Home

Tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen

Hjelpemidler som inngår i hjelpemiddelsentralen sitt sortiment, innvilges som utlån fra hjelpemiddelsentralen. Utlånte hjelpemidler er folketrygdens eiendom, og folketrygden dekker eventuelle reparasjonsutgifter. Når behovet for hjelpemiddelet opphører, skal hjelpemiddelet returneres til hjelpemiddelsentralen Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler' HJELPEMIDDELSENTRALEN. En hjelpemiddelsentral er en sentral for formidling av tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede opprettet i alle fylker i Norge; fra 1998 en avdeling i fylkestrygdekontoret De fleste hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'. Les mer om Hjelpemiddeldatabasen her. Alle produktgrupper Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen

Hjelpemiddellager - Hadsel kommune

Søknadsskjema for hjelpemidler. Skriv ut side. Velg skjemaet som passer for deg. Du får beskjed om hva du må legge ved søknaden, og tips til tilleggsskjemaer som kan være aktuelle. Her finner du søknadsskjema knyttet til vansker med: Bevegelse (herunder småhjelpemidler Utlånte hjelpemidler er Arbeids- og velferdsetatens eiendom og skal tas godt vare på. Du kan ikke kreve at hjelpemidlene du får utlevert er ubrukte eller av et bestemt merke. Når du ikke har bruk for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Les mer om utlevering og tilbakelevering. Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden

Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland etter søknad fra f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut eller sykepleier i kommunen. Ansvar: Rehabiliteringstjenesten. Henvendelse: Dersom bruker har hjemmesykepleie: Snakk med én fra hjemmesykepleien. Dersom bruker ikke har hjemmesykepleie: Kontakt. Hjelpemidler og korttidslagerHjelpemidler Kortvarig behovLangvarig behovVedlikehold og reparasjonDu er selv ansvarlige for den daglige driften og renhold av hjelpemidler. Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk må leveres tilbake til Korttidslageret og videre til NAV Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlene er personlige og må ikke lånes ut til andre NAV Hjelpemiddelsentralen har mange produkter som kan være til god hjelp Les våre anbefalinger Hjelpemidler for eldre - våre anbefalinger til å holde seg aktiv AssiStep er designet og utviklet av ingeniører og industridesignere med utspring fra Norges ledende tekniske Universitet - NTNU

Hjelpemidler i dagliglivet - NA

Forflytningshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne. Forflytningshjelpemidler blir lånt ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk For informasjon og søknadsskjema om tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen, se nettsiden: www.nav.no For bistand fra ergoterapeut eller fysioterapeut for søknad om tekniske hjelpemidler, ta kontakt med Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler med henvendelse i ekspedisjonen i Borgehaven, tlf. 35 56 24 00 mellom kl 10-14 Enkelt vedlikehold av hjelpemidler. Når du låner tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen, har du ansvar for: Vask og renhold av hjelpemidlene. Obs! pute og trekk i rullestol, fjerne hår og smuss fra hjulene på arbeidsstol, dusjstol. Stramme til løse skruer på rullestol, rullator. Sørge for luft i dekken Enkel service, reparasjon og vedlikehold på tekniske hjelpemidler på varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentralen Utlevering av hjelpemidler Se www.nav.no for mer informasjon om tekniske hjelpemidler på varig utlå Hjelpemidler kan lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus og fra kommunens hjelpemiddellager. Ved utlån av tekniske hjelpemidler skiller man mellom kortvarig og langvarig nedsatt funksjonsevne. Kommunen låner ut hjelpemidler der behovet er kortvarig eller forbigående. Dersom behovet for hjelpemidler er langvarig må man søke NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemidler ved liverts sluttfase anses som hjelpemidler på varig lån. Det finnes mange forskjellige hjelpemidler som kan hjelpe deg i hverdagen din. Alt fra enkle hjelpemidler som en rullator eller dusjstol, til avanserte tekniske hjelpemidler som bil, kommunikasjonsutstyr eller heiser Varig utlån av tekniske hjelpemidler. Dersom du har en varig funksjonsnedsettelse, kan teknisk hjelpemiddel bidra til økt selvstendighet og en enklere hverdag. Du har rett til utlån av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. Med varig behov menes lengre enn 2 år eller til livets slutt Tekniske hjelpemidler. Brukere som har behov for å avhjelpe problemer i dagliglivet kan søke om å få låne tekniske hjelpemidler. Det skilles mellom hjelpemidler til korttidslån / midlertidig lån fra kommunalt lager, og hjelpemidler til varig lån (utover 2 år) fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark Hjelpemidler for aktiviteter og deltakelse relatert til personforflytning og transport Hjelpemidler som skal støtte eller erstatte en persons evne til å bevege seg innendørs og utendørs, å forflytte seg fra et sted til et annet eller å bruke et personlig eller offentlig transportmiddel Hjelpemiddelsentralen sender hjelpemidla til kommunal adresse, denne får du oppgitt når du søker. Ventetid må påreknast. Dette avheng av type hjelpemiddel, og kva NAV Hjelpemiddelsentralen til ei kvar tid har inne på lager. Levering/henting/montering av tekniske hjelpemidla

