 2022

Offentlige anskaffelser - kurs i - Fagakademie

 1. Offentlige anskaffelser - kurs i anskaffelsesregelverket. Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder. Ny Anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige.
 2. Anbudskurs/Kurs i offentlige anskaffelser. Synes du det er utfordrende og vanskelig å forstå seg på offentlige anskaffelser? Da kan et kurs i offentlige anskaffelser hjelpe deg. På denne siden finner du en oversikt over kurs i anbudskonkurranser en rekke ulike steder i landet med variasjon i tid, innhold, varighet og pris
 3. Forum for offentlige anskaffelser har siden 2005 kurset stat, kommuner og leverandører til det offentlige. Vi gjennomfører også internkurs - ta kontakt for mer informasjon. Kursleder Robert Myhre. Robert Myhre er advokat, med lang erfaring i offentlige anskaffelser
 4. Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017
 5. Kurs i offentlige anskaffelser for innkjøpere og leverandører il offentlig sektor. Hovedsiden. (LB-2017-61961) gitt viktige bidrag til forståelsen av når et tilbud skal avvises som følge av vesentlige avvik, og muligheten for å kreve erstatning for mangelfull begrunnelse

Send meg epost når det legges ut nye kurs innenfor dette fagområde Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Konferanser om moderne arkitektur. Meld på 3, betal for 2 innen 28. februar! Early bird innen 14. februar

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Sentral- og lokalforvaltningen etterspør en rekke varer og tjenester - fra blyanter til entrepriser - i stort omfang hvert år. Samlet dreier det seg om innkjøp for milliarder av kroner hvert år. Offentlige anskaffelser er undergitt et temmelig. Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Få veiledning og verktøy til å gjøre gode anskaffelser og bruke ressursene effektivt og til det beste for innbyggerne og næringslivet Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser. En gjennomgang av de nye reglene som trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye forskriften om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er nå vedtatt, se lenke til kunngjøringen i lovdata. Innhold: På kurset om offentlige anskaffelser vil forskriften sammen med den nye loven bli utdelt SOA BASIS omfattar anskaffingsprosessen på eit grunnleggande nivå. Her finn du informasjon om fagplanen, om korleis du kan gjennomføre sertifiseringstesten og ta kurs Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk Lær deg de nye spillereglene og øk dine vinnersjanser i anbudskonkurranser! Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft pr. 1. januar 2017

Kan kreve at avgrensede, kritiske oppgaver holdes unna

Anbudskurs - Kurs i offentlige anskaffelser - Kursguiden

Forum for offentlige anskaffelser

Sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser. Sertifiseringskurset 2019 har som formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Foto: Colourbox.co Kurs i offentlige anskaffelser Norges bygg- og eiendomsforening NBEF. En gjennomgang av de nye reglene som trådte i kraft 1. januar 2017 Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinge

Kurs Offentlige anskaffelser: Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog. Etter endringene i regelverket om anskaffelser i 2017 opplever både leverandører og oppdragsgivere et økende ønske om å benytte prosedyrene «konkurranse med forhandling» og «konkurransepreget dialog» Det finnes mange kurs innen Anbud - Offentlige anskaffelser i Oslo, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Anbud - Offentlige anskaffelser kurs i Oslo fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Anbud - Offentlige anskaffelser kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen. Ved slike anskaffelser er det likevel viktig at oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god økonomistyring som ivaretar dette Kurset er basert på kravene til grunnleggende innkjøpsferdigheter i den nasjonale sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser (SOA), fagplanen SOA BASIS, som ble lansert i oktober 2019, samt på regelverket som trådte i kraft 1. januar 2017, med senere endringer Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser understreker viktigheten av at innkjøpernes sterke markedsposisjon benyttes til å fremme klima- og miljøvennlige innkjøp. Regjeringen påpeker behov for kompetanseløft knyttet til samfunnsansvarlige anskaffelser, nettopp dette får du med vårt kurs i miljø og samfunnsansvar for offentlige innkjøpere

