Home

Argumenter for nynorsk som skriftspråk

Bør vi ha to skriftspråk i Norge? - En blogg om nynorsk

Argumenter Imot: Trekker oss tilbake, få som vil ha det, få som bruker det, ingen nytte senere i livet . Alternative Løsninger: Frivillig valg . Konklusjon: Min mening . Idag har vi to nesten identiske skriftspråk. Nynorsk og bokmål Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært mye diskutert. Frem og tilbake har det vært diskusjoner om det er nødvendig med to skriftspråk i Norge, eller om man kun skal forholde seg til ett Respekt for Jamstillingsvedtaket frå 1885 som seier at skriftspråka skal vere jamstilte, og for nynorskbrukarar, som har rett til å bruke sitt skriftspråk på lik linje med bokmålsbrukarar. Eg ynskjer også å betre sidemålskarakteren, og ved å skrive nynorsk heile tida, er det lettare når det kjem til store prøvar å fokusere på innhaldet, fordi språket kjem av seg sjølv

Skriftspråket Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål. ForfattarROLF THEIL SpråkfamilieNynorsk er eit nordisk (eller nordgermansk) språk. Nordisk er ei grein av germansk, som er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Det er vanleg å dele dei nordiske språka i [ Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Nynorsk som valgfag Ikke alle barn og ungdommer liker nynorsk som fag i skolen. Hermundur Sigmundsson, professor i psykologi ved NTNU, mener at nynorsk bør være et valgfag. - Nynorsk i skolen er et politisk valg. Min mening er at det bør være et valgfag slik at elevene kan velge hvilket språk de vil lære seg Om vi skal ha både nynorsk og bokmål som skriftspråk, eller bare en av dem, har det vært diskusjoner om i lang tid. Nynorsk er grunnlagt av Ivar Aasen og består av de norske dialektene han mente hadde blitt minst påvirket av det danske språket. Aasen mente vi bare skulle beholde nynorsk som et skriftspråk

La oss være enige: Ta livet av nynorsken en gang for alle

 1. Tiden som brukes på nynorsk er bortkastet og kunne heller vært brukt for å styrke elevene i hverdagslivstrening, matte, sløyd, naturfag etc. Hadde vi målt kostnaden i kroner på å lære 2 skriftspråk hadde det vært ute av verden for lenge siden
 2. Dette var tanker som fikk grobunn i Norge, og dette blei sentralt for nasjonsbyggingsprosjektet. I 1814 var skriftspråket i Norge dansk. Den norske grunnloven blei derfor skrevet på et språk som ikke var vårt eget. Kampen for et eget norsk skriftspråk sto sentralt i det norske prosjektet. Gradvis fornyin
 3. generasjon
 4. Det er tre muligheter, vi kan velge bokmål, nynorsk eller samnorsk. Skal vi diskutere dette i årevis, eller skal vi vise litt handlekraft, slik Dagfinn Høybråten gjorde det med røykeloven? Honnør til Helga Pedersen, men den politikeren som klarer å vedta et felles norsk skriftspråk, bør på sokkel. Johan Braanen. programvareutvikler, Osl
 5. Nynorsk er et slags «bevis» på at Norge ble ett eget land igjen etter at Danmark og Sverige tok over oss. Hvis Norge ikke skrevet en grunnlov, hadde vi heller ikke hatt nynorsk, men nynorsken er egentlig eldre enn Danmark som hadde tatt over oss. Nynorsk er egentlig bare dialekter som er satt sammen til et skriftspråk