Hjelpemiddeldatabasen - Søk på hjelpemidler

 1. Hjelpemidler for varig behov dekkes av NAV og lånes ut fra Hjelpemiddelsentralen i Østfold. Varig behov er definert i Folketrygdloven til å være behov utover 2 år. Hjelpemidler for midlertidig behov lånes ut av kommunen ved Rause (tidligere ASVO Rakkestad)
 2. Det kan være alt fra enkle hjelpemidler som en dostol eller gåstol til avanserte tekniske hjelpemidler som senger, heiser og biler. Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon. Så vil en fagperson gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler til dette
 3. Hjelpemiddeltjenesten tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler for dem som har nedsatt funksjonsevne for en kortere periode. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av gangen med mulighet for fornyelse ved behov. Hjelpemiddeltjenesten utfører montering og eventuell enkel reparasjon av tekniske hjelpemidler
 4. Hjelpemidlene som kommer fra Hjelpemiddelsentralen kommer til kommunens lager/mottakssted. Vi tar kontakt når hjelpemiddelet har kommet, og avtaler henting eller utlevering. Vaktmestertjenesten er behjelpelig med utlevering og henting av hjelpemidler som enten skal monteres, eller som er store og vanskelig å få med i vanlig bil

Kommunen skal sørge for formidling av tekniske hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal legge brukerens samlede behov til grunn, og vurdere tekniske hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak. Om nødvendig skal kommunen be om assistanse fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser Tekniske hjelpemidler Transport: Når det gjelder transport av hjelpemidler lånt fra Hjelpemiddelutlånet, er hovedregelen at man må betale en egenandel på kr 250,- for utkjøring og tilsvarende for innhenting av hjelpemidler Almas hjelpemidler Her finner du ulike temaer som tar for seg hvordan man kan løse utfordringer man møter i hverdagen. Dette er hentet fra kunnskapstjenesten Almas hus. Hvilke velferdsteknologitilbud som finnes i Oslo kommune kan du lese i denne brosjyren. Det kan også søkes om hjelpemidler fra NAV-hjelpemiddelsentral, les mer her: Rammeavtaler fra Hjelpemiddelsentralen Tekniske hjelpemidler kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet, både hjemme, i barnehage, skole og arbeidsliv. Behovene kan være både kortvarige og langvarige. Hjelpemidler finnes både innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse

