Home

Kjønnslemlestelse av kvinner

kjønnslemlestelse - Store medisinske leksiko

Kjønnslemlestelse, kjønnslemlesting betegner prosedyrer som innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse. Det kalles også kvinnelig omskjæring, et begrep som ofte oppleves som mindre støtende. Myndigheter og forskere som studerer helsekonsekvenser av praksisen bruker som regel. Forebygging av kjønnslemlestelse. Nasjonal veileder. Skjema for samtykkeeklæring og invitasjon til samtale om kjønnslemlestelse. Utvalgte anbefalinger fra andre produkter. Gravide bør spørres om de har vært utsatt for kjønnslemlestelse for å forebygge komplikasjoner ved fødselen Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika Kvinnelig kjønnslemlestelse kalles noen ganger også omskjæring.. Det finnes også mannlig omskjæring. Hos menn betyr omskjæring at man skjærer bort forhuden på penis.. Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner innebærer å endre eller fjerne deler av ytre kjønnsorganer.Noen fjerner klitoris, og noen ganger også deler av de indre kjønnsleppene.. Av og til sys kjønnsleppene også sam Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden i mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler sys sammen eller fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse

Kjønnslemlestelse - Helsedirektorate

Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes Dette er en forsterkning av det politiske arbeidet med å forebygge omskjæring av kvinner, et arbeid som startet med den første norske handlingsplanen mot kjønnslemlestelse i 2000. Bekjemping av stigma knyttet til omskjæring og bedring av behandlingstilbudet til kvinner som er omskåret, synes imidlertid å være mer aktuelle utfordringer enn forebygging Kjønnslemlestelse kan ta slutt. FN har vedtatt gjennom bærekraftsmålene at kjønnslemlestelse skal avskaffes innen 2030. Generelt har utbredelsen av praksisen sunket, så arbeidet nytter. Rundt 1 av 3 jenter/kvinner i alderen 15 til 19 år som lever i dag har blitt utsatt for dette, mens tallet på midten av 80-tallet var 2 av 3

Kvinnelig omskjæring - Wikipedi

Verdens helseorganisasjons arbeid med kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av kvinner er en skikk som kan ha oppstått i Egypt oldtidas (Assaad 1980, s.. S 4)annsynligvis har det vært praktisert iallfallder siden antikken (Hueber 2009, s. 156-166, selv om det er usikkerhet om utbredelsen i ) den perioden (Johnsdotter 2012, s. 93-94; Meinardus 1967, s. På 1800tallet var - 389-390) Kjønnslemlestelse av kvinner har vært straffbart i Norge i lang tid. I 1995 ble det laget en egen lov mot kjønnslemlestelse av kvinner bosatt i Norge. Del på sosiale medier: Kilder: Helsedirektoratet. Offentlig og kvalitetssikret FAKTA. Kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i Norge Forbud mot kjønnslemlestelse er i dag del av straffeloven § 284 og §285. Du kan lese hele lovteksten til straffeloven (2005) § 284 og § 285 her. Loven forbyr alle typer av kjønnslemelsestelse begått i Norge, eller i utlandet av jenter/kvinner bosatt i Norge. Medvirkning til kjønnslemlestelse er også straffbart etter straffeloven § 15

Kvinnelig kjønnslemlestelse Zanz

 1. Kjønnslemlestelse eller omskjæring av jenter og kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager og smerter. Derfor er det forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner i Norge og en rekke andre land
 2. Kjønnslemlestelse av kvinner er svært utbredt i Somalia. Over 90 prosent av alle jenter i Somalia utsettes for den mest omfattende formen, det vil si infibulering. Denne praksisen begrunnes med religion, tradisjon og seksualmoral, og på tross av opplysningsvirksomhet og holdningskampanjer, skjer endringer svært langsomt
 3. Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden. Kjønnslemlestelse praktiseres i omkring 30 land i verden, de aller fleste av disse i Afrika og Midtøsten. De fleste inngrepene skjer innen jentene er 15 år gamle