Etter at Ivar Aasen hadde fått grammatikken og ordboka over folkemålet, samlet han seg fullt om arbeidet med å lage et skriftspråk, det som fikk navnet landsmål og som senere skulle bli nynorsk. Aasen begynte å kalle skriftspråket sitt for landsmål rundt 1850. i 1853 ga han ut ei bok på 120 sider som het Prøver av landsmålet Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Ivar Aasen fulgte noen av P.A. Munchs tanker og samlet inn opplysninger om norske dialekter. [omstridt - diskuter] Han ga ut Det norske Folkesprogs Grammatik i 1848 og Ordbog over det norske Folkesprog i 1850.I 1853 ga han ut Prøver af Landsmaalet i Norge, og han hadde dermed lagt grunnen for et nytt norsk språk.Aasens nye språk bygget på dialektene fra Vestlandet, Agderfylkene, Telemark. Har i oppgave å finne argumenter for at vi skal lære nynorsk. Det eneste jeg finner på nettet er fjortiser som synes nynorsk er teit, og ikke skjønner hvorfor vi skal lære det. Har noen argumenter, men vet ikke om de er sanne?: - Hvis man jobber i staten(?), og får et brev på nynorsk må man kunne.. - Vi vil jo at folk som snakker nynorsk i dag, de må selvsagt få lov til det. Men de som ikke gjør det, de må jo få lov til å bruke sin dialekt. Publisert 18.04.2014, kl. 21.04 Oppdatert.

Skriftspråk, språk som uttrykkes i skrift; skrevet språk. I vid forstand en skriftform som er felles for flere dialekter og et større geografisk område. Et skriftspråk kan være grunnlagt med utgangspunkt i flere dialekter, som f.eks. nynorsk eller nyhøytysk, men oftest har det sitt grunnlag i én dialekt, som dansk (København-dialekten), fransk (dialekten på Île-de-France. Ivar Andreas Aasen var ein norsk språkforskar og diktar. Han samla inn og systematiserte dialektar og skapte det han kalla landsmålet, og la såleis grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket. Han har blitt karakterisert som ein av dei største norske språkforskarane og er grunnleggjaren av norsk dialektologi. Skriftspråket i Noreg var lenge dansk, men på 1830-talet starta ein.

Språk handler også om demokrati - retten til å bli hørt, retten til å ha en stemme som teller i samfunnet. I den norske offentligheten på 1800-tallet var det en aktiv og frisk språkdebatt. Det var til tider steile fronter mellom byfolk og bygdefolk, mellom dem som ville holde på den tette kontakten med Danmark, og dem som ville reindyrke det genuint norske Sjølv om 87 prosent av befolkninga har bokmål som hovudmål, skal vi ikkje gløyme dei 13 prosentane som brukar nynorsk til vanleg. Desse folka omgås med bokmål kvar einaste dag. Og det er liksom rettferdig sidan dei er minoriteten? Eg synes vi bokmålsbrukarar har godt av litt nynorsk innimellom

Nynorsk skriftspråk og talemålet - ei sak - to sy

 1. dre i bokmål enn i nynorsk. Valgfriheta er til for elevene; lærerne skal hjelpe hver enkelt til å finne de formene som passer for han/henne
 2. Trass den useriøse formuleringa av spørsmålet ditt, skal eg gi deg nokre gode grunnar til at vi lærer nynorsk på skulen. Likevel vert det dumt å berre snakke om nynorsk, og eg vil heller snakke om sidemål, då dei med nynorsk som hovudmål er nøydde til å lære seg bokmål.. Det tryggjar det språklige mangfaldet i Noreg, gjennom at alle lærer både bokmål og nynorsk
 3. Nynorsk kom til som et kunstig skriftspråk i en helt annen tid, med helt andre behov enn nå: avstandsbehov fra det danske og behov for symboler på norskhet. Dersom nynorsk er så mye nærere hvordan folk i Norge snakker, hvor fanger f.eks. nynorsken opp den utstrakte bruken av dativ i en rekke norske dialekter

Nynorsk vert brukt over heile landet. I alle dei største byane er det elevar som veks opp med nynorsk som hovudmål (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger). Nynorskbrukarar finst i alle fylke i landet, og institusjonar og verksemder som nyttar nynorsk finn ein både i Oslo (Det norske teatret), på Vestlandet og i resten av landet Og er det riktig at et land på litt over 5 millioner skal ha 3 skriftspråk, når et tilsvarende lite land som Danmark klarer seg med ett? Nynorsken trenger hjelp for å overleve i fremtiden. Hør våre kommentatorer og gjest Silje Engeness snakke om Kosmorama, Kystad-saken, kulde og kulturkonflik Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål. Bjarte Rundereim Hallingdøle En ting er og lære seg hvorfor vi har nynorsk som skriftspråk, eller hvorfor vi har bokmål. En annen ting er å skrive det. Først av alt mener vi dette kaster bort mye av ungsommstiden vår. Det vi ellers kunne ha brukt for å være med venner, ha fritidsaktiviteter eller lignende

