Home

Uio master utveksling

Utveksling til utlandet? - Utveksling med god oppfølgin

UiO åpner for utveksling innenfor Europa våren 2021. Koronapandemien preger fortsatt både Norge, UiO og samtlige av våre partneruniversitet i utlandet. Hold deg oppdatert om situasjonen her. Mer om utveksling fra UiO våren 2021. Utveksling på ditt studieprogram Bachelor, Master og Ph.d. Australian National University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master: Griffith University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master: La Trobe University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master: Macquarie University og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master Bachelor og Master: University of Queensland og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master: University of Sydney og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master: University of Western Australia og Det juridiske fakultet Australia Profesjonsstudium: University of Western Australia og Universitetet i Oslo Australia Bachelor og Master

Utveksling Hva må jeg gjøre for være student ved UiO høsten 2020? Du må registrere deg som student i StudentWeb, melde deg til emner og betale semesteravgiften i StudentWeb. Siste frist for å gjøre dette er 1. september. Les mer om dette på våre nettsider Les denne saken på UiOs nettsider. Studentintervjuer - bli inspirert og les hvordan våre studenter har hatt det på utveksling!. HF-studentene bytter på å være gjesteredaktør for vår Instagram-konto, og gir innblikk i sine hverdager på utveksling I mai ble all ordinær utveksling ved UiO i høstsemesteret avlyst på grunn av korona-situasjonen. Nå er det bestemt at det åpnes for studentutveksling med Europeiske universiteter (unntatt Russland) våren 2021, mens det ikke åpnes for utveksling utenfor Europa. melder UiO i en pressemelding.Dette gjelder både innreisende og utreisende studenter Søkere som har hele utdanningen sin fra UiO, trenger ikke å sende inn dokumentasjon. Det har vi tilgang på, inklusive emner fra utveksling eller annet lærested som inngår i bachelorgraden din fra UiO. Har du utdanning fra utveksling eller andre læresteder som er utenom graden din, og som kan være relevant for opptak til master

UiO UiO Universitetet i Oslo Forskning Det humanistiske fakultet. Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) Utveksling LCE har et variert utvalg av utvekslingsmuligheter med våre samarbeidspartnere i Europa så vel som resten av verden. For øyeblikket er disse universitetene tilgjengelig for utveksling Eventuell korrespondanse med UiO-ansatt om godkjenning, også dersom det har vært emneendringer i løpet av utvekslingen. Dersom du har vært på utveksling på en Erasmus-avtale, må du også legge ved en fullstendig utfylt og signert Learning Agreement (L.A.). Husk at L.A. skal være signert av både deg selv, utvekslingsstedet og UiO Statsvitenskap (master - to år) Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land

Utveksling ved UiO; Hvilke emner skal jeg ta? Les om forhåndsgodkjenning. Trenger du anbefalingsbrev? Her bestiller du anbefalingsbrev til utenlandske læresteder. Tilbake fra utveksling? Slik søker du godkjenning. Studenter som har vært på utveksling. Frankrike Å studere i utlandet vil gi deg mange fordeler både i studiesammenheng og senere på arbeidsmarkedet. Du vil få ett nytt perspektiv på faget, utvide språkkunnskapene dine og etablere nye nettverk. Les mer om hvorfor du bør studere i utlandet Status utveksling vår 2021 (følg med på denne siden) Velg utveksling som en del av studieprogrammet ditt! Søk til UiO innen søknadsfristen - så hjelper vi deg med resten! Søk innen: 15. februar for høstsemesteret og hele studieåret. Utveksling ved master i Health Economics, Policy, and Management Les denne saken på UiOs nettsider. Du finner presentasjonen fra infomøte om utveksling 3. september her! Spørsmål om utveksling Master (to år) Lektorprogrammet (master - 5 år) Årsenhet (ett år) Etter- og videreutdanning; På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Utveksling. Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Din vei ut i arbeidslivet

På MN-fakultetet kan du dra på utveksling til utlandet eller Svalbard. Du kan reise for et semester eller et år. Søknadsweb er åpen for søknad om utveksling våren 2021, og koronapandemien preger fortsatt både Norge, UiO og samtlige av våre partneruniversitet i utlandet Les denne saken på UiOs nettsider. Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil Utveksling til Svalbard (UNIS) våren 2021 Dra på utveksling til verdens nordligste studiested , 78° nord! Som realfagstudent på UiO kan du ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som del av graden din