Kvinnelig omskjæring - NHI

Kjønnslemlestelse av kvinner innebærer delvis eller total fjerning av de ytre kjønnsorganene og medfører varige medisinske og seksuelle problemer for kvinnen, heter det i SNL To av tre jenter og kvinner som er kjønnslemlestet, bor i Egypt, Etiopia, Niger og Sudan. Forekomsten i Indonesia er betydelig høyere enn antatt (80 millioner). 29 land har nasjonale data på omfanget av kjønnslemlestelse (27 land i Afrika, samt Irak og Jemen) Når det gjelder anmeldelse av allerede utført kjønnslemlestelse, kan helsepersonell bare anmelde eller gi opplysninger til politiet etter samtykke. Diagnostikk. Omskjæring diagnostiseres anamnestisk (spør om kvinnen er lukket) og ved inspeksjon av genitalia eksterna. Differensialdiagnoser. Genitale utviklingsavvi

Kjønnslemlestelse | Ung

Kjønnslemlestelse - helsenorge

Kjønnslemlestelse av kvinner - stigma og behandling

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fire metoder for kjønnslemlestelse av kvinner. 1. Fjerning av klitoris, helt eller delvis. Denne metoden er mest utbredt og har flere lokale variasjoner Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle prosedyrer som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. Prosedyren er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner. Praksisen er utbredt i rundt 30 land, de fleste av disse i Afrika og Midtøsten Hundrevis av barn i Oslo møter ikke til helsekontroller. De fleste av dem er av utenlandsk opprinnelse eller norskfødte som er i utlandet. Dette er barn som ikke får den nødvendige helseoppfølging, men ingen løfter en finger. Vi klarer heller ikke, tross årevis med prat, å få bukt med kjønnslemleste av jentebarn Straffeloven § 284 omhandler kjønnslemlestelse. Bestemmelsen gjør det straffbart å utføre et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, og dessuten rekonstruksjon av kjønnslemlestelse. Det er etter andre ledd uten betydning hvorvidt jenta har samtykket til handlingen. Visse yrkesutøvere kan dessuten straffes for ikke å ha.

Mange kvinner og jenter som er utsatt for forskjellige typer av kjønnslemlestelse, sliter med langvarige helseplager. Kostnadene knyttet til helsekomplikasjonene, inkludert gynekologi, obstetrikk, seksuelle og mentale plager - kan utgjøre opp til 30 prosent av helsebudsjettet i noen land Kjønnslemlestelse av jenter foregår i hovedsak i 29 land i Afrika og Midtøsten. I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen Kjønnslemlestelse av kvinner er et tradisjonelt ritual i deler av Afrika og Midtøsten. Inngrepet kan, i tillegg til å være svært smertefullt, gi store helseproblemer i form av blødninger,. Den 10. desember samlet kvinner fra hele verden seg ved Europaparlamentet for å kjempe mot kjønnslemlestelse av kvinner. Ifølge verdens Helseorganisasjon har rundt 130 millioner kvinner opplevd en eller annen form for kjønnslemlestelse i løpet av de siste få årene