Siden nynorskens far, Ivar Aasen, utformet sitt eget skriftspråk på midten av 1800-tallet, har diskusjonene rundt landsmålet, som det den gangen het, herjet. Etter å ha blitt introdusert i et fåtall skoler for 200 år siden, fikk nynorsken stadig større oppslutning Knudsen derimot lagde ikke noe nytt skriftspråk slik som Aasen. For han var dette urealistisk, å få folket til å ta i bruk et nytt skriftspråk, som ikke bygde på noen eksisterende talemål. Etter 200 år med språkdebatt har vi altså fått to norske skriftspråk, nynorsk og bokmål Mine argumenter mot nynorsk Nynorsk og bokmål blir mer og mer likt og det er ingen vits å bruke tid på å lære to nesten helt like skriftspråk når du bare får bruk for et av dem. Da kunne folk som ville lære nynorsk som får bruk for det eller liker det bruke tiden på det Lagt inn av yo momma kl Den norske skriftspråksituasjonen er unik. Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. Norske skoleelever får velge hvilket skriftspråk de vil bruke som hovedspråk. I dag har knapt 90 prosent av elevene valgt bokmål som hovedspråk og drøye 10 prosent som har valgt nynorsk Det finnes mange måter å snakke norsk på. I hele landet finnes det mange forskjellige dialekter. I tillegg har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Min påstand er at vi ikke trenger to skriftspråk, og at bokmål er mer enn nok. Folk som kommer fra andre land, som jeg, mener at de

SPØRSMÅL hei. jeg er en gutt som er 15 år og skal nå opp i tentamen og eksamen. første spørsmålet mitt. hvorfor skal vi ha NYNORSK på ungdom skolen når vi ikke skal ha det videre på videregående? jeg skal også ha matte. vi skal jo følge den nye lærerplanen. ikke L97. når jeg gikk i 8 og 9 fikk vi den forige tentamens oppgaven til å øve på. men nå får vi ikke den Striden sto mellom tre parter; de som ville beholde dansk som skriftspråk, de som ville gradvis fornorske dansken og de som ville skape et helt nytt skriftspråk med utgangspunkt i norske dialekter. Dikteren Johan Sebastian Welhaven drev også på med språkforskning og var en av de som kjempet for å bevare det danske skriftspråket Skriftspråk (ubestemt) er språk som blir uttrykt eller representert av tegn. Med skriftspråk (bestemt) kan man også mene det språket som blir brukt til å lese og skrive, i motsetning til dagligtale eller dialekt. I motsetning til talespråket som har utviklet seg blant menneskene er skriftspråket en oppfinnelse I Store norske leksikon les ein at «Norsk skriftspråk og normert talemål finnes i to hovedvarianter, bokmål og nynorsk, som hver for seg har flere vagt avgrensede undervarianter

Det vil være trist om nynorsken som har vart så lenge i landet plutselig skal gå ut og forsvinne slik som de gamle runene. Med dette vil jeg si at vi nordmenn bør jobbe hardere for å bevare nynorsken, et skriftspråk som på mange måter viser mangfoldet av mennesker i Norge. Maylinn H. Byrknes (16) Publisert: Publisert: 16. august 2016 08:40 Ivar Aasen sameina dei norske dialektane i ei felles norsk skriftnorm. Ludwik Zamenhof sameina dei store europeiske språka i eit nytt språk for heile verda. Båe hadde eit språkleg mangfold som råmateriale og utforma av det eit einskapleg felles uttrykksmiddel