UiO UiO Universitetet i Oslo Økonomisk institutt (ØI) Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Master (2 år) Economics; Masterprogrammer som ikke lenger har opptak (2 år) Utveksling. Ta et semester i utlandet som en del av dine studier. Studer i utlandet UiO UiO Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For ansatte; Master (2 år) Master (5 år) Erfaringsbasert master (1,5-3 år) Årsenhet; Utveksling til Svalbard (UNIS) våren 2021 18. sep. 2020 11:30 ; Alle aktuelle saker. Ut i verden-bloggen

- Skriv inn inn namnet på studieprogrammet (til dømes: master historie) og få opp avtalar som er spesielt anbefalt. - Under «Filtrer på fakultet eller UiB sentralt» kan du hake av for avtaleeigar - anten fakultetet ditt eller 'Universitetet i Bergen' (sentralt eigde utvekslingsavtalar som dei fleste studentar ved UiB kan søke seg ut gjennom) Administrativt studieteam master: E-post: master@isp.uio.no Ekspedisjon Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00). Telefon: 22 85 80 5 Informasjonsvitskap, master, 2 år. Datateknologi og digitalisering blir stadig viktigare i offentlege og private verksemder, Utveksling. Utveksling er mogleg i første semester, men merk at søknadsfristen for utveksling er 1. februar, altså før du begynner på mastergraden UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for medisinske basalfag Det medisinske fakultet . For ansatte; Master - fem år. Klinisk ernæring (5 år) Kontakt oss. Emner. Sortert på emnekode. Utveksling. Ta et semester eller to i utlandet som en del av utdanningen din

Utveksling - Universitetet i Osl

På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. For studenter ved det matematisk-naturvitenskapelige fakulte Samfunnsøkonomi, master, 2 år. Ein mastergrad i samfunnsøkonomi gir ei solid fagleg fordjuping, inngåande kunnskap om empiriske metodar og analyse, og evna til å gjere sjølvstendige samfunnsøkonomiske analysar. Utveksling. Du tilrådast på det sterkaste å reise på utveksling i andre semester Søknadsweb er nå åpen for søknader om utveksling for våren 2021. Søknadsfristen er 15. september. Oversikt over utlyste plasser for våren 2021 (endringer kan forekomme) Se video: Informasjonsmøte om utveksling våren 202 Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Status utveksling vår 2021 (informasjon fra UiO sentralt). Publisert 14. aug. 2020 11:33 - Sist endret 15. sep. 2020 09:48. Del på e-pos

Husk, du må starte tidlig med å planlegge utvekslingsoppholdet ditt. Her får du råd og tips om hvordan du går frem. Status på utveksling vår 2021 (informasjon fra UiO sentralt Master in Health Economics, Policy and Management. helsam-studentinfo@helsam.uio.no. UiO > Det medisinske fakultet > Sjekk ditt studieprogram for mer info om utveksling, og ta gjerne kontakt med UV studieinfo dersom du har spørsmål. Publisert 16. des. 2019 16:50 - Sist endret 23. jan. 2020 17:15 Del på e-pos Master (to år) Erfaringsbasert master (to til fire år) Profesjonsstudium (seks år) På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Praktisk informasjon om utveksling våren 2021 3. nov. 2020 09:4

Utvekslingsavtaler - Universitetet i Osl

Les denne saken på UiOs nettsider. Informasjon om praktiske rutiner rundt masteroppgaven på ILOS, for eksempel anbefalt oppsett, innlevering, sensur og muntlig eksamen UiO > Universitetsbiblioteket > Skrive og publisere > Besøksadresse. Georg Sverdrups hus, 4.etasje Moltke Moes vei 39. Postadresse. Våre postadresser. Telefon, faks, e-post +47 22 84 40 50 postmottak@ub.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB. Logg inn Logg ut meny Master (to år) Master (fem år) Erfaringsbasert master (halvannet til fire år) Profesjonsstudium (seks år) Doktorgrad og forskerkarriere. Det medisinske fakultet er vertskap for satsningen på livsvitenskap ved UiO. Forskningen vår har livsvitenskap som et gjennomgående tema

