Home

Norge monarki

Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla.Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kunne regnes fra Olav Tryggvason, eller fra Harald Hardråde Norge är en konstitutionell monarki där monarken (kung/regerande drottning) är landets statschef. Ämbetsuppgifterna, som inkluderar utnämning av statsminister och statsråden, promulgation av lag, högste befälhavare för militären, liksom reglerna för successionsordning återfinns i Norges grundlag från år 1814 Monarki er en styreform der statens øverste representant, monarken, er en regjerende fyrste i en selvstendig stat. I Europa bærer vår tids monarker titler som har røtter tilbake dels til antikken, dels til middelalderens føydalvesen, for eksempel keiser/keiserinne, konge/dronning, fyrste/prins, storhertug/storhertuginne. I arabisktalende land brukes dessuten titlene sultan og emir Norges monarker, det vil si monarker som hersket over området som med senere utvidelser og innskrenkelser ble Kongeriket Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres framstilling i Heimskringla.Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kan regnes fra Olav. Det konstitusjonelle monarki, renset for personlig kongemakt, har vist seg å gå meget vel sammen med moderne demokratisk styresett. Kongedømmet er den eldste institusjon vi har i Norge. Det har.

I begrunnelsen for forslaget som ble vedtatt sto det: «Det er illiberalt at vi fortsatt har monarki i Norge, og vi bør gå inn for at dette slutter ved første mulighet. Monarki er et ganske utdatert system, og personlig synest jeg det er merkelig at vi (og mange andre land) ikke byttet til republikk for lenge siden. Vi trenger ikke noen konge, eller noen dronning. De gjør ikke annet enn å stå på en balkong og vinke til folket på 17. Mai, og å spise middag med Bo.. Et monarki (fra gresk monos arkhein - «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet.Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt, men har arvet sin posisjon. Vanligvis har monarken sin tittel og posisjon på livstid, i motsetning til en republikk, hvor statslederen (presidenten) kun innehar tittelen for en bestemt.

Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst. I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard med Bjørnøya, Jan Mayen i det. — Siden slaget ved Hafrsfjord i ca. 870 har landet vært et monarki. Og i motsetning til i Storbritannia har kongemakten vært uavbrutt i 1146 år, minst: Vi hadde konger før Harald Hårfagre også. I Europa har bare Danmark sammenhengende vært et monarki lenger enn Norge. Monarkiet er vår klart eldste institusjon: Kirken kom på 1000-tallet Video: Tirsdag vedtok Stortinget at Norge skal fortsette som monarki. Stortingsflertallet ser fortsatt ingen grunn til å endre Norges styreform fra monarki til republikk, men 36 representanter stemte i år for å avvikle monarkiet. NTB. 29. jan. 2019 18:09 - Oppdatert 30. jan. 2019 10:11

Liste over Norges monarker - Wikipedi

Norge har vært et konstitusjonelt monarki helt siden unionsoppløsningen med Danmark i 1814. Frem til 1884 hadde kongen reell makt, på lik linje med regjeringen som på den tiden var samfunnets øverste myndighet. I vår moderne tidsalder er kongens maktområde blitt redusert og er kun for symbolsk å regne Det norske monarkiet har røtter som går mer enn tusen år tilbake i tid. Harald Hårfagre regnes som den første norske Kongen, etter at han samlet Norge til ett rike omkring 890. Fra Harald Hårfagre til i dag har Norge hatt mer enn 60 navngitte regenter. Dagens konge tilhører fyrsteslekten Glücksburg, som har regjert Norge siden 1905