Nynorsk på norske skoler - nødvendig eller ikke? - Daria

NYNORSK SOM SKRIFTSPRÅK: Sigbjørn Hjelmbrekke i Telemark Målla, håper at nynorsk blir det offisielle skriftspråket til den nye Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Nynorsk er eit skriftspråk som høver for alle, same kvar ein kjem frå og kva dialekt ein talar. Alle dialektane i Noreg har utvikla seg frå gamalnorsk. Ved å byggja på dialektane i heile landet, tek nynorsken vare på den norske tradisjonen. Nynorsken er demokratisk, av di han byggjer på talemålet i alle delane av landet Undersøkelse av nynorsk som hovedmål | Proba samfunnsanalyse Forord Undersøkelsen av nynorsk som hovedmål ble gjennomført i tidsrommet februar til juni 2014 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Prosjektleder hos Proba har vært Pia Dybvik Staalesen. Elise Wedde og Øyvind Bugge Solheim har vær Ved vanens og gjentagelsens makt blir ord som i og for seg er merkelige etterhvert oppfattet som normale og akseptable. Men hva er det egentlig som er normalt ved ordene 'nynorsk' og 'bokmål' ? Det spesielle er at de hver seg kan skape tilsiktede assosiasjoner som er hensiktsmessige for visse politiske grupperinger. Vi kjenner prinsippe

1. Riksmålets dominerende stilling på landsbasis (90 - 100 %)-skriftspråk i frivillig bruk) er det avgjørende argumentet. De som velger å skrive riksmål, velger et språk de møter daglig hvor som helst i landet, et språk som de fleste kan bruke og som alle forstår godt. 2 Ivar Aasen Argumenter For Nynorsk Article 2020 PDF) Opplæring i nynorsk som skriftspråk -utan dialektane pic. Tema. Norwegische sprachen ehrengast. Ivar Aasen - aasentunet.no pic. Han var ein brukte og brukte fleire p ei han av grammatikk. Oh shit its nynorsk - Skoleprosjekt pic Språk som kulturbygging til e-post-appen Outlook ikkje lenger skal bruke nynorsk og 26 andre skriftspråk. på Sunnmøre bruker nynorsk. Dette var argumenter som veide tungt da. Når elever som har nynorsk som skriftspråk ikke opplever at dette blir verdsatt og akseptert på samme måte som bokmål på alle samfunnsområder, er det uheldig, mener hun. Engelsk har overtatt debatten. Sanden mener at det er en tendens til at kampen for nynorsk er overtatt av debatten for eller mot engelsk i det norske samfunnet

Skal det være nødvendig med to skriftspråk? - Røysta 2017/1

Respekt for nynorsk - Framtid

For Camara snudde synet på nynorsk då ho starta arbeidet med å etablera Den mangfaldige scena - eit barneteater i Oslo der unge mellom 6 og 26 får utrykke seg, lære og skapa teater. Her brukar dei nynorsk som skriftspråk. Debatten om nynorsk som sidemål dukkar opp med jamne mellomrom i media. I denne oppgåva skal du lese to avisinnlegg kor debattantane har ulikt syn på nynorsk. Skriv ein tekst på om lag 250 ord der du gjer greie for kvifor vi har to skriftspråk i Noreg i dag og korleis situasjonen er for dei to språka nå