Omskjæring av jenter innebærer delvis eller total fjerning av de ytre kjønnsorganene og medfører varige medisinske og seksuelle problemer for kvinnen. «Kvinnelig omskjæring» er en omskrivning for inngrep som mer korrekt bør benevnes kjønnslemlestelse (mutilering) om kjønnslemlestelse av kvinner. Mange mener at female genital cutting er et langt bedre begrep enn både female circumcision og female genital mutilation, og brukes i utstrakt grad. Vi har ikke et like dekkende begrep på norsk. Fema-le genital mutilation eller kjønnslemlestelse brukes av norske myndigheter fo Når det gjelder anmeldelse av allerede utført kjønnslemlestelse, kan helsepersonell bare anmelde eller gi opplysninger til politiet etter samtykke. Diagnostikk Omskjæring diagnostiseres anamnestisk (spør om kvinnen er lukket) og ved inspeksjon av genitalia eksterna. Differensialdiagnoser • Genitale utviklingsavvi I Norge er omskjæring av jenter og kvinner fordømt og stigmatisert, og kalles kjønnslemlestelse. Rituell omskjæring av guttebarn er derimot lov, så lenge det utføres av helsepersonell. For en del kurdere bosatt i Norge kan denne forskjellen være forvirrende, ifølge forsker Kvinner som opplever svangerskaomplikasjoner risikerer å bli anklaget for å ha tatt abort. Én av dem var Teodora, som ble dømt til 30 år i fengsel etter en dødfødsel. Seksuelle og reproduktive rettigheter. Retten til å bestemme over din egen kropp og seksualitet er en del av dine seksuelle og reproduktive rettigheter. Du har rett til å

Kjønnslemlestelse - Plan International Norg

Kjønnslemlestelse av kvinner religiøst eller kulturelt. Kjønnslemlestelse er gjerne kulturelt, sosialt og religiøst betinget, og årsakene er sammensatte. Mange myter lever i beste velgående, som at kjønnslemlestelse sørger for at jentene er dydige frem til ekteskapet,. Mandag 6. februar er den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av kvinner. Minst 200 millioner jenter som lever i dag har blitt utsatt for kirurgiske inngrep i underlivet Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er utbredt i rundt 30 land, de fleste i Afrika og Midtøsten. I perioden fra 2014 til 2017 har omfanget av kjønnslemlestelse gått ned i ti av de 17. I midten av desember i fjor dro Chiku Ali og Agnete Strøm på prosjektbesøk til Singida Region og besøkte to landsbyer i Ikungi District. Vi er midt i Tanzania, det som kalles Central Zone. Prosjektet Kvinnefronten er involvert i arbeider mot kjønnslemlestelse

Ledelse av kvinner Kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM) pleide å være kjent som kvinnelig omskjæring og er mye praktisert over hele Afrika og Midtøsten. Begrepet kvinnelig omskjæring er upassende, da det ikke bare er fjerning av klitorisprepueren, men en ganske brutto prosedyre som ofte involverer klitoridektomi og med ingen grad av presisjon eller ferdighet Lederen av OMOD, Akhenaton Oddvar de Leon, sier dette til avisen: Vi har hatt tre handlingsplaner mot kjønnslemlestelse, og brukt millioner av kroner på tiltak. Allikevel finnes ikke ett eneste tilfelle av påvist kjønnslemlestelse. OMOD har ikke gjort hjemmeleksa si. Det har imidlertid Oslopolitiet ved Hanne Kristin Rohde gjort Kjønnslemlestelse (KLL) I UNICEF´s rapport av juli 2013 gjennomført i 29 land i Afrika og Midt Østen, anslår de at ca 125 millioner av jenter og kvinner mellom 15 og 49 år er blitt kjønnslemlestet og ca. 30 millioner er i fare for å bli KLL i det neste 10år Tallet er fordelt på 29 land der kjønnslemlestelse praktiseres. I Norge er det stor usikkerhet knyttet til omfanget av kjønnslemlestelse. I 2014 ble det utført en analyse som anslår at drøyt 17 000 kvinner og jenter i Norge ble kjønnslemlestet før de kom til landet Omskjæring av jenter og kvinner er ulovlig i Norge. I Bergen finnes flere steder å søke hjelp dersom du eller noen du kjenner frykter kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold. Ved akutt behov for hjelp, ring politiet på 02800 eller 112. Er du i utlandet, finn nærmeste norske ambassade