Bilder fra studenter på utveksling - Det

Det humanistiske fakultet er UiOs største med 7 000 studentar og 1 000 tilsette. HF har leiande forskingsmiljø og særs breitt studietilbod 5-årig master (profesjonsstudium) Rettsvitenskap (jus) Erfaringsbasert master. North Sea Energy Law; På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Utveksling. Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved JUS

 1. istrasjon; Utveksling for masterstudenter ved Handelshøyskolen . Et studieopphold i utlandet vil gi deg nye faglige og personlige erfaringer og kan gi deg verdifull innsikt som du får bruk for senere i livet. (Uio.no). I Europa er det vanlig å referere til.
 2. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Master i pedagogikk. Vi tilbyr fire ulike studieretninger: Utveksling. Ta et semester eller to i utlandet som en del av utdanningen. Studier i utlandet
 3. Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge
 4. UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter videregående, og tilbyr mer enn 4000 emner. Universitetet i Oslo er samlet i én og samme by, og har sitt hovedcampus på Blindern. Javascript is required to view this map

Utveksling høsten 2020 - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

 1. 11. september 2020 kl. 13:48 UiO åpner for utveksling. Universitetet i Oslo åpner for at studenter kan dra på utveksling til andre europeiske land til våren
 2. Det medisinske fakultet (UiO) tilbyr profesjonsstudium i medisin og andre studier innen helsefag og ernæring
 3. Nærmere 100 UiO-studenter har allerede fått kansellert utveksling etter avlysning hos partner. Noen universiteter har utsatt studiestart, andre har bare digital undervisning. Situasjonen har medført at flere studenter har trukket seg der hvor det er stor usikkerhet rundt gjennomføringen av høstsemesteret
 4. 5-årig master. Odontologi (tannlege) Forskerlinje. Forskerlinje odontologi; Utveksling. Ta en del av studiet i utlandet - UiO har avtaler med universiteter over hele verden. Karriere. Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse. Si fra om læringsmiljøet
English Language (programme option) - European Languages

Utveksling - Det humanistiske fakulte

Postadresse. Odontologforeningen - Det odontologiske fakultet Postboks 1142 Blindern 0455 Osl Du kan kun få Erasmus-stipend til totalt tolv måneder utveksling på hvert studienivå (bachelor, master eller phd), inkludert det første året etter du har fullført graden din. Det vil si at om du har vært på utveksling i seks måneder på bachelorgraden din, så har du kun mulighet for å få Erasmus-stipend i seks måneder til i løpet av bachelorgraden Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no. Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid eller Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan Til hvilket land, og til hvilken institusjon? Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til På utveksling opplever man en ny kultur og man får muligheten til å lære om og i et annet land. Man lærer også mye om seg selv som person og blir mer kjent med seg selv som person. Det å kunne gå utenfor komfortsonen, det trygge og vante, tror jeg alle burde gjøre

Mulige forklaringer de de samme som for UiO; at mobiliteten er på vei opp på lavere nivå, at en del kommer fra utlandet (og derfor ikke har registrert eventuell mobilitet på bachelornivå samt at de i mindre grad drar på utveksling) og at det kommer en del studenter til master som har tatt bachelor på andre norske institusjoner med lavere mobilitet Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter. Søk utveksling. Neste søknadsfrist: 1. februar 2021. OBS! Les mer om Covid-19 og utveksling til utlandet våren 2021 under Spørsmål og Svar lenger ned på denne siden Utveksling. Du kan ta delar av utdanninga di i eit anna land, og vi har fleire utvekslingsavtalar. Det blir anbefalt å ta utanlandsstudiet i 2. semester. Studentar på utveksling må ta emne i sosiologi til erstatning for dei obligatoriske emna i graden Har du spørsmål om utveksling er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på Studentenes informasjonstorg (SiT) eller komme innom oss for en samtale. Følg utvekslingsstudentene våre på Instagram @NMBU_Exchange og finn mer info om ditt studiested i Utvekslingsbloggen.Information for incoming exchange student