Norges monarki - Wikipedi

Norge er et konstitusjonelt monarki. Åpningen av Stortinget. Når eit nytt arbeidsår på Stortinget skal begynne, er det ein høgtideleg seremoni der Kongen formelt opnar Stortinget. Statsråd. Fredager leder Kong Harald Statsråd Norge er et konstitusjonelt monarki, der kongen har symbolske plikter og rettigheter. Den reelle makten ligger hos Stortinget, som velges for fire år av gangen. Flertallet i Stortinget danner regjering. Norge har som de andre skandinaviske landene en sterk sosialdemokratisk tradisjon,. Norge er et monarki. Det betyr at vi har en konge eller en dronning som øverste statsoverhode. I Norge har vi en konge. Han heter Harald 5. og er gift med dronning Sonja. Sammen har de to barn, prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon Magnus. Kronprins Haakon Magnus skal arve kongetittelen etter sin far Vil republikk gjøre Norge «mer demokratisk»? Nei. Vi har et innskrenket konstitusjonelt monarki med folkelig mandat og under demokratisk kontroll. Å fjerne monarkiet vil ikke utvide folkestyret på noe viktig vis. Den store oppslutningen om monarkiet er en av grunnene til at statsformdebatten ikke blir mer intens

monarki - Store norske leksiko

Vi må diskutere monarkiet før Håkon blir konge Jeg håper å kunne leve i et Norge der det symbolske overhodet er valgt av folket og ikke er en person som tilfeldigvis er født til jobben Det var likevel slik Norge organiserte sin folkeavstemning om monarkiet for 114 år siden. Allerede i 1905 var monarkiet en arkaisk og utdatert statsform. Det gir grunn til å spørre hvorfor vi. Debatt - monarkiet - Kong Harald bør bli vår siste konge KOMMENTAR: - Det er mye annet vi kan bruke de 460 millionene på. Og la oss ta en demokratisk folkeavstemning, upåvirket av politikere, om hvilket styresett Norge skal ha i fremtiden. Det finnes flere alternativer enn «Konge» og «president»

Norge var allerede et monarki frem til unionsoppløsningen. Denne uttalelsen bestrides ofte med forklaringer som ; jo, men i praksis og Alle forsto jo det I 2016 da forslaget om innføring av republikk ble votert ble behandlet stemte 28 representanter for og 136 mot I 1905 stemte 78,9 prosent av den stemmeberettigede norske befolkningen ja til monarki.Det plasserte Norge på linje med de fleste andre land det var naturlig å sammenligne seg med. Nå er situasjonen endret. Et klart flertall av verdens land har en direkte eller indirekte valgt president som statsoverhode I høst har vi fått to bøker om konger i Norge, Tore Rems første del av biografien over kong Olav, «Olav V. Den fremmede - 1903-1940» kom tidligere i høst. Onsdag kom «Kongen forteller.

UTDATERT: Monarkiet er forlengst gått ut på dato, skriver Trond Andersen. Foto: NTB scanpix Hva skal vi med monarki? Tankevekkende førstesideoppslag i VG forleden, der kong Harald røper at han fryktet at hans ekteskap med Sonja Haraldsen - en kvinne av folket - kunne ha ledet til at monarkiet i Norge ble satt på porten Selv om det fantes sterke republikanske krefter i Norge, valgte regjeringen å fremme monarkiet som statsform i det nye selvstendige Norge. Dette skyldtes i hovedsak de norske monarkistiske tradisjonene fra middelalderen, og at de fleste stormaktene i Europa som skulle støtte Norges selvstendighet, var etablerte monarkier Monarki eller republikk? Norge ble en selvstendig nasjon i 1905. Spørsmålet om hvordan Norge skulle styres, var et av de viktigste man måtte ta stilling til. Skulle Norge ha konge eller president? Dette spørsmålet var så viktig at folket ble spurt i en folkeavstemning. På nettstedene kan du finne argumenter for begge sidene I dagens leder, under tittelen «Det skrøpelige monarki», skriver Ekstra Bladet at Norge mottok nyheten med en holdning som «kan det ikke være annerledes, så ta henne da!» Da Håkon 7. ble konge, så forlangte han at det skulle avholdes en folkeavstemming i Norge. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så ble det 20 stemmer mot monarki den gangen. I dag hadde det nok blitt fler, men jeg tror flertallet ville stemt for monarkiet. Jeg også. Jeg er for monarkiet på samme måte som jeg som ikkekristen feirer jul