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er en diskriminerende praksis som innebærer betydelig helserisiko på både kort og lang sikt. Det er også brudd på flere menneskerettigheter som retten til helse og retten til selvbestemmelse Ved utgangen av 2016 skal innsatsen i denne handlingsplanen være godt forankret både i offentlig sektor og i de frivillige organisasjonenes arbeid . Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet skal være en integrert del av berørte instansers tjenesteyting Kvinnelig kjønnslemlestelse. Kvinnelig kjønnslemlestelse praktiseres i en lang rekke land både i Afrika og Asia, men er spesielt omfattende i Somalia, hvor 97 prosent av kvinner over 18 år er kjønnslemlestet, eller som det der heter, har gjennomgått gudniinka dumarka, dvs. «omskåret» (14), som også er den betegnelsen jeg i det følgende vil bruke Rekonstruksjon av klitoris har så langt fått lite oppmerksomhet i Norge, men Taraldsen tror dette kan forandre seg på sikt. - Fjerning av større eller mindre deler av klitoris er det aller vanligste ved omskjæring av kvinner. Så dette angår mange, og etterspørselen for klitorisrekonstruksjon vil trolig komme i Norge også

Kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i de fleste land, men skikken praktiseres likevel i over halvparten av landene i Afrika og i deler av Midt-Østen og Asia, viser en rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Totalt er mer enn 100 millioner kvinner kjønnslemlestet, og årlig regner man med at tre millioner jenter blir utsatt for. Kjønnslemlestelse innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse. Praksisen er meget skadelig, i verste fall dødelig, og ikke minst foferdelig smertefull Figur 1: Prevalens av kvinnelig kjønnslemlestelse hos kvinner og døtre . Kilde: UNICEF, 2005 (5). Det er estimert at minst 200 millioner jenter og kvinner har blitt utsatt for en eller annen form for kjønnslemlestelse, og at det årlig er over 3 millioner jenter som er i faresonen (6) Kjønnslemlestelse er vanlig, og det anslås at 98 prosent av kvinner er omskjært. De mest skadelige formene for kjønnslemlestelse er forbudt, men loven håndheves ikke Kjønnslemlestelse innebærer alle former for endring og skade på jenters kjønnsorganer av ikke-medisinske grunner. Over 200 mill. kvinner som lever i dag er berørt og stadig flere jenter vil bli berørt på grunn av befolkningsøkning

De som har plager forårsaket av kjønnslemlestelse, bør få hjelp så tidlig som mulig. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner. > Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse. På verdensbasis er 125 millioner jenter og kvinner kjønnslemlestet. KLL er mest utbredt i et belte tvers over Afrika rundt Sahara Kjønnslemlestelse er forankret i et kvinneundertrykkende seksualsyn og utgjør en ekstrem form for diskriminering av kvinner. Praksisen skjer i 29 land - de aller fleste av disse i Afrika og Midtøsten, og blant innvandrere fra disse områdene Kjønnslemlestelse av jenter anses på et globalt nivå som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret FAG Kjønnslemlestelse I denne artikkelen vil jeg belyse noen erfaringer fra en samta-legruppe med somaliske kvinner. Samtlige var omskåret og målsettingen med samtalene var å forebygge kjønnslemlestelse. Men først vil jeg beskrive hva kjønnslemlestelse er og hvilken kul-turforståelse som ligger til grunn for denne praksisen i Somalia No. dokumentarfilm. Mange kvinner strever hele livet på grunn av skadene etter omskjæring, og noen jenter dør som følge av inngrepet. Likevel har omskjæring blitt utført på jenter og kvinner i flere tusen år. En tenåringsjente ønsker å motarbeide denne tradisjonelle praksisen, slik hennes mor gjorde som aktivist fra slutten av 80-tallet