Formidling av hørselstekniske hjelpemiddel . Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Det kan være isteden for- eller i tillegg til og utenom høreapparater og tilleggsutstyr. Disse hjelpemidlene distribueres av NAV Hjelpemiddelsentralen og av den enkelte kommune Det finnes hjelpemidler som gjør det mulig for de fleste å klare seg selv i dagliglivet, i jobben og i fritida: fra krykker og rullatorer til negleklippere med forstørrelsesglass, fra sykler som kan «tråkkes» med hendene, til spesialski for mennesker med lammelser, biler som kan styres med munnen - og mye mer for alle typer funksjonsnedsettelser Velkommen til hjelpemiddelsentralen.no! En hjelpemiddelsentral er en sentral for formidling av tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede, eller andre former for hjelpemiddeltrengende, opprettet i alle fylker i Norge; fra 1998 en avdeling i fylkestrygdekontoret og NAV. Her på siden kan du lese mer om hva en hjelpemiddelsentral er 6 Tekniske hjelpemidler 2.3 Kontaktperson til barn og unge Hensikten med kontaktpersonen på hjelpemiddelsentralen er at foreldre og barn/unge skal oppleve en enklere og mer forutsigbar hverdag Tekniske hjelpemidler. For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring i dagliglivet, Våre servicearbeidere utfører enkle reparasjoner* av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen og kommunalt lager blant annet: Elektriske rullestoler, manuelle rullestoler, arbeidsstoler, rullator o.l

Hjelpemiddelsentralen - Hjelpemiddelsentralen Nav

 1. Tekniske hjelpemidler - utlån Generelt om tjenesten. Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav.
 2. E-post postmottak@tonsberg.kommune.no. Post Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg. Besøk Tønsberg rådhus Halfdan Wilhelmsens alle 1 C 3110 Tønsber
 3. Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 2 år anses som korttidsutlån fra kommunens eget lager. Kommunen låner ut enklere hjelpemidler for 3 måneder om gangen. Kortidslageret har blant annet manuelle rullestoler, rollatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, hjertebrett og støttestenger til utlån
 4. Du kan laste ned pasientinformasjoner fra NEL som PDF ved å trykke utskriftsknappen til høyre og velg lagre som PDF som utskriftsmetode. Informasjon. Tekniske hjelpemidler for kreftsyke Alle fylker har en hjelpemiddelsentral. Hjemmetjenesten i kommunen formidler kontakt. Du kan kontakte Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke direkte
 5. Hjelpemidler Ansvaret for hjelpemidler er delt mellom folketrygden (NAV), kommunene og helseregionene. Det kan i hovedsak skilles mellom behandlingshjelpemidler og andre hjelpemidler
 6. Dersom du har nedsatt funksjonsevne, kan du låne hjelpemidler til blant annet medisinsk behandling, personlig stell, bevegelse, syn og hørsel, kommunikasjon og tilpasning av bolig. Noen av hjelpemidlene er det Personalpartner som låner ut, mens andre låner du hos NAV
 7. Tekniske hjelpemidler For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring i dagliglivet, kan hjelpemidler være et av tiltakene. Bruk av hjelpemidler kan kompensere for, eller erstatte tapt funksjon

§ 2. Formidling og oppfølging av hjelpemidler. For å oppfylle sitt overordnede og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede og bidra til at hjelpemiddelformidling inngår som en del i en helhetlig (re)habiliteringsplan, skal hjelpemiddelsentralen ta initiativ til å inngå samarbeidsavtaler med offentlige myndigheter som har ansvar for rehabilitering Langvarig lån av tekniske hjelpemidler. Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, ta kontakt med med den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten for voksne/barn. De som sørger for utredning og søknad videre til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud. Behovet for hjelpemidler vurderes av en terapeuten sammen med bruker og/eller pårørende

Hjelpemiddeldatabasen - Alle produktgruppe

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode Hovudhøyrselskontakten sitt arbeidsområde er å vera bindeleddet mellom høyresentralen, hjelpemiddelsentralen og dei kommunale høyrselskontaktane. Har du behov for høyrselstekniske hjelpemiddel eller andre hjelpemiddel kontakt ergo-/fysioterapitenesta. Ansvar ved lån. Når du låner tekniske hjelpemiddel har du ansvar for