Grunnloven 200 år: - Monarki mulig uten oppblåst konge i

Norges monarker - lokalhistoriewiki

Et monarki (fra gresk monos arkhein - «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet. Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt av folket, men har arvet sin posisjon. Vanligvis har monarken sin tittel og posisjon på livstid, i motsetning til en republikk, der statslederen (presidenten) kun innehar tittelen for en. Hadde monarkiet i Norge vaert praktisert som det politiske systemet det historisk sett skal vaere hadde det vaert en helt annen sak, men jeg klarer ikke aa se det som noe annet enn pynt. Jeg ser ogsaa at en del har vaert inne paa argumentet om demokrati

Kryssordkongen fant 61 mulige svar til kryssordhintet monarki. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Norge er et monarki. Det betyr at Norges øverste representant er Kongen. Vi sier at Kongen er Norges statsoverhode. Rollen som konge går i arv, og kongen blir ikke valgt av folket. I dag er Harald 5. konge og Sonja er dronning. I fremtiden vil kronprins Håkon arve tronen og bli konge i Norge Norge var et monarki også sa at kongen skulle styre over unionen Sverige-Norge.3 Monarkistene satt med makten og bestemte at en ny konge skulle velges umiddelbart. For å mykne opp det anspente forholdet til nabolandet, spurte regjeringen svenskene om ikke deres prins. Burde Norge være monarki eller republikk? Sjanger Resonnerende Språkform Bokmål Lastet opp 13.03.2003 Tema Styreform. Det finnes mange statsformer, to av dem er monarki og republikk. Under dem igjen finner vi statsoverhodene, monarken og presidenten. Førstnevnte med arverett, og den.

SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge. En norsk republikk bør bygge på den styringsformen vi har i dag, og trenger ikke medføre noen ny presidentrolle Monarki eller republikk, hva er 78,9 prosent av velgerne som i 1905 deltok i folkeavstemningen om den norske statsformen stemte for monarki Norge har enorme fjell- og skogområder og utstrakte vidder, noe som innebærer at bare ca. 3 % av arealet er dyrkbart. Norge har ca. 5,3 millioner innbyggere, hvorav omtrent 1,2 millioner bor i og rundt hovedstaden Oslo. Norge er et konstitusjonelt monarki. Kong Harald V har ingen reell politisk makt, og Stortinget er landets øverste myndighet Jeg vet jeg går mot det norske flertallet når jeg sier dette, men jeg mener at Norge bør avskaffe monarkiet. Dette mener jeg av prinsipp, og det er ikke personlig mot verken Harald, Haakon eller Ingrid Alexandra. I et demokrati i 2017 bør det ikke være slik at vår øverste leder er født inn i rollen. Vi lærer fra ung alder at alle mennesker er verdt det samme, uansett kjønn, rase.

Å for et fint land vi lever i idag, et demokratisk monarki. Vi har EGENTLIG ikke monarki men en regjeringen og stortinget som bestemmer, det er ikke kongen. Men vi later som om vi har det, egentlig er bare kongen og dronningen som noen små dukker som løper rundt om i verden og smiler pent, og virker,for å vise hvor fint Norge er Kan Norge kalle seg et 100% demokratisk land? Kongen og dronningen er jo ikke folkevalgte! Jeg skjønner ikke hvorfor vi har et monarki. HVA er det de gjør? Besøker fattige barn? Bruker skattepengene våre på slottsmøbler? Kan noen fortelle meg HVA som er positivt med kongefamilien? Og hvorfor Debatt: - Vårt monarki står seg godt. Kong Harald: - Metoo maner til ettertanke. I morgen er kongen ikke lenger hellig. DEBATT. Kongefamilien er et symbol på det moderne Norge. DEBATT. En ny folkeavstemning kunne vært på sin plass for å befeste monarkiets legitimitet. DEBAT Norge som monarki. 189 liker dette. Vi som ønsker å beholde det samlende og nøytrale Norske kongehuset Norge er et monarki. Det betyr at statens øverste representant er Kongen. Vi sier at Kongen er Norges statsoverhode. Rollen som konge går i arv, og blir ikke valgt av folket. I dag er Harald 5. konge og Sonja dronning. I fremtiden vil kronprins Håkon arve tronen og bli konge i Norge. Kongen har ingen politisk makt