Hun har skrevet den nylig utgitte boka «Kjønnslemlestelse og behandling - Jordmor Sara forteller», publisert av NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse). Boka tar for seg den eritreiske jordmoren Sara Kahsay sine erfaringer med behandlingstilbudet til kvinner som levde med kjønnslemlestelse (omskjæring) Kjønnslemlestelse av kvinner ikke islamsk. Tradisjonen og utbredelsen varierer sterkt. Den er å finne i 30 land. 26 av disse har forbudt praksisen ved lov, men lovgivning alene får ikke slutt på praksisen. Kjønnslemlestelse av kvinner er ingen praksis med rot i islam. Det er imidlertid en kjensgjerning at de fleste miljøer som praktiserer. Nordisk Råd Den norske delegasjon Stortinget 0026 Oslo Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret. - Vi er 14 ansatte, sju kvinner og sju menn, forteller Gabdo. - Målet for arbeidet vårt er å stanse praksisen med kjønnslemlestelse av jenter. I tillegg hjelper vi landsbyer til å etablere spare- og lånegrupper for ungdom og kvinner. MÅTTE TREKKE SEG UT. Sikkerhetssituasjonen i Mali er blitt veldig krevende

20.000 kvinner kjønnslemlestet - NRK Norge - Oversikt over ..

Sudans nasjonalforsamling vedtok lovforslaget i mai, men den kunne ikke tre i kraft før den var godkjent av suverenitetsrådet. Ifølge FN har 87 prosent av kvinner mellom 14 og 49 år i Sudan blitt utsatt for en eller annen form for kjønnslemlestelse Sudan har vedtatt en lov som kriminaliserer kjønnslemlestelse av jenter og kvinner Kvinner og jenter som blir kjønnslemlestet, blir ikke straffet. Dersom du rammes av kjønnslemlestelse, eller dersom du er redd for at noen vil tvinge deg til det, kan du oppsøke en rådgivningstjeneste eller gå direkte til politiet Rundt 17 300 jenter og kvinner er estimert å være utsatt for kjønnslemlestelse før migrasjon til Norge, og rundt 2 prosent (44 467) av den norske befolkningen kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse Kvinnelig kjønnslemlestelse (Female Genital Mutilation - FGM) er det samme som vi før kalte kvinnelig omskjæring. FGM omfatter alle inngrep som skader de kvinnelige kjønnsorganer uten at det er noen medisinsk grunn bak inngrepet. Kvinnelig kjønnslemlestelse eller omskjæring. Hva betyr omskjæring

UNICEF-rapport om kjønnslemlestelse av kvinner i VG. 125 millioner av verdens kvinner har vært utsatt for denne grusomme praksisen, og 30 millioner jenter står i fare for å bli omskåret det neste tiåret. Det til tross for at de aller fleste mødre og et stort antall fedre ikke ønsker at der Kjønnslemlestelse av jenter anses globalt som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret Kjønnslemlestelse av jenter er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre årsaker enn rent medisinske. Kjønnslemlestelse er et overgrep mot jenter og kvinner, som det også står nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 24.3 Jane Lanoi bruker all sin tid på å bekjempe omskjæring av kvinner blant masaiene i Kenya. Over 90 % av masai-kvinnene gjennomgår fortsatt kjønnslemlestelse. - Ingen vil ha deg hvis du ikke. IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner. Hans Olav Arnesen | 25/07/2014 IS har vakt vrede verden over med sine mange overgrep mot religiøse minoriteter og henrettelser av krigsfanger. Men kjønnslemlestelse av kvinner er trolig ikke på listen over overtramp. Av Hans Olav Arnese