UiO åpner for studentutveksling til Europa til våren

Ansa er kritisk til at universiteter som NTNU og Universitetet i Oslo (UiO) avlyste utveksling for hundrevis av studenter, samtidig som 50 studenter ved Universitetet i Bergen reiser på. OsloMet - storbyuniversitetet - Som student ved bachelorstudiet i barnevern eller i sosialt arbeid har du flere muligheter til å ta deler av studiet hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut Les denne saken på UiOs nettsider. Ansvarlig for denne siden. Museum for universitets- og vitenskapshistori Antall studenter som kan utveksle reguleres av fakultetet. Av de som er på IID i Trondheim må 50% være norske studenter. Gjennomsnittlig har 33% av studentene på hvert kull utvekslet de siste årene. Ikke alle som ønsker utveksling vil nødvendigvis kunne få det. Dette avhenger av interessen blant studentene på kullet, og av 50%-regelen

Informasjon om masteropptak høsten 2020 - Institutt for

OsloMet - storbyuniversitetet - Gå til siden for ditt studieprogram og finn ut hvor og når du kan reise på utveksling Utveksling for bachelorstudenter ved Handelshøyskolen Som student ved Handelshøyskolen kan du ta en del av bachelorstudiet i utlandet uten tap av studietid. Et studieopphold i utlandet vil gi deg nye faglige og personlige erfaringer og kan gi deg verdifull innsikt som du får bruk for senere i livet Observator, tidsskrift for studenter og kandidater i samfunnsøkonomi, har hatt lang tradisjon for å trykke reisebrev fra studenter som i løpet av studieløpet har vært på utveksling til andre land eller institusjoner. Vi ønsker denne høsten å utgi et utvekslingsmagasin, i tillegg til ordinære utgivelser, og vi trenger nytt stoff fra studenter/kandidater som har vært på utveksling i. Du kan reise på utveksling i praksisperiodene i fjerde, femte og sjette semester. I tillegg er det mulig å ta hele femte semester i utlandet hos en av våre partnerinstitusjoner. Bacheloroppgaven kan også skrives i forbindelse med utveksling. Studietilbudet har avtaler om studentutveksling med mange land i Afrika, Australia, USA, Europa og.

Utveksling - Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE

2010-07-30T07:35:10.000Z 2010-07-30T07:35:10.000Z tag:www.muv.uio.no,2010-08-06:/artikkelbilder/artikler-k/utveksling/175/2.jp Utveksling rytmisk musikk master. På dette studieprogrammet kan du reise på utveksling i 3. semester. Et utvekslingsopphold tilsvarer 30 studiepoeng. Dersom studiesteder ikke har master utdannelse på det aktuelle fagfelt kan utveksling likevel være aktuelt Elektroner på utenlandsreise : Det norske konsesjonsregimet for utveksling av elektrisitet - særlig i lys av EØS-avtalen Sødal, Ellen Karina ; Mellingen, Karen Master thesi

Godkjenning av utanlandsk utdanning - Universitetet i Osl

Statsvitenskap (master - to år) - Universitetet i Osl

Utdanning og utveksling Knut Mørken Matematisk institutt Centre for Computing in Science Education MN-fakultetet SIU-møte 5. april 2017 . 34 · 1015 operasjoner pr. sekund . Mer enn 1012 operasjoner pr. sekund Ville vært blant verdens raskeste datamaskiner rundt år 2000 I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste Forsiden UiO Senter for utvikling og milj Master (2 år) Development, Environment and Cultural Change; Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle SUMs emner . Personer. Finn ansatte og studenter. Finn ansatte og studenter Søk. Alle personer Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no. Privacy polic

Utveksling - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon BI knuser UiO på utveksling. Studentene ved Handelshøyskolen BI er godt fornøyd med skolens utvekslingsarbeid. Nyhet. tir 23. okt. 2012. Tekst: Ida Madsen Hestman -⁠ Jeg fikk veldig god veiledning på BI om hvordan man kunne søke, hva jeg måtte huske på når jeg skulle søke om visum og hvilke fag jeg kunne ta Regjeringa vil leggje til rette for at studentar og elevar kan reise på utveksling til våren. Sjølv om reisa blir utsett på grunn av koronasmitten, lovar regjeringa at lån og stipend blir utbetalt Fredag 2. februar kan du kome og snakke med studierettleiar om utveksling i foajeen frå kl 11-12 utveksling - Frankrike - master Jeg reiste også på utveksling til Frankrike som en del av mastergraden i Europastudier, og etter oppholdet i Lyon hadde jeg et godt grunnlag for å studere i Strasbourg. Språket var på plass, og jeg kunne fokusere på det faglige