Monarki passer dårlig inn i dagens Norge. At en opphøyde og privilegert stilling som Konge eller Dronning, såkalt statsoverhode, skall gå i arv, er ikke forenlig med nåtidens samfunn. Det oppleves som at Kongen og Kronprinsens hovedoppgaver er å utføre seremonielle handlinger, i forbindelse med - For oss er det dypt prinsipielt at folket skal ha muligheten til å velge de som styrer Norge, og å kaste de som styrer, sier Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV, til NRK. Forslaget ble for første gang fremmet av samme parti tilbake i 1972. Alle de tolv gangene partiet har foreslått å forkaste monarkiet har de blitt nedstemt Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Ja til monarki - Dagblade

 1. Monarki i norge. Dagens monarki. Norge er et konstitusjonelt monarki. Det betyr at Hans Majestet Kongen er landets formelle overhode, men at hans oppgaver i hovedsak er representative og seremonielle. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer
 2. Saudi Arabia har ikke lenger noe monarki og kan sammenlignes med Nord Korea. En monark må sørge for at folket har det godt. Saudi Arabia gjør det motsatte og de er dermed tyraner. Når det gjelder Monarkiet i Norge så vet jeg ikke om de er tyraner. Jeg vet ikke om monarkiet i Norge er god eller ond før monarkiet får politisk makt
 3. som laget lovene for Norge, og gjennom valg kunne folket bestemme hvem som skulle sitte på Stortinget. Det eneste vi hadde felles med Sverige var kongen og utenrikspolitikken. Norge får sin egen konge. Unionen mellom Sverige og Norge varte til 1905. Da ble Norge et helt selvstendig land. Folket ønsket at Norge skulle være et monarki
 4. Utenfor Norge ble 7. juni-beslutningen om unionsoppløsning oppfattet som en revolusjon. Mange steder ble det tatt for gitt at Norge ville avskaffe monarkiet og bli en ny republikk i Europa. Det bekymret europeiske konger og statsledere. De fryktet at en demokratisk republikk i Norge kunne bli et forbilde for radikale krefter i andre europeiske.
 5. september 27 redigerte september 27 i Politikk Norge I sitt nye prinsipprogram sier Venstre at ingen stilling skal kunne arves. Det er jo en prisverdig holdning, helt til det er snakk om monarkiet
 6. Monarki er 7 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp monarki i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Kongedømme, land, sta

Aftenbladet: Legg ned monarkiet. Enda en storavis som vil avvikle monarkiet i Lederartikkel Norge trenger en statsrettslig evolusjon Link til VG's omtale. Rogalands Avis: Slipp Håkon Fri! Nok en avis tar i sin lederplass til orde for republikk. Link. Dagbladet: Skjult kostnad Norsk: ·(politikk) Styreform der en monark er statsoverhode (keiser, konge, dronning).· (politikk) Land med monarki Norge er et monarki.··(politikk) monarki LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Venstres beslutning om å erstatte monarki med republikk på sitt landsmøte forleden, fremstilles som om partiet omsider har bestemt seg. De har bukket og skrapet for kongeslesket. Som konge i et monarki har Kong Harald en rolle når Stortinget åpnes, her med dronning Sonja (som ikke har noen slik rolle) og kronprins Haakon ved sin side. Haakon skal etterfølge sin far som statsoverhode, men helst børe monarkiet avvikles. Men utvikling mot republikken Norge vil og bør ta tid. Foto: Terje Pedersen, Scanpi