Skriftspråket - Nynorsk

Fra Trondheim og nordover er det altså bare 15 elever som har nynorsk som hovedmål, Vestlandsfylkene. To fylker har nynorskflertall blant elevene i grunnskolen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er nynorsken helt dominerende med 97,90 prosent av elevmassen. 13740 elever har nynorsk, bare 295 bokmål Likevel syns jeg ikke at man trenger lage et skriftspråk ut av det. Aasen snekret sammen noe som han trodde ville overta dansken men det har ikke skjedd. Etter mer enn150 år kan vi konstatere at nynorsk har feilet og folk ikke vil ha det. Avskaff nynorsk som skriftspråk Dersom ein fyrst skal velja eit skriftspråk for landet vårt, og tenkjer at vi berre skal ha eitt - er nynorsk det mest demokratisk oppbygde. Mest alle kan finna mykje å kjenna seg att i i nynorsken. Dei som meiner det eine språket bør vera bokmål, har som regel to argument og ingen fleire i bakhand: fleirtalet brukar det, og det er lettast Et skriftspråk som lå nærmere dagligtalen kunne også være til stor hjelp for de som ville lære å lese og skrive. Selv om dette var et felles motiv for et nytt skriftspråk, ville de oppfylle dette på to helt forskjellige måter. Aasen var en slags etterfølger av Per Arne Munch som mente at norske lånord ikke ble norsk, men fordervet. Det er få gode argumenter for å fortsette slik i fremtiden i norskfaget. Vi mener at norsk sidemål bør tas ut som eget fag og heller bakes inn i norskfaget som eget tema, på lik linje som for.

Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk - Med vennlig hilsen Pette

Noe av bakgrunnen kan spores helt tilbake til jevnstillingsvedtaket for over 130 år siden som førte til at vi ble belemret med to «likestilte» skriftspråk her til lands En sentral del av det språklige mangfoldet i Norge handler om at vi har to landsdekkende, offisielle former for norsk skriftspråk, nemlig bokmål og nynorsk. Å ha to sidestilte målformer som vi har i n ( Selv synes jeg nynorsken er et grautmål, sier Pettersen. Vi ser vel ikke for oss at vi kommer til å oppleve å kunne selv få velge nynorsk i løpet av de årene vi er på skolen, sier Frede og. Argument er en begrunnelse for et synspunkt, og vi bruker argumenter når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr egentlig å klarlegge eller bevise noe. I en muntlig debatt, for eksempel om et politisk emne, vil den som har de beste argumentene på hånda, gå seirende ut av debatten

Nynorsk bør være valgfag - Forskning

For som Språkrådet sier på sine nettsider er nynorsk et skriftspråk nettopp «i og for hele Noreg». Det er viktig å kjenne sin egen kultur, men en kommer ikke utenom at mens fremmedspråk som engelsk, tysk og fransk åpner dører utenfor Norge, åpner nynorsk døren til et knippe kommuner på Vestlandet Idag är det knappt 90 procent som väljer bokmål och drygt 10 procent som väljer nynorska. Bakgrunden är historisk. I 300 år var Norge en del av Danmark, och danska var det officiella skriftspråket i Norge. Efter frigörelsen i början av 1800-talet ville norrmännen skapa ett eget, norskt skriftspråk. Det skedde med två konkurrerande.

Video: Bør vi ha både nynorsk og bokmål? - Nynorsk

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk © 2012 Icy Pixels. Designed with love, coded with care.. mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden. På 1800-tallet var nordmenn flest bønder, og snakket forskjellige bygdedialekter Skriftspråk er språk som blir uttrykt eller representert av teikn, som hieroglyfar eller bokstavar, gjennom eit skriftsystem.Omgrepet kan òg bli brukt for å visa til tale som ligg nær nedskrive språk. Skriftspråk er kunstige språk, til forskjell frå talespråk som har oppstått naturleg i alle menneskesamfunn Nynorsk og bokmål er skriftspråk.Vi snakker alle dialekter ut fra geografi og sosiale omgivelser. Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver

For og mot argumenter-nynorsk undervisning - Skole og

Likevel kommer målfolket, inkludert ansatte i det statlige Språkrådet, som vanlig før stortingsvalg til å mobilisere med et arsenal av mer eller mindre udokumenterte påstander, tvilsom forskning, stråmannsargumentasjon, og for noen emmen offer-retorikk eller mer eller mindre åpenlyse beskyldninger mot bl.a. norsklærere - at de ikke gidder å lære seg sidemålet, lese nynorsk. Selv sliter han med å finne argumenter for å skrive nynorsk. - Det er ikke sant at du er avhengig av å kunne skrive nynorsk for å få jobb. Når mine barn har spurt om hvorfor de må skrive nynorsk, har jeg for lengst gitt opp å bruke argumentet om at du risikerer å måtte kunne det om du en dag får jobb i forvaltningen