Studere i utlandet - Det juridiske fakultet (UiO

masteroppgavexmartexkjerkreitxhxrstad.pdf (750.5Kb) Year 2011. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-3093 Denne uken vedtok ledelsen ved UiO å igangsette prosjektet Internt handlingsrom (IHR), som blant annet skal kartlegge og forbedre administreringen av utveksling ved UiO. I dag er 6,3 prosent av UiO-studentene på et godkjent utenlandsopphold UiO: Utveksling has 2,253 members. Gruppen er for deg som er student ved UiO, og som har lyst til å dra på utveksling, er på utveksling eller har vært.. Universitetet i Oslo (UiO) åpner for at studenter kan dra på utveksling til andre europeiske land til våren. All utveksling er blitt avlyst i høstsemesteret. - UiO vil legge til rette for.

Helse- og sosialtjenester - Det samfunnsvitenskapeligeUtvekslingsavtale mellom Australian National University og«Hva er ulempene med utveksling?» Eksperten svarer

Utveksling - Det medisinske fakulte

 1. Den internasjonale sommerskolen sparkes i gang 22. juni og blir heldigital i år. Å fremme globalt fellesskap og tverrkulturell akademisk utveksling er viktigere enn noensinne. DIGITAL SOMMERSKOLE: Også Den internasjonale sommerskolen blir heldigital i år. - Årets kull er nesten like stort som tidligere år selv om antall kurs er redusert, sier direktør Nita Kapoor
 2. Torsdag 31. august kan du kome og snakke med studierettleiar om utveksling i foajeen frå kl 13-14
 3. Som student på LANDSAM finnes det mange utvekslingsmuligheter i hele verden. Under finner du en liste over utvekslingsavtaler som kan være relevant for deg som studerer ved LANDSAM. Merk at listen er veiledende, og at du har flere andre universiteter å velge mellom avhengig av hvilke fag du ønsker å ta
 4. ister Henrik Asheim trur kan få fleire studentar frå Noreg til å dra ut til både Tyskland og Japan
 5. UiO: Utveksling har 2 355 medlemmer. Gruppen er for deg som er student ved UiO, og som har lyst til å dra på utveksling, er på utveksling eller har vært utvekslingsstudent. Her kan du dele erfaringer og tips med studenter som har vært på studieopphold i utlandet. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke gruppen aktivt
 6. Du kan ta hele eller deler av videregående i utlandet. Dette omfatter også yrkesfaglige utdanningsprogram.. Norden I de nordiske landene har du samme rett på videregående opplæring som landenes egne statsborgere, og du kan søke videregående skoler i Danmark, Finland, Island og Sverige

Presentasjon fra infomøte om utveksling 3

Årsplan for Universitetet i Oslo for 2018-20: God infrastruktur for IT er vesentlig i arbeidet med å nå målene i Strategi 2020. UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger UiO:Norden En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen. Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-190 Opplev verda medan du studerer! Neste søknadsfrist for utveksling er 1. februar

Studier - Det utdanningsvitenskapelige fakulte

 1. Utveksling fra psykologisk institutt på UiO has 349 members. ------ ENGLISH BELOW!--------- Tenk deg å oppleve et annet land gjennom å bo på et sted over flere måneder, å se et annet universitet fra innsiden og studere sammen med studenter fra andre land
 2. st personlig utbytte/utvikling...! Det ser vi vel konturene av her i dette reisebrevet. (skal se om ikke bildene kommer opp etter hvert også). Lykke til med videre studier ved fakultetet til dere som er tilbake fra utveksling! Skrevet av: Kjersti Elisabeth Carlse
 3. istrasjon kan du søke om utveksling i femte semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde
 4. Samarbeid på bakgrunn av samarbeidsavtale mellom politi og skattemyndigheter. Rettslige skranker ved innhenting, utveksling og senere bruk i den forbindelse
 5. Institutt for klinisk odontologi, UiO. Studier . Bachelor. Tannpleie. 5-årig master og profesjon. Odontologi (tannlege) Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner. Gå til studier, spesialist og forskerutdanning. Personer. Finn ansatte og studenter
 6. Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m
 7. Master i landskapsarkitektur UiT/AHO 5 år Utveksling til AHO / Exchange to AHO Utveksling til AHO / Exchange to AHO. Gjestestudier Gjestestudier. Besøksadresse: Maridalsveien 29. 0175 Oslo. Tel: +47 22 99 70 00. Postadresse: PO Box 6768 St. Olavs plass. 0130 Oslo. postmottak@aho.no.