Skjerper tonen mot monarkiet - TV

 1. 78,9 prosent av velgerne som i 1905 deltok i folkeavstemningen om den norske statsformen stemte for monarki. Det plasserte Norge på linje med de fleste andre land det var naturlig å sammenligne.
 2. Rekordmange 36 representanter stemte tirsdag for å avskaffe monarkiet. 130 representanter stemte imot. Forslaget om at Norge bør bli republikk, fikk i år støtte fra alle i SV og 14.
 3. ister: Donald Trump Selvstendighet: Ja

Den største oppslutningen for republikken hadde Norge i 1905 da folket valgte prins Carl av Danmark til å bli kong Haakon av Norge. Cirka 200.000 stemte for monarki, mens 70.000 stemte imot. Monarkiet er veldig god reklame for Norge som nasjon, og andre land syns det er kjempestas med kongen vår. Det å ha monarki er faktisk også billigere enn å ha president. Jeg tenker nå også at det er fint å ha et landsoverhode som ikke har noen reell makt, men heller bare er et ikon for landet Monarki vs republikk norge Monarki vs Republikk . Jeg skal skrive en artikkel som handler om Monarki vs Republikk Jeg har tenkt å sammenligne Norge og Usa (kom gjerne med andre forslag hvis det er noen andre land jeg bør ta med) Monarki, kongedømme, fyrstendømme, en af de ældste politiske styreformer; myndigheden til at træffe bindende beslutninger for samfundet er henlagt til én person, monarken. Denne kan opnå sin position ved arv eller ved valg. I arvemonarkiet vil særlige regler bestemme, hvem tronen tilfalder ved monarkens død eller afgang. Som regel vil det være den førstefødte søn, der overtager. Norge er et kongedømme (eller monarki), men det er bare en av mange mulige måter å ordne styringen av samfunnet på. Styreform er ordet vi bruker for å snakke allment om slike ordninger. Styreform viser altså til rammen for det politiske livet i et land eller et samfunn

Happy birthday Norway ~ Copenhagen ArtsDet republikanske monarkiet - stortinget

Bør Norge ha Republikk eller Monarki? - Politikk og

Lederen i Oslo Frp, Aina Stenersen, mener det er på tide med en folkeavstemning om monarkiet i Norge. I forrige uke forkastet Stortinget et representantforslag fra SV om å avskaffe kongehuset. Det var 26 representanter som stemte for forslaget. I dag skrev VG at nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tadjik, var en av dem Norge som monarki. 187 liker dette. Vi som ønsker å beholde det samlende og nøytrale Norske kongehuset Norge som monarki. 185 likes. Vi som ønsker å beholde det samlende og nøytrale Norske kongehuset Eit monarki kan til dømes plasserast både i gruppa autokrati (absolutt monarki) og i gruppa demokrati (konstitusjonelt monarki). I tillegg er det ofte vanskeleg å skilje innbyrdes mellom ulike styreformer i ei og same gruppe, som til dømes mellom despoti og diktatur

Monarki er en av de eldste styreformene. Siden 1800-tallet har de fleste av verdens monarkier blitt avskaffet, og de fleste nasjoner som holder på monarker er konstitusjonelle monarkier. Blant de få statene som holder på absolutt monarki er Brunei, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Swaziland og Vatikanstaten Hierarki er naturlig - og andre argumenter for og mot monarkiet Stortinget skal straks atter en gang stemme over vår statsform, i det året der vår konge og dronning begge fylte 80. Her er 80 argumenter om monarki - 40 for og 40 mot Norge er et monarki. Vi har en konge, men han bestemmer lite. Makta er i stedet delt i tre statsmakter. En lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Dette er Stortinget, regjeringen og domstolene. - Samfunnet blir mer sårbart hvis én eller få har all makt. Mennesker kan forandre makta