Enklere anskaffelsesregler - regjeringen

 1. alitet i offentlige kontrakter. Denne høsten skal Arbeidstilsynet, Difi og Skatteetaten ut til innkjøps-Norge for å øke kompetansen til offentlige innkjøpere om hvordan de kan unngå arbeidslivskri
 2. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Offentlig sektor bruker betydelige midler på innkjøp hvert år. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Om sertifiseringsteste
 3. Nytt regelverk om offentlige anskaffelser trådte i kraft fra 1. januar 2017. på vårt videregående kurs den 13.03 vill du lære om de viktigste endringene i regelverket Praktisk informasjon Kursavgiften dekke
 4. Programmets innhold. Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser
 5. Pensumet til de øvrige samlingene i programmet er bygget på regelverket som trådte i kraft 1. januar 2017 og påfølgende oppdateringer og i samsvar med kompetansemål av Fagrådet for sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA)
 6. Sommeren 2016 ble det vedtatt både ny lov og ny forskrift om offentlige anskaffelser. Endringene er til dels store og innebærer blant annet nye terskelverdier, nye regler om oppdragsgivers adgang til forhandlinger, regler om elektronisk kommunikasjon m.m. Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017 og regelverket gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet

Forum for offentlige anskafelser - minside-

Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor Nytt regelverk om offentlige anskaffelser trådte i kraft fra 1. januar 2017. på vårt videregående kurs den 13.03 vill du lære om de viktigste endringene i regelverket Praktisk informasjon Kursavgiften dekke Gjeldene lov og forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt sommeren 2016 og trådte i kraft 1.1.2017.. Det nye regelverket er resultatet av en omfattende prosess hvor målet var å gjøre reglene og prosessene enklere, og redusere tvistenivået Offentlige anskaffelser er underlagt et helt eget regelverk som du må kjenne til både som ansatt i det offentlige eller hvis du selger tjenester eller produkter til det offentlige. Vi har kurs innen innkjøp, avtalerett og samfunns- og myndighetskontakt som gjør deg bedre rustet til å håndtere avtaler i det offentlige Forenkling av lov om offentlige anskaffelser og forskriftens del I og II (anskaffelser under EØS terskelverdi) Økende kritikk av regelverket for offentlige anskaffelser. Mange mente det var for detaljert, komplisert, formalistisk Innkjøpssentraler - 18. april 2017

Webinar: Hvordan gjennomføre behovskartlegging digitalt i offentlige anskaffelser. 03.06.2020 12:00 Digitalt via Zoom Nettverksmøte for 15.05.2017 08:30 hos Miljødirektoratet - Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo. Grønt byggskifte. 28.03.2017. Hele 43 deltakere var samlet til Lab Norges kurs om det nye regelverket om offentlige anskaffelser. Advokatene Anders Kittelsen og Henrik Renner Fredriksen fra Virke (fra v i bildet) gikk gjennom ny lov og ny forskrift som skal tre i kraft 1, januar 2017 og noen endringer som allerede har trådt i kraft, slik at bildet ble komplett. Regelverket innebærer noen forenklinger, blant annet er.

Offentlige anskaffelser - kurs i anskaffelsesregelverket. Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - kurs i det nye anskaffelsesregelverket med endringer fra 01.01.17. Hensikten med kurset er å gi basisopplæring og grunnleggende forståelse av det nye Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse Artikkel Offentlige anskaffelser: Hvilke regler gjelder under nasjonal terskelverdi på 1,3 mill. Ny nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500.000 kroner til 1,1 mill kroner ekskl. mva. fra 1. januar 2017 Kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. Reglene om offentlige anskaffelser trer inn ved alle innkjøp med en verdi på over 100.000,- eks.mva Offentlige anskaffelser. NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser. Her får du svar på spørsmål innenfor de mest sentrale områdene innenfor feltet