Les også: Litteraturen banar veg for Nynorsken; Når også landets største avis opnar for nynorsk, viser det i praksis at både bokmål og nynorsk er offisielle norske skriftspråk. Dette har mange positive sider ved seg. Det aukar motivasjonen for å lære nynorsk hos skuleelevar over heile landet, ikkje minst i dei såkalla nynorskområda Tips og triks for å motivere bokmålselevar for nynorsk». - Ja, hvordan gjør man nynorsken mer populær blant de unge? - Jeg opplever nynorsken som et skriftspråk som er demokratisk og rettferdig. Det er malen ikke er talemålet på Oslo vest, snarere at malen er et fellesprosjekt for dialektene som er i bruk over hele landet Nynorsk er norsk, og det lever i beste velgåande. Bokmål er som dansk. Neida, eg skal ikkje legge meg på det same låge nivået som overskrifta i kronikken eg svarar på.Nynorsk er eit levande. Vi har lenge hatt to skriftspråk i Norge. Helt siden 1885 har vi hatt to skriftspråk som har vart helt til nå, men er det virkelig fortsatt et behov for to skriftspråk her i Norge? Mange ungdommer sliter med dette temaet på skolen. Jeg mener at det er på tide å legge ned nynorsken o Helt siden Ivar Aasen utviklet nynorsken fra de forskjellige dialektene i Norge så har det vært konflikt over om vi burde ha nynorsken eller bokmål (eller begge) som offisielle språk her i Norge. I min mening så burde vi bare ha bokmål, og i denne artikkelen så skal jeg presentere noen argumenter på hvorfor det burde være sånn

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

Siden 1885 har vi hatt to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Den dag i dag må elever lære seg nynorsk fra 9.klasse på ungdomskolen. Dette er vanskelig for mange fordi de starter veldig sent med det. Min påstand er at vi ikke trenger å ha to norske skriftspråk. Først av alt e Opplæring i nynorsk som skriftspråk - utan dialektane Per Henning Uppstad* Samandrag: Landsmålet blei på 1800-talet tufta på dei norske dialektane. Det nynorske målstrevet har seinare halde fast på det nære tilhøvet til dialektane, også i opplæringsspørsmål Derfor er det mye lettere hvis vi har et skriftspråk i Norge. Som dere ser her er min mening at det ikke er nødvendig med to offisielle språk i Norge, som jeg har nevnt er det vanskelig for utlendinger som kommer til Norge å lære nynorsk og bokmål, ikke minst for skolebarn Det må gjerast ukomplisert å velje nynorsk som skriftspråk for dei som ønskjer det i skulen. Dessutan er det slik at om nynorsken skal leve og bløme, må han ikkje berre nytast - men også nyttast. Saka kjem òg fordi bystyret er oppteken av språkbruken i kommunen generelt og stillinga til nynorsk spesielt

Nynorsk kultursentrum er ei språkpolitisk kraft som arbeider for at nynorsk er sjølvsagt når som helst og kor som helst. Kvart [ Are Kalvø sitt kåseri om nynorsk Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Les mer om Revisjonsprosjektet her. Ein større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen Forskargruppa for nynorsk skriftkultur skal vere open og inkluderande for alle vitskapleg tilsette innanfor UH-sektoren som er interesserte i forsking på det nynorske feltet, og som vil delta aktivt i aktuelle prosjekt eller samarbeidstiltak. Det er ønskjeleg at forskargruppa har disiplinmessig breidde og femner om mediefag, samfunnsfag og humanistiske fag, samstundes som det er ønskjeleg. Som mange andre norske ungdommer irriterte jeg meg ofte og inderlig over å måtte lære nynorsk på skolen. Sidemålskarakteren var min achilleshel på vitnemålet, og man kan kanskje forklare min irritasjon over faget med denne manglende mestringen; det er jo ingenting som er morsomt når man ikke får det til. Klassiske omskrivninger som spynorsk mordlist Det mener tydeligvis en innsender til Aftenpostens spalte sid.no den 7/7 2016. Dette medlem i Målungdommen fikk bred spalteplass med en lovtale om nynorsk i landets største avis. Så var det vel en knakende god tekst ? La oss se på det. Spørsmålet om hva som er best av riksmål, nynorsk og bokmål kan ikk Velkommen til virkeligheten. Det finnes ikke noe som heter trøndersk skriftspråk. Vi har bokmål og nynorsk. Punktum. Trøndersk er noe som får stavekontrollen til å løpe amok, og det med god grunn. Trøndersk hører ikke hjemme som skriftspråk, fordi ingen andre enn trøndere kan forstå hva en trønder skriver