Monarki - Wikipedi

Norges monarki - Monarchy of Norway. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Denne artikkelen handler om det norske monarkiets historie og funksjon som institusjon. For Norge selv, se Norge. For en liste over konger av Norge, se Liste over norske monarker. King of Norway; Norges konge: Kongelig våpenskjold fra Norge. påhviler Monarki eller republikk. 30 artikler, som forteller hvordan Norge kom inn i unionen i 1814, hvordan de 91 årene i unionen forløp og hvordan Norge gikk ut av unionen i 1905. Les flere artikler i nettutstillingen. Den første stortingsproposisjon i Haakon 7.s navn, 6. desember 1905

Norge - Store norske leksiko

Video: «Norges monarki er 1146 år gammelt

Kong Harald får fortsette som konge ABC Nyhete

I Norge er det ikke så vanlig at barn går på private skoler. Bare rike nordmenn sender barna sine på privatskoler. Monarki Republikk Diktatur. Neste Livskvalitet i Norge 2020. 7. oktober 2020. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper Oversikt over de ulike styreformene i verden i dag. Land som er merket med rød er parlamentarisk konstitusjonelle monarkier (slik som Norge), land som er merket med lys lilla er konstitusjonelle monarkier og land som er merket med mørk lilla er absolutte monarkier. Klikk på bildet for å få forklaring på de andre fargene. Et monarki (fra gresk monos arkhein - «en hersker»), kongerike. Kongeriket Norge ligger på den skandinaviske halvøy helt nord i Europa.Hele den lange kystlinjen med de mange fjordene grenser mot Atlanterhavet i vest, og Norge grenser mot Sverige i øst i tillegg til en kortere grenselinje i nordlige deler av landet mot Finland og Russland.. Norge er en av grunnleggerne av NATO, og har flere år (nærmest på rad) blitt kåret til verdens beste land å bo i SVAR: Hei! Monarki betyr konge- eller fyrstedømme. Du kan lese mer for eksempel på Bokmålsordboka. Hilsen redaksjonen, ung.n

Forskjellen mellom republikk og monarki - Studieweb

Monarkiet i seg selv er et symbol på ulikhet, og kunne dyrke fram en overklasse som solte seg i hoffets nærhet og dyrket makt og prakt. Den 18 nov. vedtok stortinget de grunnlovsendringer som var nødvendige, deretter valgte de enstemmig Prins Carl til Norges Konge Monarki kommer fra græsk og betyder enestyre.Ordet kan også referere til en monark og monarkens familie eller en stat, hvor styreformen er monarkisk. Hvis monarken er en konge eller dronning, tales der om et kongerige eller kongedømme.. I dag er monarker sjældent eneherskere.. I et konstitutionelt monarki som det danske, norske eller svenske er monarkens rolle at være det formelle. 1. episode; Aldersgrense 12 år; 4 min 58 sek; Norsk animasjonsserie. Kongefamilien forsover seg på 17. mai, og Sonja strever med å få resten av familien i finstasen og ut på balkongen Litt usikker på hvor jeg skal poste denne, men siden det alltid er en aktuell sak, spør jeg her: Er du for eller mot monarki rent prinsipielt? Og i praksis? Hvis det hadde blitt foretatt en folkeavstemning om eventuell avskaffelse, hva hadde du stemt Som nasjon har Norge røtter tilbake til 800-tallet. Landet ble uavhengig fra Sverige i 1905, og har siden vært et konstitusjonelt monarki. Grunnloven fra 1814 er verdens nest eldste gjeldende grunnlov. I dag har Norge litt over fem millioner innbyggere. Om lag 14 prosent av dem regnes som innvandrere

Historie - Det norske kongehu

I Norge har vi av og til også folkeavstemninger om konkrete saker. Folkeavstemninger er et eksempel på direkte demokrati. I Norge er ikke folkeavstemninger bindende, og Stortinget kan velge å ikke høre på resultatet. Siden 1905 har det vært avholdt seks nasjonale folkeavstemninger i Norge, blant annet om Norge skulle være med i EU eller. Saken: Fire av ti stortingsrepresentanter vil avskaffe monarkiet og ha republikk i Norge. Jeg er nok ikke enige med dem. Jeg hørte på NRK Alltid Nyheter her forleden at 40 prosent av stortingsrepresentantene er lut lei at Norge skal ha en konge som overhode og vil innføre republikk.Hvis de får det som de vil blir det altså president i Norge. Jeg har fulgt litt med på debatten og dette.