Untitled Page [www

Hvem kan få hjelpemidler? Personer med varig nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging for å kunne fungere best mulig i dagliglivet. Varig nedsatt funksjonsevne er satt til en varighet av minimum 2 år. Hva omfatter tjenesten? Kartlegging/vurdering av behov for type hjelpemiddel. Bistand ved sø;knad/bestilling av hjelpemiddel Tekniske hjelpemidler kan også kompensere for tapt eller redusert funksjon og gi deg mulighet til å mestre egen hverdag. Kriterier: Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv Ca 400 000 personer har hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralen. Ca 53% er over 67 år, ca. 10% er barn. Nesten 78% av dem som har hjelpemidler, bruker dem daglig. Lov om folketrygd kan leses i sin helhet her : Lovdata. All informasjon er hentet fra Norges Handikap Forbund publikasjon «Tekniske Hjelpemidler» Informasjon om utlevering av hjelpemidler fra hjelpemiddelutlånet i Bærum. Hjelpemidler kan hentes selv på hjelpemiddelutlånet eller leveres av våre teknikere

Søknadsskjema for hjelpemidler - Person - www

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres Treng du hjelpemiddel ein kort periode (under to år), kan du låne fra kommunen. Treng du hjelpemiddel over ein lengre periode må du søke om å låne frå NAV . Ulike hjelpemiddel kan hjelpe deg til å fungere godt i kvardagen trass vanskar med å utføre daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting Hjelpemidler som virkemiddel for likestilling og deltakelse Borgere med funksjonsnedsettelser bruker tekniske hjelpemidler for å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Likestilling og del-takelse kan ikke oppnås kun gjennom individuelle virkemidler, men forutsetter også at samfunnet er universelt utformet All aktivitet vil foregå derfra i byggeperioden. Det vil si at all henting og levering skal skje der. Både kommunens hjelpemidler og Hjelpemiddelsentralen sitt. Åpningstid vil være den samme som tidligere - tirsdager og torsdager fra 08.30 - 15.30. Telefonnummeret vil også være det samme - 62 56 39 80

Hvordan søke om hjelpemidler? - NA

Har du behov for hjelpemidler? Kommunen kan tilby enkle hjelpemidler til utlån ved kortvarig behov på grunn av sykdom eller skade. Korttidslageret disponerer og drives av Hjelpemiddellageret og er beregnet for hjelpemidler som kan lånes ut i inntil tre måneder. Hjelpemiddellageret er også mottakssted for hjelpemiddelsentralen i Levanger Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode. Kriterier Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode Hjelpemidler leveres ut fra vårt kommunale lager på Kløvertun rehabiliteringssenter på hverdager mellom 09.00-15.00. Søgne og Songdalen. I Søgne og Songdalen lånes de ut etter avtale. Hjelpemidler som lånes for varig av Nav-Hjelpemiddelsentral blir levert hjem til deg. Du vil bli kontaktet før utlevering Hjelpemidler lånes ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake når det ikke lenger er i bruk. Arbeids- og velferdsdirektoratet gir retningslinjer om stønad i form av tilskott til visse hjelpemidler. Det gis ikke stønad til utredning, utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidler

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Formidling skjer via kontaktperson i kommunen eller direkte fra Hjelpemiddelsentralen Hjelpemiddelsentralen har gjort avtale med kommunene slik at hjelpemidler fraktes mellom kommunalt mottakssted og hjelpemiddelsentralens lager etter en fast plan. UTLEVERING Fra en søknad om et hjelpemiddel er innvilget tar det vanligvis ikke mer enn tre uker før hjelpemidlet kommer til mottaksstedet i kommunen

Hjelpemidlene lånes da ut av fra NAV hjelpemiddelsentralen i Troms. Helsepersonell må vanligvis dokumentere behovet for hjelpemidler. I de fleste tilfeller er det ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjeneste eller annet helsepersonell som vurderer type hjelpemiddel du kan ha nytte av, og begrunner søknad Hjelpemidler / tekniske hjelpemidler !!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!! For personer som har eller står i fare for å utvikle varig funksjonsnedsettelse, og hvor funksjonstapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler

Et bedre liv: oktober 2010

Kortvarig - behov for lån av hjelpemiddel i en periode på mindre enn to år - kommunen har selv ansvar for å låne ut disse hjelpemidlene. Dette gjøres fra kommunalt lager. Langvarig - behov for hjelpemidler mer enn to år. Dette søkes om via NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland (HMS-R. Henvendelse Hjelpemiddeltekniker - tlf. 41594060 - Tirsdag til Fredag kl. 8 -15. Evt. til hjemmetjenesten dersom du har tjenester (tlf.72465253). Hjelpemiddellageret ligger bak Hitra helsetun. Krykker Krykker kjøpes ved Hitra Legekontor ved Hitra helsetun. Pris: kr. 350,-. Betjent i kontortid. Korttidsutlån av tekniske hjelpemidler Fra kommunalt hjelpemiddellager lånes det ut rullatorer. Hvis hjelpemidlet går i stykker eller ikke virker, må brukeren eller hjemmetjenesten melde fra til hjelpemiddelsentralen, som sørger for at utstyret blir reparert. Enkle reparasjoner besørges av kommunens vaktmestertjeneste. Vanlig vedlikehold, som rengjøring og fylling av luft i dekk, er brukerens eget ansvar. Tilskudd til innkjø Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra korttidslager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Oppland som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen En hjelpemiddelsentral er en sentral for formidling av tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede opprettet i alle fylker i Norge; fra 1998 en avdeling i fylkestrygdekontoret. Vi hjelper deg videre

Hjelpemiddeldatabasen - 3-18 sykkel Ansmann fra Medema

Hjelpemidler - Rana kommun

En søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen har en svarfrist på en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler. NAV hjelpemiddelsentralen har ulike skjema som skal brukes for ulike hjelpemidler, tjenester og produkter Hjelpemiddelsentralen deler hjelpemidlene inn i ti ulike kategorier eller såkalte produktgrupper. Her finner du alt fra hjelpemidler for personlig medisinsk behandling (for eksempel til administrering av medisiner og sirkulasjonsbehandling), for innredning og tilpasning av boligen, og for lek og fritidsaktiviteter HJELPEMIDLER. Det finnes mange forskjellige hjelpemidler som hjelpesentralen kan dele ut til de som behøver det. Hjelpemiddelsentralen bestiller inn hjelpemidler til hver enkelt som har et behov for hjelp. Blinde, døve og andre mennesker som trenger hjelp får hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, på dagtid tlf. 40702812 - kveldstid tlf. 99202355. Utlån av tekniske hjelpemiddel. Hjelpemiddeltenesta i Masfjorden kommune kan bidra til å gjere kvardagen lettare for dei som av ulike grunnar har varig eller midlertidig nedsett funksjonsevne

Kommunikasjonshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. For å få hjelpemidler må vanskene med tale og språk være varige (minst to år), og hjelpemidlet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal kunne kommunisere bedre. Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke Alle tekniske hjelpemidler som går inn og ut av kommunen, går via transittlageret. Det besørges også nødvendig montering og veiledning i bruk av hjelpemidlet, enklere reparasjoner og bytting av deler m.m. Større reparasjoner skjer av autorisert firma lokalt, eller av HMS Korona: Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet er stengt. Hvis du må låne hjelpemidler, ta kontakt på telefon 67 50 88 00, så kan vi hjelpe deg via telefonen. Telefontidene våre er hverdager 9-11 og fra kl. 12-13 Brev fra myndighetene. Rett til helsehjelp. Forbruksmateriell. Utstyr . Ofte stilte spørsmål om behandlingshjelpemidler. Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlings­hjelpemidler. Kalender. Kurs, møter og seminarer i regi av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler. NNB