Hvorfor må elevene på skolen lære seg to skriftspråk? Hvorfor er det ikke bra nok å lære seg enten bokmål eller nynorsk? Vi mener dette er utrolig dumt! En ting er og lære seg hvorfor vi har nynorsk som skriftspråk, eller hvorfor vi har bokmål. En annen ting er å skrive det. Først av al Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: skriftspråk. skrift | språk n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skriftspråk. språk som blir brukt i skrift (og som har ei fastare norm enn talemålet). De mest sentrale forholdene som påvirket den negative utviklingen til vårt gamle skriftspråk, var følgende: Mot slutten av 1200-tallet ble språket påvirket av hanseatene (nedertysk), bl.a. fikk vi inn prefikser og suffikser, samt en stor mengde med nedertyske lånord. Det var særlig konge og overklasse som brukte skriftspråket Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere · Norge burde få et eget skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og i tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt. Nynorsk og Bokmål I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Ordene bokmål og nynorsk ble godkjent som navn for de to skriftspråkene i 1929

Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Ungdommer som har tilnærmet nynorsk som dialekt og nynorsk som skriftspråk, forstår heller ikke hvorfor de må lære bokmål. Tenk alle de timene som kunne blitt brukt på nyttig læring. Vi kunne tatt igjen for at vi mange år har blitt kåret som dårlig i matte i forhold til andre nordiske, og europeiske land Mange mener nynorsk er bortkastet, og at fleste nordmenn ønsker å ha bokmål som den eneste målformen. Men er folk klare over hvor mye de egentlig kan trenge nynorsk? Mange nordmenn rundt i Norge bruker nynorsk. Over en halv million nordmenn bruker nynorsk, og nå er nynorsk et hovedmål for flere klasser i Oslo, Bergen Argumenter for Nynorsk: Det er en del av befolkningen på landet som snakker nynorsk som hovedmål. Nynorsken er en del av kulturen vår. Nynorsk og bokmål blir mer og mer likt og det er ingen vits i å bruke tid på å lære to nesten helt like skriftspråk når du bare får bruke et av dem. Maria

aug - som har utløst den språkdiskusjonen som nå ruller og går på KK-forum. - Jeg legger den inn her i ren tekst-format, slik at de som måtte være interessert, kan hente den ut. Lengden er ca. 16 KB. Har diskutert saken med Trond A., og han syntes det var en god idé. Hilsen KJ ***** Er det forskjell på skriftspråk? av Knut Johanse lage et nytt og felles samnorsk? Bokmål og nynorsk er i dag de to likestilte skriftspråkene i Norge, så man skjønner raskt utfallet av krigen. Samnorsken ble omsider drept og gravlagt i jorda, men det er som presten så fint sier i begravelser: «Av jord er du kommet, til jord skal du bli og av jord skal du gjenoppstå.» Språkdebatten om skriftspråkene begynner så smått å blomstre. Argumenter mot nynorsk som obligatorisk skolefag Nynorsk er et språk som til en vis grad er i ferd med å dø ut. I følge riksmålsforbundet så er det færre og færre som bruker det. Betyr det at vi skal glemme Norges første skriftspråk I dag (bokmål+ nynorsk) I dag er bokmål og nynorsk likestilte skriftspråk, men av Norges befolkning skriver de fleste bokmål. 85-90% av alle landsdeler bruker bokmål som skriftspråk ifølge språkrådet. Nynorsk blir brukt bare i 10-15% av landsdelene. Nynorsk er mye brukt i litteraturen, i kirka og i lokale næringsliv