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og

Kalager avslører at hun ikke har satt seg nevneverdig inn i kjønnslemlestelse av kvinner. Selv om det er klare forskjeller på hvordan de kirurgiske inngrepene utføres, avslører Kalager at hun ikke har satt seg nevneverdig inn i kjønnslemlestelse av kvinner. Det finnes flere former for kjønnslemlestelse Etter første undersøkelse forteller hver tiende kvinne om store smerter og hver tredje kvinne om sterk sjenanse. Omskjæring «Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring.» IK-2723, 5-2000 gir detaljert beskrivelse av hvordan en går frem ved undersøkelsen av kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse (omskjæring) Rebecca er en av aktivistene som på oppdrag fra FOKUS arbeider for å avskaffe kjønnslemlestelse i Singida-regionen i Tanzania. Bakgrunn Anslagsvis 15 prosent av alle kvinner i Tanzania i alderen 15-49 år er utsatt for FGM (Female Genital Mutilation) Kjønnslemlestelse av kvinner og jenter har vært forbudt i Norge i 21 år. Straffen kan bli 15 års fengsel hvis du lar dine barn bli utsatt for det smertefulle inngrepet. Men svært få saker har vært oppe for retten siden loven ble innført, og ingen er noen gang blitt dømt Kjønnslemlestelse praktiseres på tvers av religion, både hos muslimer, kristne og andre. Hvor mange gjelder det i Norge? I 2013 bodde det over 44 000 jenter og kvinner i Norge med opprinnelse fra 29 av de 30 landene med tilgjengelig statistikk (Indonesia var ikke inkludert fordi nasjonal statistikk først ble tilgjengelig i 2015)

Hvor i verden praktiseres kjønnslemlestelse

ØVelsen påvirker for det meste kvinner i Øst- og Nordafrikanske land. Kvinners kjønnslemlestelse refererer til delvis eller fullstendig fjerning av de eksterne kvinnelige kjønnsorganene. Det gjøres vanligvis mellom barndom og 15 år, men voksne kvinner kan også gjennomgå prosedyren. Begrepet kvinnlig kjønnslemlestelse (FGM) inkluderer noen skade på en kvinne eller jenters. Kjønnslemlesting av jenter og kvinner er eit inngrep som endrar eller fjernar ytre kjønnsdelar, og det er ein gammal tradisjon fleire stader i verda. Mange kallar kjønnslemlesting for omskjering eller sunna. Kjønnslemlesting er helseskadeleg. Jentene kan bli påførte skadar for resten av livet. Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner går i hovedtrekk ut på å endre eller skade kjønnsorganger uten medisinsk grunn. Inngrepene har ingen helsemessige fordeler. Inngrepet kan gi alvorlige blødninger, infeksjoner og problemer med vannlating. Senere i livet kand det føre til problemer med seksualitet, graviditet og fødsler Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig overgrep og en grov krenkelse av jenter og kvinners fysiske og psykiske integritet. Praksisen er et klart brudd på menneskerettighetene. Norske myndigheter tar uttrykkelig avstand fra kjønnslemlestelse, og har ansvar for å forhindre at slike overgrep skjer Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse er en FN-dag som markeres 6. februar.Formålet er å øke kjennskapen om og få iverksatt konkrete tiltak mot kvinnelig kjønnslemlestelse.. Dagen ble etablert av FNs generalforsamling gjennom en resolusjon vedtatt 20. desember 2012. Ifølge Verdens helseorganisasjon er mer enn 125 millioner jenter og kvinner rammet av.

Å eie sin egen kroppOmskjærte kvinner er ikke kritiske til ritualet

Det pågår for tiden en viktig debatt om omskjæring av guttebarn i Norge og flere andre vestlige land. Sist ute er Misjonssambandets informasj.. Kjønnslemlestelse praktiseres både av kristne, muslimer og grupper med andre trosretninger. I Norge er det beregnet at det er ca 17 000 jenter og kvinner som allerede er omskåret, og at det er ca 6 000 som kan være i risiko for å bli omskåret (NKVTS/DAMWAD, 2014) Omskjæring og kjønnslemlestelse av kvinner er to samlebegrep for ulike kirurgiske inngrep i kvinnens genitalia. Dette er en kulturelt betinget praksis som har vært fulgt og fremdeles følges på tvers av religionsgrensene i hovedsak i områder av Afrika sør for Sahara Kjønnslemlestelse av jenter foregår i hovedsak i 29 land i Afrika og Midtøsten. I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen. Les også: SU vil forby omskjæring av barn under 16 år - Må skape trygghet NAIROBI, 13. august 2012 - Somalia figurerer sjelden med gode nyheter i internasjonal presse. Det gjør landets beslutning om å forby kjønnslemlestelse og omskjæring av kvinner (female genital mutilation/cutting, FGM/C) i sin nye grunnlov til en desto gledeligere nyhet for menneskerettighets- og kvinnesaksaktivister. Å gå fra lov til handling vil imidlertid kreve mer enn en [