Jeg har master i samfunnsøkonomi fra UiO. Du må nok bruke minst ett år på å ta fag for å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi. De fleste forelesningene går på engelsk, og de fleste eksamenene er både på norsk og engelsk Master i Medie- og dokumentasjonsvitenskap tilrettelegger for utveksling i 2. semester. Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har Medie- og dokumentasjonsvitenskap egne avtaler med disse: Universitetet i Umeå, Sverige; Karlsuniversitetet i Praha, Tsjekkia Vi arbeider med å få på plass ytterligere avtaler 22. mai: Inn- og utveksling høsten 2020 avlyst 20. mai: E-læringskurs i smittevern 14.mai: Smittevernveileder for Nord universitet 8. mai: Informasjon om undervisning og fysisk tilstedeværelse i resten av vårsemestere UiO: Utveksling has 2,255 members. Gruppen er for deg som er student ved UiO, og som har lyst til å dra på utveksling, er på utveksling eller har vært.. The study abroad semester is taking place in the 3rd semester of your master programme. Please get in touch with your programme coordinator - Ms Mari Auby Starup - to discuss your options

Utveksling - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

 1. UiO og TF har utvekslingsavtaler med en rekke spennende land. Vi har tatt en kort prat med Patrick Justad som tok et semester i Australia. Husk fristen 15.september for å søke utveksling våren 2019
 2. st 60 studiepoeng før utvekslingsoppholdet begynner. Du bør ha normert studiepoengsproduksjon
 3. MN studieinfo (UiO), Oslo, Norway. 1K likes. Studieinformasjon fra Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo..
 4. Universitetet i Oslo (UiO) Master's degree Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 2019-2021. Organisasjonsteori; Utveksling til Jordan med fokus på språk. Tilleggsfag: Internasjonal humanitær rett, folkerett, sosiologi. Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor Spesialpedagogikk. 2011-2014. Lærte om.
Hvorfor velge dette studieprogrammet? - SykepleievitenskapUtvekslingsavtale mellom University of the Faroe Islands

Studier - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

A A A Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske 2007-05-16T20:03:36.000Z 2009-01-12T14:25:26.000Z tag:foreninger.uio.no,2007-05-16:/of/nyheter/bilder/2007/05/kullbok-2.jp

Andre - Psykologisk institutt (PSI)Utvekslingsavtale mellom University of Melbourne ogTine Tång Engvik - Universitetet i Oslo
 • Musikkbarnehage oslo.
 • Søknad om økonomisk sosialhjelp skjema oslo.
 • Nitecore hc60 xxl.
 • Bernburg innenstadt.
 • Ay maria que punteria capitulos completos.
 • Circumflex artery.
 • Agder parkour kristiansand.
 • Motioninjoy.
 • Byrådets medlemmer.
 • Anzeigepflicht carport brandenburg.
 • Flughafen wien.
 • Visma business logistikk.
 • Where is lamborghini manufactured.
 • Masteroppgave spesialpedagogikk ntnu.
 • Goboken velkomstpakke.
 • Zeg bulls.
 • Mestergull sandvika.
 • Slette flere kontakter samtidig på iphone.
 • Siste nytt politiet oslo.
 • Gaselle dyr.
 • Portal.sandefjordskolen.no taletast.
 • Anthony bourdain youtube.
 • Anicura oslo åpningstider.
 • Plutselig mye utflod.
 • Regenstauf volleyballturnier.
 • Å være presens perfektum.
 • Kletterpflanzen ungiftig für kinder.
 • Haz hannover.
 • Burg bentheim museum.
 • Hofgarten eichstätt.
 • Sykdom med ukontrollerte bevegelser.
 • Zielfernrohr einstellen drehrichtung.
 • Iso kmi barn kalkulator.
 • Sovereign territorial states.
 • Inburgering spel.
 • Wetter heute.
 • Mustafa kemal ataturk.
 • Skateboard butikk.
 • Konsekvensene av et jordskjelv.
 • Lighter png.
 • Violetta season 2 episode 2.