Kurs, Strømnett. Offentlige anskaffelser - hvordan etterleve regelverket. Dette skyldes innføring av nytt- og strengere anskaffelsesregelverk i 2017, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp Nylige endringer i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Hvilke muligheter kan endringene gi for det lokale næringslivet. Konkurranseformer innenfor bygg og anlegg. Doffin og KOFA. Kursdato er foreløpig ikke satt. Dersom vi får 5 eller flere som ønsker kurset, så vil vi forsøke å planlegge gjennomføring av et kurs i januar 2017 Nye regler om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Endringene har betydning både for bedrifter som inngir tilbud i konkurranser om offentlige anskaffelser, og for oppdragsgivere som skal utlyse slike konkurranser Nettkurs i offentlige anskaffelser For leverandør og innkjøper. Norsk Interaktiv har utviklet nettbaserte onboarding-kurs for virksomheter som Posten og Bring, Høyre, Redningsselskapet og Blå Kors Norge. Mye nytt i e-læringsplattformen, Mentorkit LM De nye reglene om offentlige anskaffelser, med hovedvekt på bestemmelsene om innovasjonspartnerskap Morten Lund var forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Vogt & Wiig i ca. 30 år og har etter det vært ansatt som høyskolelektor ved handelshøyskolen BI i ca. 7 år

Kurs og opplæring - JU

Regelverket fra 1. januar 2017 •Ny lov om offentlige anskaffelser (LOA) - erstatter 1999-loven •Ny forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) - erstatter 2006-forskriften •Ny forsyningssektorforskrift (FF) - erstatter 2006-forskriften •Helt NY forskrift om konsesjonskontrakter (KKF) •Endringer i KOFA-forskrifte Vår ambisjon er å være ledende på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Det å gjennomføre en effektiv og god anskaffelsesprosess, hvor både oppdragsgivers og leverandørers interesser sikres, forutsetter god oversikt over anskaffelsesregelverket. Det er da viktig å velge riktige rådgivere, med rett kompetanse samt evne til å kommunisere tverrfaglig. VOIS tilbyr en kursportefølje innen offentlige innkjøp til sine medlemmer. Porteføljen inneholder kurs innen offentlige anskaffelser og entreprise. Forelesere kommer fra advokatfirma med spesiell kompetanse på offentlige anskaffelser og entreprise. Det gjennomføres ca. 4-6 kurs årlig. Grunnkurs og fordypningskurs arrangeres en gang hvert år Det offentlige kjøper i 2016 varer og tjenester for 462 mrd. kroner. Fra i praksis å være opp til innkjøpers skjønn alene har vi sett en betydelig regeldannelse. Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser har en sentral rolle gjennom sine rådgivende uttalelser, og vil fra 1.1.2017 få tilbake myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr til oppdragsgivere som foretar ulovlige.

Regelverket om offentlige anskaffelser kan være vanskelig å sette seg inn i. Derfor har Innkjøontoret utarbeidet en enkel oversikt over loven og forskriften, med deler, paragrafer og faguttrykk. Oversikten er oppdatert for endringene i regelverket fra og med 1. januar 2017 Vår faggruppe for offentlige anskaffelser utgjør et av landets største og mest kompetente anskaffelsesrettslige fagmiljø. Kluge har gjennom en rekke år vært rangert blant landets aller beste innen offentlige anskaffelser (band 1) Sertifiseringsordningen SOA Basis består av 6 nettkursmoduler inkludert tilleggskurset «Offentlige anskaffelser», og møter kravene i Difis fagplan for offentlige anskaffelser. Når alle kurs er bestått, kan deltakeren gjennomføre sertifiseringstesten på Norsk test sine hjemmesider. Hvert kurs består av 6-10 leksjoner Få bedre kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser slik at du blir tryggere i gjennomføringen av egne anskaffelser. Nytt regelverk om offentlige anskaffelser trådte i kraft fra 1. januar 2017. På kurset vil du lære om de viktigste endringene i regelverket. Det vil særlig være fokus på

Nohrcon - Profesjonelle kurs og konferanser om offentlige

 1. Kurs bachelornivå Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft. Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser
 2. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Målsetning. Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i anskaffelsesregelverket med de nye reglene som gjelder fra 1 januar 2017
 3. NHO Kurs Ledige stillinger Finn artikkel Publikasjoner Offentlige anskaffelser gir nye grønne løsninger Offentlige anskaffelser gir nye grønne løsninger. Nyhet. Publisert 13.10.2020 - Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser,.
 4. 1. januar 2017. Sommeren 2016 vedtok Stortinget og regjeringen ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Disse trådte i kraft den 1.1.2017. Hovedprinsippene videreføres, men det er også nyheter. Endringen av regelverket skyldes dels nye EU direktiver, men også et ønske om et enklere og mer praktisk regelverk
 5. Rapporten «Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015» ble utarbeidet på oppdrag for Difi. Du finner den her. En liten bedring. I 2017 beskrev Inventura ivaretakelse av miljøaspektene ved innkjøp av mat og drikke, basert på en kartlegging av konkurranser publisert på Doffin i 2016