Abdi Ali Gele har forsket på vestlig påvirkning med tanke på oppfatningen av kjønnslemlestelse hos somalisk innvandrere i Norge. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten Forsker Abdi Ali Gele har i dette forskningsprosjektet sett på holdninger til kjønnslemlestelse av kvinner, og hvordan dette påvirkes av å være somaliere bosatt i Norge, sammenliknet med å være bosatt i Somalia Samtidig er utfordringen at kjønnslemlestelse er et veldig sensitivt tema. Hun forteller om kvinner som har opplevd svært traumatiske opplevelser. Det å kjønnslemleste mellom ni og tolv år gamle jenter er vanlig i Somalia. - Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med fire typer kjønnslemlestelse, hvorav type tre er den mest omfattende Kvinnelig kjønnslemlestelse Delvis eller total fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på de kvinnelige kjønnsorganene av ikke-medisinske årsaker ( WHO, UNICEF og UNFPA, 1997). Områder: Afrika, Sørøst-Asia, Midt-Østen og innenfor samfunn fra disse områdene: tall: Over 200 millioner kvinner og jenter i 27.

Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes Kjønnslemlestelse, en grusom praksis med altfor mange ofre. Kjønnslemlestelse er ikke et problem som er unikt for Afrika. Fjerningen av klitoris er også praksis i nesten alle muslimske land i Asia. Kurdiske samfunn, så vel som de i Afghanistan, Tadsjikistan, Brunei, Malaysia og Indonesia praktiserer også dette

Feministene dolket muslimske barn i ryggen

Video: Gynekologiske konsekvenser av kvinnelig kjønnslemlestelse

Mener du at kvinnedagen bare er noe vås? Da bør du lese

Forside - Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av kvinner i Nord-Irak er langt mer utbredt enn tidligere antatt. Den tyske hjelpeorganisasjonen Wadi har i samarbeid med irakiske leger avdekket at kjønnslemlestelse av landsbykvinner i Nord-Irak på langt nær er en utdøende tradisjon.Etter en undersøkelse som involverte 1554 jenter og kvinner i 60 landsbyer, kom legene fram til at 907 hadde gjennomgått omskjæring. Kjønnslemlestelse av kvinner har vært straffbart i Norge i lang tid. Kvinnene som er omskåret, ønsker ikke å ligge med mennene sine, sier han. Menn sier nei til omskjæring av kvinner. Brosjyrene er på flere språk. Indre kjønnslepper - Beskytter skjeden og urinrøret mot infeksjoner og hindrer smerte og irritasjon

En ny undersøkelse viser at kjønnslemlestelse av kvinner, som tidligere ble sett på som en form for renslighet og et ufravikelig religiøst krav, nå ses på som skadelig, barbarisk og uislamsk av somaliske innvandrere i Oslo Kvinnelig kjønnslemlestelse, ofte forkortet internasjonalt til FGM for Female Genital Mutilation viser til alle inngrep som innebærer å delvis eller fullstendig å fjerne en kvinnes kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. I dag har anslagsvis over 200 millioner av verdens kvinner og jenter gjennomgått kjønnslemlestelse i land hvor slike inngrep er vanlig KVINNER: Kampen mot kjønnslemlestelse er del av et større bilde der jenter og kvinner mange steder i verden mangler retten til å bestemme over sin egen kropp, sine egne reproduktive rettigheter og sin egen seksualitet, skriver Lisa Sivertsen Over 200 millioner kvinner og jenter i verden har blitt utsatt for omskjæring. Kjønnslemlestelse omfatter alle ikke-medisinske inngrep i kjønnsorganet som påfører varige forandringer eller skade