Les artikkelen Kvifor har vi nynorsk og bokmål? Mål: Eg skal vite kven Ivar Aasen og Knud Knudsen var. Eg skal vite korleis dei jobba. Eg skal vite kvifor dei jobba. Svar på spørsmåla: Kvifor har svartedauden noko å gjere med språket vårt? Kva skjedde med tankane til nordmenn rundt 1800-talet? Kva ville Ivar Aasen, [ Nynorsk for dumskallar_Layout 1 01.07.13 08.58 Side 9. Før du les vidare: myteknusing. Alle veit noko om nynorsk. Nokre veit mindre enn andre, men svært få kan seia at dei ikkje veit noko som.

Som sikkert mange vet var det ulike meninger. Noen ville beholde Dansken, andre ville fornorske den, mens noen kom med ulike ideer for hvordan å lage et nytt skriftspråk basert på dialekter. Vesentlige personer fra debatten var bla. Wergeland, Welhaven, Aasen, Munch, Knudsen, Asbjørnsen og Moe m.f. Jeg og min gruppe ble Welhaven med tilhengere Nynorsk som hovedmål. Tall fra Hordaland fylkeskommune viser at flukten fra nynorsk er høy. 91 prosent av elevene i de videregående skolene benytter bokmål som hovedmål. Bare ni prosent bruker nynorsk. Tall for Stord, som er den største byen med nynorsk, viser at hele 98 prosent av elevene i grunnskolen har nynorsk som hovedmål Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885.. Vi har 2 synonymer for ordet skriftspråk på nynorsk. målform. språknormal. Legg til synonym. Bruk feltet Vi fant. 2 synonymer for skriftspråk. 0 antonymer for skriftspråk. 0 relaterte ord for skriftspråk. 0 ord som starter på skriftspråk. 0 ord som slutter på skriftspråk. Hjelp oss å bli bedre. Skriv inn så mange synonymer du. 1885, som likestiller bokmål og nynorsk som norske skriftspråk. Fra nå av er det nynorsk som skal være Norges eneste offisielle språk. Bakgrunnen for det nye vedtaket, er at det bare er 9 % av landets befolkning som har bokmål som hovedmål. Dere er medlemmer av en hemmelig undergrunnsgruppe av bokmålsskrivere som kjempe Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk

 • Spårlöst säsong 15 avsnitt 10.
 • Kognitiv förmåga.
 • På forhånd takk forkortelse.
 • Bryggen husflid.
 • Motorisk nervebane fra hjernebarken til muskulatur.
 • Dropbox links suchen.
 • Stadt magdeburg stellenausschreibungen erzieher.
 • High roller casino gig.
 • For mye bakepulver i kake.
 • Youtube volbeat for evigt.
 • Film split 2017.
 • Kryssord synonym til matfisk.
 • Hva er spesielt med new york.
 • Aloha he chords.
 • Borgerlig konservativ.
 • A l'aise meaning.
 • Lg service.
 • Zielfernrohr einstellen drehrichtung.
 • Kokosyoghurt probiotika.
 • Ausmalbilder krokodil.
 • Reverse whois.
 • Traktordekk nettbutikk.
 • Stork i norge.
 • Schneeball hecke.
 • Mundfein bad oldesloe.
 • Dele skjerm med andre.
 • Zelda amiibo uses.
 • Garcinia äppelcidervinäger.
 • Hva er løst bindevev.
 • Irfan view thumbnails.
 • Flyalarm oslo test 2018.
 • Familie im wandel.
 • Spanish bourbon monarchy.
 • Vintage norsk.
 • Bilderrahmen gold klein.
 • Biomasse.
 • Torvsekker til tak.
 • Lesekurs ungdomstrinnet.
 • Skifeller randonee.
 • Hva er vilter lek.
 • Shortcar pris.