JUS5940 - Offentlige anskaffelser - Universitetet i Osl

Offentlige anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Invitasjon til kurs i offentlige anskaffelser Tid: Torsdag 07.12.2017 kl 0945-1530 (møt gjerne i godt tid) Sted: Bystyresalen Kristiansund Rådhus Målgruppe: De med faglig og administrativt ansvar for gjennomføring av konkurranser over kr 100 000,- Foreleser: Robert Myhre Robert Myhre jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett Seminarer om offentlige anskaffelser 2017 Arntzen de Besche og Mercell gjennomfører årlig 4-6 seminarer i offentlige anskaffelser. Dato for det kommende årets seminarer er satt, og vi gleder oss til å se dere for en gjennomgang av følgende emner 17.11.2017 Priser. Ordinær pris: kr 4 900,00: Beskrivelse. REN og Advokatfirmaet Grette inviterer for første gang til Temadag Offentlige anskaffelser. Formål Formålet med. Offentlige anskaffelser, Innkjøp og terskelverdier Dette korte kurset guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger. Se mer.. KS-kurs i nye regler. Reglene for offentlige anskaffelser endrer seg med virkning fra 1. januar 2017. KS arrangerer kurs i de nye reglene i Trondheim 30. august og i Oslo 14. september, begge i 2016.. Initiativ for etisk Handel - fra lov til praksi

Offentlige anskaffelser Kursagente

Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming. Offentlige anskaffelser er en stor markedssektor i det norske samfunnet, og en viktig kanal for sikre universell utforming av produkter og tjenester som kjøpes av det offentlige. Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende Ny forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt 7. april 2006. Ikrafttredelsestidspunkt for disse forskriftene blir 1. januar 2007. KS Advokatene arrangerer i samarbeid med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) en kursrekke i nytt regelverk om offentlige anskaffelser. For detaljert informasjon om de enkelte kurs, se KS' nettsider her. Pensjonskontoret vil komme tilbake med. 1. januar 2017 trådte de nye reglene for offentlige anskaffelser i kraft 01/09/2018 in. Offentlig sektor. tags ny forskrift; ny lov; offentlige anskaffelser; Her er noen av endringene du som arbeider med offentlige anskaffelser, bør merke deg. Nye terskelverdier. De nasjonale. Offentlige anskaffelser Tema: Forhandlingsmøte ved anskaffelser Zoomtreff: Mandag 12.10.20 Kl 15.30 - 15.45 Zoomtreff er et kort webinar eller et kort digitalt møte hvor aktuelle tema innen offentlige anskaffelser tas Registrere for Zoomtreff Les mer

SOA BASIS fagplan og sertifiseringstest Anskaffelser

 1. 3.1 NRI skal gjennomføre kurs årlig for Innkjøpsrådet og eventuelle andre i kommunene med innleid foreleser. 3.2 NRI skal tilby konkrete kurs for kommunene, blant annet: - Konkurranser etter forskriftens del I - Kurs i bruk av KGV - Grunnkurs i offentlige anskaffelser - Fordypningskurs i offentlige anskaffelser - Miljø og samfunnsansva
 2. Bilbransjebedrifter må være tettere på de offentlige innkjøperne for å sikre at man er i posisjon til å kunne levere tilbud, skriver Norges Bilbransjeforbund om det nye regelverket for offentlige anskaffelser. Og så er det kommet statsbudsjett-forslag for 2017. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor
 3. 8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 1-1. 9 Arbeids- og velferdsdirektoratet, filene Oversikt over rammeavtaler og endringskataloger 2017 og Porteføljeplan og anskaffelser desember 2017
 4. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 22 NR. 4 • 2017 at en betydelig del av enkeltanskaffelsene berøres av endringen. Loven og FOA del I gjelder fortsatt Selv om det ikke er krav til kunngjøring for anskaffelser under 1 100 000 kroner ekskl. mva., gjelder reglene i loven og FOA del I fortsatt

Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelver

Vi har analysert utviklingen fra 2013 til 2017 og sammenligner statlige virksomheter og kommunale virksomheter. Funnene gir våre samarbeidspartnere i Difiog virksomhetsledere, innkjøpsledere, innkjøpere og andre relevante ledere og fagpersoner i offentlige virksomheter innsikt i dagens utfordringer og hvilke områder som er hensiktsmessig å fokusere på fremover Konkurransen er kunngjort 20. januar 2017. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 følger anskaffelsen derfor forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 del I og del II, jf. forskriften § 5-1. Innklagedes dialog med tilbyderne i konkurransen - kravet til forutberegnelighe Offentlige anskaffelser Men det gir også muligheter for å sikre seg at man kjøper noe som møter ens behov, blant annet ved å utnytte markedets kompetanse . Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig Universell Utforming AS holder kurs om universell utforming i offentlige anskaffelser. På dette kurset, som foregår via nettet, lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet Kurs og arrangementer. Kommende kurs og arrangementer; Årskonferansen; Offentlige anskaffelser. 25. mai 2017 Rapport. Klimaverktoy Avfall Seminar Off Anskaffelser 23 Mai (PDF, 1 MB) Kontakt Avfall Norge. E-post: post@avfallnorge.no. Adresse: Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Osl

Innkjøpsforum 2015 | Facebook

Offentlige anskaffelser: Fra A til Å - Tekn

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG PRIVATISERING Fagforbundet har i sitt Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 vedtatt at vi skal arbeide mot konkurranseutsetting, anbud, utskilling og privatisering av offentlige tjenester. Dette kurset skal bidra til å styrke kompetanse på området, slik at de tillitsvalgte kan følge opp Fagforbundets. 2 Med anskaffelsesregelverket menes her lov om offentlige anskaffelser av 16.7.1999 nr. 69, forskrift om offentlige anskaffelser av 7.4.2006 nr. 402 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7.4.2006 nr. 403. 3 Med «kommune» menes i denne veilederen både kommune og.

Kurs: Balanserte anskaffelser gjennom dialog. Detaljer Dato: 20.10.2017 Tid . 10:00 Kostnad: se detaljer . Arrangør Difi, Norwegian Smart Care Cluster og Medtek Norge Sted Måltidets Hus Richard Johnsens gate 4 Offentlige innkjøpere Ingen deltakeravgift for offentlige innkjøpere Ni av A-2 sine erfarne innkjøpere har gjennomført kurs i offentlige anskaffelser for å få oppdatert kompetanse på nytt regelverk for offentlige anskaffelser, evaluering av tilbud og klagehåndtering. Kurset var på åtte timer og ble holdt over to kvelder av advokat Marianne Dragsten i Anskaffelsexperten. Kurset dekket følgende områder: Nye regler fra 1. januar 2017, [ hovedprinsippene for offentlige anskaffelser også der anskaffelsen ikke er omfattet av regelverket. 1.4 Krav som gjelder alle anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser . Anskaffelser som overstiger en verdi på 100.000,- eks. mva. er omfattet av regelverket. Det finnes noen prinsipper og hensyn som gjelder for alle anskaffelse r

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser - JU

 1. Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området
 2. Offentlige innkjøp, millioner kroner Publisert 20. desember 2018; 2017 1 Andel Prosent; 2016 - 2017 2013 - 2017; 1 Tall for siste årgang er foreløpige tall.: Offentlige innkjøp i alt (A + B) 522 507: 100,0: 4,5: 19,2: A. Offentlig forvaltnin
 3. Gjennomføring av NIMAS kurs i offentlige anskaffelser; Intervju og spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser. Har man som erfaren innkjøper fra Olje og Gass med erfaring fra å følge selskapets innkjøpsprosedyrer i tillegg lest veiledningen til Lov om offentlige anskaffelser,.
 4. (12) Innklagede besvarte klagen 13. september 2017 og fastholdt tildelingen. (13) Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 22. september 2017. Innklagede avventer kontraktsinngåelse i påvente av klagenemndas behandling av saken. Klagenemnda prioriterer derfor saken. (14) Nemndsmøte i saken ble avholdt 20. november.
 5. Publisert 9. mai 2017 Offentlige anskaffelser Vi bistår offentlige virksomheter og næringsdrivende i spørsmål om offentlige anskaffelser, herunder rådgivning i forkant av eventuell anbudsprosess
 6. Offentlige anskaffelser - Lavangen kommune - 2017. KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Vi har undersøkt hvorvidt kommunen har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser

Sertifiseringskurs i Offentlig Anskaffelser (SOA

Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er nå lagt ut på Nærings- og Kontakt oss Kurs og arrangement Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Aktuelt, Gjenvinning. Publisert 14.12.2017. Veileder til de nye. Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Forslaget går blant annet ut på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), i saker om ulovlig direkte anskaffelser, gis kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr, eller bringe saken inn for domstolene

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) - Lovdat

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken vedtatt en ny bestemmelse om miljø og klima ved offentlige anskaffelser, herunder en bestemmelse om 30 prosent vekt eller mer, ved bruk av miljø som tildelingskriterium. Den nye forskriftsbestemmelsen trer i kraft allerede 1. mai 2017 Offentlige anskaffelser - Bø kommune - 2017. På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen

Kommunale innkjøp blir grønnere i 2017 - KBNAntikorrupsjonsworkshop, KristiansandStort handlingsrom ved anskaffelse av konsesjonskontrakterOpplysning om tilbudspriser i begrunnelsen for valg av tilbud

offentlige anskaffelser innenfor drift og investering. Denne kontrollen er avgrenset til perioden januar 2016 til og med august 2017. Oppsummering av revisjonens vurderinger Revisors hovedinntrykk er at Holmestrand kommune i hovedsak etterlever regelverk om offentlige anskaffelser Kurs i offentlige anskaffelser. Robert Myhre er en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser og har blant annet vært sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Sted: Solør Næringshage, Negardssvingen 2, 2270 FLISA Fra: 23.03.2017 12:00 Til: 23.03.2017 16:00 Påmeldingsfrist: 21.03.2017 18:00 3. Endringer i lov om offentlige anskaffelser trer i kraft fra og med 1.1.2017. Disse endringene vil innarbeides i anskaffelsesveilederen. Endringer oppdateres også fortløpende i standardkontraktene som kommunen benytter. 4. Det er ingen rutiner for oppbevaring av anskaffelsesdokumenter i Våler kommune Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Men et godt regelverk kan ikke alene sikre gode, effektive offentlige anskaffelser. Til det trengs det gode og profesjonelle oppdragsgivere

 • Rødvinssaus lam trines matblogg.
 • Iphone jailbreak reddit.
 • Verlobungsring diamant.
 • Stat definisjon.
 • Immobilien in oeding.
 • Självuppdragande klocka.
 • Får ikke jobb etter utdanning nav.
 • Lebara office download.
 • Partizip 1 als adverb.
 • Electrolux motionsense erv5210tg.
 • Immobilien villingen hornstein.
 • Tedi gutschein sea life.
 • Chris martin frau.
 • Christy turlington 90s.
 • Frauentausch nadine ganze folge.
 • Skjerf dame.
 • Fannerup jysk.
 • Hvor mye veier en koala.
 • Mia talerico shadow theory.
 • Irfan view thumbnails.
 • Kongeparken karuseller.
 • Tanzschule issum.
 • Google gravity i'm feeling lucky button.
 • Kaldslynget lynghonning.
 • 7 segment anzeige kv diagramm.
 • Canada goose animal cruelty.
 • Priscilla presley daughter.
 • Geox nebula herren sale.
 • Souvenirs shop online.
 • Skuffe organisering.
 • Britney spears schwester.
 • Trening for rygg.
 • Cadiveu keratinbehandling pris.
 • Garmin forhandler.
 • Www iga.
 • Veranstaltungen eichstätt 2017.
 • Linnea myhre biografi.
 • Mangos eckernförde brunch.
 • Horusauge bedeutung.
 • Kratos definition.
 • Bg bau beitragsfuß 2017.