Monarkiet - Det norske kongehusets barneside

Norsk animasjonsserie. Kongefamilien forsover seg på 17. mai, og Sonja strever med å få resten av familien i finstasen og ut på balkongen Helt siden Norge ble forent til et rike i år 900, har landet vært et monarki. Den gangen het det at kongen var valgt av Gud og følgelig var ufeilbarlig. Kongen satt som fullmektig og var hevet over alle andre i så og si alle beslutninger for landet. Jeg har ingenting personlig i mot noe : Norge er et monarki Norge er et monarki 1 styreform der en konge, dronning eller en annen fyrste er øverste representant for staten konstitusjonelt monarki konstitusjonelt monarki Hva kalles et monarki hvor kongen kun har begrenset makt (som f.eks. i Norge)? Konstitusjonelt monarki. Hva kalles det motsatte (et monarki hvor kongen har ubegrenset makt i landet)? Absolutt monarki. Enevelde gir også riktig svar. Hvor mange stortingsrepresentanter består Stortinget av? 169

Norge – Wikipedia

Følg Samlerhuset Norge AS. 1 normandie 1 prins william 1 skatt 1 lek 1 mynta 1 quiz 1 bok 1 star wars 1 dollar 1 tour de france 1 london 2012 1 history 1 mint 1 monarki 1 kronprinsparet 1. Ventetiden ble en stor prøvelse for de to - og for kong Olav. Men grunnen var innlysende: da de første ryktene om forholdet ble slått opp, kom det sterke signaler fra alle politiske hold om at det ville bety slutten for monarkiet i Norge dersom også kronprinsen giftet seg borgerlig, slik hans to søstre allerede hadde gjort Monarkiet er hverken udemokratisk, gammeldags eller utdatert. Denne artikkelen er også publisert som kronikk i Dagbladet 8. oktober. Kongefamilien er dyktig, gir turistinntekter og representerer landet på en utmerket måte; men prinsipielt er selvfølgelig monarkiet helt utdatert, og det kan ingen fornuftige mennesker tvile på Finn løsninger til monarki. Få kryssordhjelp her

 • Stålorm lengde.
 • Citations harvard.
 • Arbor takpanel.
 • Bivirkninger strålebehandling hjerne.
 • Unnskyldninger for å skulke jobb.
 • Kreis in raute konstruieren.
 • Matkurs jacobs.
 • Securitas alarm telefon.
 • Morilee.
 • Hva er vilter lek.
 • Ekg zacken bedeutung.
 • Elektroforhandler bergen.
 • Kem lerret.
 • Icf karlsruhe live stream.
 • Netto omsetning.
 • Dykkermaske test.
 • Was kann man mit einem teleskop sehen.
 • Fagernes kino.
 • Biggest rhino.
 • Likestilling i verden.
 • Alle tierpfleger zoo leipzig.
 • Norwegian songs.
 • Idoform sverige.
 • 25 års gave til kjæresten.
 • Henrik wergeland the army of truth.
 • Ü30 party hühnerposten.
 • Seth macfarlane futurama.
 • 23andme norway.
 • Veteransenteret.
 • Mazda mx 5 test.
 • Kryssord godkjennelse.
 • Natt til 17 film full movie.
 • Youtube flamenco dans.
 • Ryfast bompenger.
 • Gaming laptop coming in 2018.
 • Linjer i hånden betydning.
 • Bürgerhaus nordhausen veranstaltungen.
 • Roger moore bond movies.
 • Verkaufsoffener sonntag nrw 19.11 2017.
 • Flekker på teakbord.
 • Adventskalender mann 2017.