Hjelpemidler. Bjerkreim omsorgssenter har lager for korttidsutlån av tekniske hjelpemidler. Her vil du kunne leie krykkker, rullestol m.m. Hvem kan få tjenesten Alle som bor og oppholder seg i Bjerkreim kommune og som trenger tekniske hjelpemidler for å kunne fungere i det daglige. Tjenesteomfan Har ditt barn en funksjonsnedsettelse, kan ofte tekniske hjelpemidler løse praktiske utfordringer i hverdagen. Det finnes hjelpemidler til bruk hjemme og hjelpemidler som kan gjøre det mulig å være i aktivitet, eller fungere i barnehagen, på skolen eller i arbeidslivet. Det finnes også hjelpemidler for å tilrettelegge bolig. Også støtte til bil defineres innenfor NAVs [ NAV Hjelpemiddelsentralen behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker. Hvordan søke om hjelpemidler. Her finner du mye nyttig om hjelpemidler, Overføring av hjelpemidler til andre. Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen uten at det tas opp med Nav. Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge. Kontaktinformasjon Tekniske hjelpemidler for I tilfeller der man har valgt et spesifikt hjelpemiddel fra et større utvalg kan det også være bra om man også beskriver hvilke unike egenskaper dette produktet innehar som blir betydelige for brukerens funksjonsevne. Alle produkter fra Tobii Dynavox er mulig å få på utlån fra hjelpemiddelsentralen,.

Hjelpemidler - Korttidsutlån og søknad om hjelpemidler fra

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger må du betale en egenandel, eller det gis i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv. Leasing Bardum tilbyr leasing til kommuner og institusjoner, som kan være et gunstig alternativ for kommuner og institusjoner ved anskaffelse av medisinsk tekniske hjelpemidler, forbruksmateriell, møbler og inventar Hjelpemidler. Hvis du etter sykdom eller skade har behov for tekniske hjelpemidler, kan du få låne dette fra det kommunale hjelpemiddel-lageret. Hva gjør du? Du må ta kontakt med ergoterapeuten som kan hjelpe deg å skaffe det du trenger. Dette gjelder korttidslån i noen uker/mnd Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon. Veiledning, informasjon og undervisning. Henvendelser: Brukere, pårørende, hjemmesykepleien, fastlege eller sykehus kan henvende seg til oss via henvendelsestelefon 97 05 03 40 eller på henvendelsesskjema sendt i posten. Telefonen er betjent hverdager fra 08.00.

Hjelpemidler For Eldre - Våre Anbefalinger AssiSte

Hjelpemidler kan lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus og fra kommunens hjelpemiddellager. Ved utlån av tekniske hjelpemidler skiller man mellom kortvarig og langvarig nedsatt funksjonsevne. Kommunen låner ut hjelpemidler der behovet er kortvarig eller forbigående. Dersom behovet for hjelpemidler er langvarig må man søke NAV Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler som krykker, gripetang, skohorn og strømpepåtrekkere anses som forbruksvare som brukeren selv må anskaffe. De kjøpes på f.eks. Enklere Liv, Sykepleiesenteret eller Saps i Søndre Egge. Hjelpemiddelsentralen/NAV har ansvar for langtidsutlån

Hjelpemiddelstjenesten. Hjelpemiddeltjenesten er Kongsberg kommunens lager for tekniske hjelpemidler. Hovedoppgavene til hjelpemiddeltjenesten er forefallende arbeid, kartlegging, vurdering, opplæring og tilpassing av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger for innbyggere i alle aldre med nedsatt funksjonsnivå som følge av sykdom og/eller skade Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen. Kommunen har ansvar for å gi deg nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet, men du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet Rullator, manuell og elektrisk rullestol, løfteplattform, heis og bil er noen eksempler på tekniske hjelpemidler. Det finnes hjelpemidler til bruk hjemme og hjelpemidler som kan gjøre det mulig å være i aktivitet, eller fungere i barnehagen, på skolen eller i arbeidslivet. Det finnes også hjelpemidler for å tilrettelegge bolig Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet. Enklere reparasjoner. Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler

Handicare AS kjøper RoMedic AB | Hjelpemiddelmagasinet

Tekniske hjelpemidler - Lillehammer kommun

Det kan være alt fra enkle hjelpemidler som en dostol eller gåstol til avanserte tekniske hjelpemidler som senger, heiser og biler. Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon, så vil en fagperson gi deg tips og råd til hva som finnes av hjelpemidler til dette Formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler. Ved varig behov for hjelpemidler (over 2 år), sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen i Aust-Agder for vedtak. Ved kortvarig behov (under 2 år) lånes hjelpemidlene fra kommunalt lager (begrenset sortiment) Hjelpemiddel er gjenstander eller tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer. Hjelpemidler kan bedre funksjonen til den som bruker dem, eller kompensere for tapt funksjon. Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom kan gjennom folketrygden få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige

Gjelder personer som etter skade, operasjoner, sykdom o.l. kan få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Kommunen og staten, gjennom Hjelpemiddelsentralen, har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Hovedskillet går på korttidsutlån og varig utlån (over 2 år) av hjelpemidler Hjelpemidler. Tekniske hjelpemidler gis for å fremme funksjon og deltakelse til mennesker som har fått tapt eller nedsatt funksjonsevne. I henhold til Lov om folketrygd har alle mennesker som har fått varig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte rett til tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen.Kommunens ergoterapitjeneste bistår deg i søknadsprosessen Hjelpemidler for personer som bor hjemme Personer med varig funksjonshemning som bor hjemme kan søke om støtte til hjelpemidler fra Folketrygden. Her skal hjelpemidlene bidra til å bedre den generelle funksjonsevne. Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivitet dekkes ikke av hjelpemiddelsentralen for personer over 26 år Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra korttidslager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Innlandet som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen For spørsmål omkring behov for varige hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten på telefon: eller e-post: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no. Ved AKUTT behov for reparasjon av tekniske hjelpemidler ta kontakt med Nav hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus på telefon: 407 02 803 (dagtid), 452 16 220 (kveld og helger) Sandnes kommune har ansvar for kortvarig utlån av hjelpemidler. i kommunen. Kommunalt hjelpemiddellager har ansvar for utlevering, montering, enkle tilpasninger og reparasjoner av tekniske hjelpemidler og trygghetsalarmer til brukere i kommunen. Kortvarig utlån. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til.

 • Hvordan skrive vedtak.
 • Menn i vikingtiden.
 • El proffen sarpsborg.
 • Iphone 5s gebraucht.
 • Lese gamle meldinger på facebook.
 • Wd40 biltema.
 • Emoji erstellen online.
 • Sd minnekort 128gb.
 • Legevakt bærum privat.
 • Faltenrock hamburg termine 2018.
 • Funksjonell mat marsipan.
 • Planten un blomen tropenhaus.
 • Stemi definisjon.
 • Norma n19.
 • Ca2 .
 • Sony srs x99 prisjakt.
 • Purpura pigmentosa progressiva lupus.
 • Minecraft 1.11 skins.
 • Thor heyerdahl.
 • Uib master jus.
 • Pest heute 2017.
 • Klatrepark hunderfossen.
 • Livet mitt er kjedelig.
 • Monterey houses.
 • Tinder martine navn.
 • Dagbladet toppserien.
 • Diamant klarhet.
 • Ukjent nummer ringer og legger på.
 • Shimano bremseskive.
 • Miele active tørketrommel tdb220.
 • Fakta sydney city hall.
 • Mtb expert.
 • Beskyttelse huawei p8.
 • Stork i norge.
 • Gotha shopping.
 • Ferienwohnung emden twixlum.
 • Varmedetektorer.
 • Student t test table.
 • Original thai take away stavanger.
 • Beitepusser med kjetting.
 • James baldwin english.