ved kjønnslemlestelse av kvinner Forfatter: Glen Thorsen Dato: 12. juli 2006 Gynekologiske avdelinger i Norge stilles overfor ulike problemer som gjelder kjønnslemlestelse av kvinner, et overgrep som er særlig aktuelt hos kvinner fra Somalia, hvor de mest vidtgående former for omskjæring praktiseres Samtykke til kjønnslemlestelse av kvinner etter straffeloven § 284, er aldri straffriende. Artikkelinfo Skrevet av: John Christian Elden; Artikkelen inneholder også tekst fra papirleksikonet Store norske leksikon. Sist oppdatert: 14. februar 2019, se alle endringer begrenset. I mange muslimske kulturer blir kvinner undertrykt. Fordi dette er en del av kulturen, og den eneste virkeligheten disse kvinnene kjenner til, så vet ikke de fleste av disse kvinnene at de blir undertrykt. Det er mange eksempler på slike overgrep. I noen muslimske kulturer er det en vanlig skikk å kjønnslemleste jenter for a Sudan vil forby kjønnslemlestelse av jenter og kvinner. Det skal kunne straffes med tre års fengsel. - Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier Sudan-kjenner Liv Tønnessen. Bildetekst: Internett-aktivisten laa Salah var blant de unge sudanske kvinnene som gikk aller fremst under protestene mot Omar Al-Bashirs regime i fjor

Hvorfor blir ingen dømt for kjønnslemlestelse i Norge

OMSKJÆRING AV KVINNER/ KJØNNSLEMLESTELSE. Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Noen jenter/kvinner er kjønnslemlestet når de kommer til Norge og kan ha komplikasjoner eller helseplager som følge av dette. Det er viktig med god informasjon om helsekonsekvenser og mulig helsehjelp og behandling Omskjæring av jenter og kvinner er strengt forbudt i Norge nettopp fordi å kutte i kjønnsorganet til noen er fullstendig umoralsk og strider tvert imot menneskesynet vi har i Norge. Les også: Antall tilfeller av kjønnslemlestelse i Storbritannia doblet på ett år. Dette er vel og bra, men det er ikke nok Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Derfor jobber vi aktivt for integrering og sosial inkludering av kvinner i Oslo. Våre tilbud: Kvinnekaféene. Kvinnekafé er en uformell møteplass for kvinner, Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får du informasjon og veiledning rundt tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Ring oss på: 815 55 201

 • Bakteriell infeksjon i nakken.
 • Jetpunk us.
 • Weinheim fahrrad.
 • Danielle harris instagram.
 • Vw touran test.
 • Gjøre noe romantisk for kjæresten.
 • Flächennutzungsplan hessen.
 • Studentavis oslo.
 • Idrettsforbundet login.
 • Tragouls build.
 • Kreis in raute konstruieren.
 • Optisk splitter 2 inn 1 ut.
 • Abbott and costello aliens.
 • Driving trafikkskole kolbotn.
 • Cessna 182 range.
 • Classique kongsberg instagram.
 • Panelklips biltema.
 • Prisnivå filippinene.
 • Endoplasmatisches retikulum größe.
 • Antenne.com gewinnspiel.
 • Chihuahua ausgewachsen kurzhaar.
 • Von doren klokker.
 • Wohnung lingen laxten.
 • Ferge til færøyene fra norge.
 • Blødninger ved anstrengelse.
 • Steam displayfusion.
 • Donau kart.
 • Son havnevesen.
 • Meine stadt melle.
 • Burggasse wien.
 • Hotel puerto de la cruz teneriffa homepage.
 • Kastel sko salg.
 • Sobril angst.
 • Finn lærlingplass.
 • 23andme norway.
 • Cigarette pack.
 • Hamstring injury.
 • Male walls2paint.
 • Zoover wetter frankfurt.
 • Bilkilden as stavanger.
 • Braunschweiger.